Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 139
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0149
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαν νπδ Ά. ' Αρβανιτοπονλον.

139

πόλιν Μητροπολιτών τους ένάρχους τα-
5 <(α)γοΰς τά δεδομένα φιλάνθρωποι τοις

τε] προγεγραμμένο(ι)ς δικασταΐς καΐ (τώι) γραμ-
ματ]εϊ' κΰριον κριταΐ Νοσείδιππος Άσάν-
δρου, Κλεομ]ένης Εΰανγέλου, Φιλώτας Άριστ[ο-

κλέο [υ.

(•/.ενόν 5ψ. 021)

Έν στί"/. 5 έπανέλαβεν Ό χαράκτης τό Α και
έςήλειψεν αύτό' έν δέ στίγ ■ 6 παρέλιπε τά έν πα-
ρενθέσει σεσημειωμένα, αναγκαία πάντως.

ϊήν συμπλήρωσιν διδόναι έν στίχ. 2 άντ'ι τοΟ
συνήθους δονναι επιβάλλει σωΟέν ίχνος του ο εύθΰς
προ τοΟ ν.

Ή έν στίχ. 3 αναγραφή άμφοτέρων των ταμιών,
άντί τοΟ ενός της εξαμήνου, λόγον δύναται να ε/η
τήν έν αρχή ή έν τέλει τοΟ έτους εκδοσιν τοΟ ψη-
φίσματος, ή άλλον τινά, διότι και έν πολλοίς άλ-
λοις ψηφίσμασι, π.χ. έν τοις κάτω άριθ.78.79 κλ.,
αναφέρονται άμφάτεροι, έν ω έν άριθ 64 Α. 71 κλ.
ο έτερος, καίτοι έν άρχή των ψηφισμάτων κατονο-
μάζονται κανονικώς βεβαίως αμφότεροι μετά τοΰς
ταγούς.

Περί τών συχνών έκ Μητροπόλεως δικαστών
βλ. τά λεχθέντα έν τω προηγουμένω ψηωίσματι.

Το όνομα Ποσείδιππος γράφεται Ποσίδιππος
άνω έν άριθ. 69. Ό κριτής . . . ένης Εύανγέλου
είναι πιθανώτατα Ό αυτός προς τον έν τω κάτω
άριθ. 80 Α ψηφίσματι γραμματέα Κλεομένην Εν-
ανγέλον, φέρει δέ τό αυτό πατρικον τώ άνω έν άρ.
56 ίερεΐ. Και ο κριτής Φιλώτας Αριοτοκλέον,
είναι πιθανώτατα Ό αυτός τω άνω άριθ. 73 γραμ-
ματεϊ έπίσης' άπαντα δέ και ταγός υίός 'Αριστο-
κλέου, άλλ' έπειδή το όνομα τοΰτο εΰρηται και
υ,ετ' άλλων, ούχι μόνον μετά τοΟ Φιλώτου, έδιστά-
σαμεν να συμπληρωσωμεν οι αυτού.

Περί τών κριτών βλ. έν τέλει τό ήμέτερον περί
της Γοννέων πολιτείας συμπέρασμα.

Άρί'δ·. 7θ (εΐΗ. 13). Στήλη μαρμάρου ύπο-
μέλανος πανταχόθεν άποκεκομμένη και τι όπισθεν
άπεσχισμένη.—"Τψ. 0Ί47, πλάτ. 0Ί07, πάχ.
0 067 (άριΰ. Ενρετ. 69).

Ή έπιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως καί ούχι
έπιμελώς' ύψ. γραμμ. 0Ό06-0Ό14, διάστι/.

0 002·

5

Είκών 13 (έκ της δπιο&ίον όψεως έκτνπονΥ έπιγρ. άριϋ'. 76.
ψήφ. της πόλεως των Γοννέων νπερ (δικαστών έκ Μητροπόλεως;).

προνοηθήναι δ]έ [τους ένάρ-
χους ταγούς άναγ]ρ(ά)[ψαι τό ψήφι-
σμα τοΰτο εις κίο]να [λι]9[ί-
νην] και στήσ[αι εν τώι ίε-
5 ρώι της] Αθηνάς [της έν άκροπό-
λεΐ' τήν δέ έσ]ομένη[ν δαπάνην δοϋναι
τοΰς ταμίας από] τών τ[ης πόλεως προσό-
δων διαποστεΐλ]αι δέ [και προς τήν πό-
λιν Μη]τρ[οπολιτών κτλ..

Έν στίχ. 2 έ'γραψεν ό χαράκτης Λ άντ'ι Α" περί
τούτου βεβαιούμεθα βλέποντες τό προηγούμενον
αύτώ Ρ.

Δεν είναι βέβαιον αν τό παρόν ψήφισμα αναφέ-
ρεται εις δικαστάς' διότι και έπ'ι κοινών προξενι-
κών ψηφισμάτων τοΟ πρώτου είδους άπαντα ή φρά-
σις διαποστεϊλαι δέ, ώς καί ή αναγραφή και ί'δρυσις
της στήλης εις το αύτό ίερόν διά προνοίας τών
ένάρχων ταγών έπίσης. Έτερα δέ διακριτικά δεν
έσώθησαν έπί του λίθου. Άλλ' έπειδή δύο μόνον
loading ...