Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 137
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0147
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραψαν υπό Ά. Άρβανιτοπονλον. 137

θίνην, ην και στ[α]θήναι έν τώι ίερώι γραφής της στήλης και των άλλων δαπανών, λό-

τής Αθηνάς της έν άκροπόλεν δια- γον δύναται νά έ'χη ήττον μεν την εύχεοή ύπονό-

πενφθήναι δέ και άντίγραφον προς ησ[ν των £νάρ/ων ταγών και του ταμίου, μάλλον

τήν Άτραγίων πόλιν, δοθείσης της §χ τήν άναφοράν αυτών έν τω προτέρω ψηφίσματι,

15 εις ταϋτα δαπάνης από των της πό- ^ ν^ως πρόκε{τα1) ώς ήκάσαμεν, περί συνανα-

λεως προσόδων. γραφής" το τελευταΐον τούτο καθίσταται πιθανώ-

(κενόν Οπό τήν έπιγραφήν Ού. 0'20ϋ) λ , , λ „ , - - ,.

τατον, οιοτι άλλως αι παρατηρη^εισαι ελλείψεις

.ν; &^ΐ%'ΐ^,0. ______ θά ήσαν λίαν άντικανονικαί.

■ Λν-

ΆριΦ. 73 (εικ. 10). Στήλη μαρμάρου ύπομέ
λανος έκ τών πλευρών μόνον ακέραιος, πολλαχου
άπεσχισμένη και έμπροσθεν, ίόίως κατά τάς άκ-
μάς, άποτετριμμένη. — "1ψ. 0Ί25, πλ. 0'28,
πάχ. 0-07 (άρΦ. Ενρετ. 90).

Η επιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως και έπι-
μελώς· υψ'. γραμμ. 0Ό06-0Ό09, διάστιχ. 0-008"

;.ί.■■·'■.■■ -Λΐ.·■ ' ν -;:■■:'■'■."■·'ν'-:.·*¥'>*'■-■.··■ ■ '';%.;?'·ν·-^^*^

Εικών 9 (εκ της όπιο&ίον όψεως εκτύπου)' επιγρ. άριΰ. 72. > ' \ '^^|'Λ^'·"·'*"^' ~ " "Ί

Ψήφισμα της πόλεως τών Γοννέων νπερ δικαστών εξ "Ατραγος.

Είκών 10 (εκ της όπισ&ΐου όψεως έκτνπον)' επιγρ. άρι&. 73.
Ψήφισμα της πόλεως τών Γοννέων νπερ δικαστών εξ "Ατραγος.

Ο τύπος ούτος τοΟ ψηφίσματος είναι διάφορος

τών προηγουμένων επειδή, ώ; είναι εύνόητον, ολί- , » _ . · · ,' · 1

, , , „ V, , [. . . ταμιευοντων όεινος του όεϊνος και Νικαρχ-]

ον έκ της άρ/ής αύτου έλλειπει, εις ή ουο στι-

_,. „.,, · -ι - ου τ]0Γυ Νικοκρ]άτ[ου- γρ]αμ[ματεΰ]ο[ντος δέ

/οι, καί έπειόή δεν κατονομάζονται οί άρχοντες, Φιλ]ώτ[ο]υ τοϋ Άριστοκλέον, · μην[ός Δι-

ΰποπτεύομεν μήπως πρόκειται περί συναναγραφής θ]υραμ-βίου δεκάτηι" έδοξε τή[ι πό-

δύο ψηφισμάτων επί της αρχής τών αύτών ταγών, χεί ^ Γον-νέων τοις παραγε[ν]ο[μένοις δι-

οί'τινες έν τω προτέρω κανονικώς μετά τών ταμιών 5 κα]σταϊς έξ "Ατρ-αγος Παυσα[νίαι

και του γραμματέως κατονομασΟέντες, ήτο περιτ- τ]°[ΰ] Έλάνδρ[ου, Ά]σάνδρ(ωι τ)οϋ Ήρ[. . .κτλ.,
τον νά έπαναληφΟώσιν ονομαστι επίσης και έν τω

ύστέρω τούτω. Ούτος έπίσης δύναται νά είναι ό Έν στίχ. 3-ΰ ύπερεπήδησεν Ό χαράκτης άνω-

λόγος, δι' ον και οί κριταΐ έν τέλει δεν άναγράφον- μαλίαν τοΟ λίθου άφεις μικρά κενά' έν δέ στί/. Β

ται. θά ήσαν άρα δύο ψηφίσματα, ώς έν αριθ. 64, εγραψεν ΟΥ άντι ΩΙΤΟΥ.

ένθα βλ. τά εϊρημένα, το μεν 6πέρ βολιμοδικα- Έν στίχ. 1 συνεπληρώσαμεν τΌ όνομα τοΟ δευ-

στών, το δέ ίΙπέρ δικαστών έπί τάς εύθείας δίκας τέρου ταμίου ώς άνω, διότι άναφέρεται έν ψηφί-

Άτραγίων αμφοτέρων βλ. και τον άριθ. 73. σματι ταγός Νίκαρχος Νικοκράτου, όστις δύναται

Ί1 φράσις γενομένης εννόμου εκκλησίας κτλ. νά είναι ό αυτός πρός τε τον ένταΰθα και τον άνω

άπαντα και έπι έτέρου ψηφίσματος· περι ταύτης άριθ. 57 άναθέντα τον βωμόν. Φιλώτας Άριστο-

καϊ τών όμοιων διαλαμβάνομεν έν τέλει της μελέ- αλέον άπαντα ώς κριτής εν τω κάτω άοιθ.75

της ημών έν τοις περι της Γοννέων πολιτείας. ψηφίσματι' θά είναι πιθανώτατα ό αυτός τω εν-

Ή έν στιχ. 9 κέ. άπράσωπος έκφορά της άνα- ταΟθα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911 18
loading ...