Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 142
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0152
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
142

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπό Ά. 'Αρβανιτοπονλον.

έτέρω ψηφίσματι' πανταχού άλλοθι διατηρείται το
Θεσσαλικόν διαλεκτικον όνομα κίων.

Ότι και το παρόν ψήφισμα άναοέρεται εϊς δικα-
στάς, άποδεικνύουσιν οί κριταί, ώς είπομεν έν τω
προηγουμένω' περί δε της αναγραφής αμφοτέρων
των ταμιών βλ. τα προειρημένα έν αριθ. 75.

Το όνομα Μεναρχίδης είναι νέον το πατρικΌν
αύτου συνεπληρώσαμεν έκ του κάτω εκδοθησομέ-
νου ύπ' άριθ. 109 ψηφίσματος.

ΆρΐΌ1. 80 (είκ. 17). Στήλη μαρμάρου λευ-
κοφαίου, σκληρού και συμπαγούς, διαφόρου άρα
τοϋ συνήθους έν χρήσει εύθρύπτου και χονδρόκοκ-
κου, περί ο δ βλ. τά προειρημένα έν σελ. 123,
σημ. 1, κάτω μόνον άποκεκομμένη" άνω λήγει εις
ίκανώς προέχον οριζόντιον γεΐσον, ύφ,' ο μέχρι της

ΕΙκών 17 (εκ της οπισθίου όψεως έκτνπον )· επιγρ. άρι&. 80 Α και Β
Ψηφίσματα της πόλεως των Γοννέων Α νπ'ερ Σιμίον τον Αντιπάτρου
Αημητριέως Β νπερ δικαστών έκ Κραννώνος.

έπιγραφής άφίνεται κενόν διάστημα 0Ό65, όπερ
θά κατεΐχέ ποτε γραπτή κορωνίς, ώς έν τω ύπ'άο.
61 κττ.—Ύψ. 065, πλάτ. 0-375, πάχ. 0-075
(άριϋ. Ενρετ. 97).

Η επιγραφή του μέν πρώτου ψηφίσματος έχα-
ράχθη βαθέως και λίαν έπιμελώς' ΰψ. γραμμ.
0Ό09-0Ό2, διάστιχ. 0 01 · τοΟ δέ δευτέρου βα-
Οέως και καλώς' ΰψ. γραμμ. 0Ό04-0Ό1, διά-
στιχον 0 009·

Α Αγαθή ι τύχη ι' ή πόλις
ή Γοννέων εδωκεν Σιμί-
«ι Αντιπάτρου Δημη-
τριεϊ προξενίαν, ισο-
5 πολιτείαν, ενκτησιν,
επινομίαν, άσφάλεια[ν,
αΰτώι καϊ έγγόνοις
και πολέμου και ειρή-
νης- ταγευόντων Μανίγ-

10 χου Νικαίου, Άσάνδρο[υ
Δημάρχου, Άσάνδρου Α-
ριστοφάνους, Άριστό-
νου Φιλώτα, Εύβιότου
Αντιφίλου.

Β Ταγευόντων Παρμενίωνος τοϋ Στρα-

τονίκου, Δικαίου τοϋ Άσάνδρου, Εύβιότο[υ
τοϋ Άσάνδρου, Πυρρία τοϋ Πυρρίχου, Μανίνχ[ου
τοϋ Παρμενίωνος- ταμιευόντων Κλεοξένου τ[οϋ
δ Άσάνδρου, Δημάρχου τοϋ Δημοκράτου- γραμμ[α-
τεΰοντος Κλεομένου τοϋ Εύανγέλου ■ εδοξε
τή πόλει τή Γοννέων τοις παραγεγονόσι[ν
δικασταΐς εκ Κραννώνος Γενναίω Κρα[τε-
ρ]αίου, [Μ]ε(θ)υστ(ά)δει Μένωνος, Θεσσαλ[ώ

10 δεινός και τώ γραμματεΐ αυτών Μ]εγ[α-
[λοκλεϊ(;) δεινές κτλ.].

Ή έπ'ι της αυτής στήλης αναγραφή δύο ψηφι-
σμάτων διαφόρου τύπου και άσχέτων άλλήλοις οέν
είναι σνναναγραφή, οί'αν επιτάσσει εΰρεθέν ψήφι-
σμα, και οί'αν παρατηρουμεν άνω άριθ. 64" λό-
γον έχει ενταύθα μάλλον τήν οϊκονομίαν: οί εναρ-
χοι ταγοί του Β εύρόντες έτοίμην καλήν στήλην
έχουσαν ίκανόν κενόν χώρον υπό το τέρμα του
πρώτου ψηφίσματος, ανέγραψαν έπ αυτής έκεΐ τό
δεύτερον.

θά έκομίσθη δέ ή στήλη αύτη έκ Παγασών πι-
θανώτατα, διότι το μάρμαρον ομοιάζει πολύ προς
loading ...