Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 151
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΆρκαδοκοΙ έρμαϊ' ύπο Κ. Ρωμαίου. 151

ΆρνΟ1. 2 (είκ. 2. Καταλ. άριϋ·. 225). Μάρ- πρόσθιας 0/11, της συνεχόμενης 0Ό9.Ή όπισθία

μαρον Δολιανών.Ήτο το πρώτον εύρημα της άνα- πλευρά εντελώς άμελώς είργασμένη. Περιεγράφη

σκάφης του ύ—έρ τά Δολιανά έρευνηθέντος ύπ έμοΰ το πρώτον ύπο του Μί-

ναΰδρίου. Σωζόμενον υψ. 0'21, -λ. της πρόσθιας ΜιόίβΓ (ΑΜ ΐνΐ41^καΙ

πλευράς 0 ΊΟ, της συνεχόμενης 0Ό9θ. Ή έργα- είτα ύπο του Μβηοΐβΐ

σία καΐ όπισθεν ή αύτή. Αί πλευρά! του πυραμι- (ΒΟΗ XXV 279) άνα-

δίου δεν είναι επίπεδοι, ώς έπϊ του -ίζρο-φ^ου'χζνου, γνώσαντος δρθότερον το

άλλ' ελαφρώς καμπύλαι. Έκτος τούτου ή βάσις όνομα του άναθέσαντος

της πυραμίδος ενταύθα είναι διπλή, έπαναλαμβα- Ά\ριστομ[α]χίδας άνέύη-

νομένης δις της τετραπλεύρου βάσεως και της κε. Τά γράμματα άν και

ύπ' αυτήν ώς ύποτραχηλίου στενώσεως. Τά επί άμελώς κεχαραγμένα,δύ-

του κορμού γράμματα, δια τήν φθοράν της έπιφα- νανται νά άνέρχωνται μέ-

νείας, συνήθη ατυχώς έπϊ τού μαρμάρου τών Δολι- ,χρι τού Δ'π.Χρ. αιώνος,

ανών, άνεγνώσθησαν μετά Άρΐϋ>. 4 (είκ. 4.

πολλού κόπου. Έκ της α' Μ^Η Καταλ. άριΰ: 1437). Μάρ-

σειρας άναγινώσκονται σα- ΗΗΰΜ μαρον Δολιανών. Σωζό-

φώς το γ' γράμμα I, τΌ δ' ΗΡ^Μ^^Η μενον ύ'ψ. 0'34, πλ. της

Μ και το ξ' Ν, τών δε λοι- πρόσθιας πλευράς 0Ό96,

πών ύπάρχουσιν ίχνη μό- Β^^^^β^Β της συνεχόμενης 0Ό8.

νον. Άλλ' επειδή τΌ ε' εϊ- ΒΒΡ^ΒΜΗμΒ II όπισθεν επιφάνεια τού

ναι άσφαλώς Ω, δυνάμεθα Β^ ^ ^ ^ Β κορμού είναι τραχύτερον

τήν ολην σειράν νά άνα- ΒΙΙ|ρΡ^ · I είργασμένη, ή της πυρα- ΕΙκών 3 (άρι». 3). Ερμής, δν

, , λ , ΗΚΗΗΗρδ%ί"^ α , , (η ' άνέΰηκεν Άριοτομαχίδας.

γνωσωμεν αοιστακτως : ■ ν%'<?ν μιόος λεια. ϋ έρμης προ-

Δαίμων. Έκ της β' σειράς έρχεται, ώς άνωτέριο έλέχθη , έκ τού μικρού ίε-

διακρίνομεν τά ΓΑΘΟΞ, · ΗΗ ρού της Αρτέμιδος , οπερ κατά τήν περιοχή ν

μεθ'ο ή συμπλήρωσις'-4]- τού τεγεατικού δήμου

γαΦός σχετι'ζομένη προς τών Κορυθέων άνεΰ-

τήν α' σειράν φαίνεται ά- ρον καϊ άνέσκαψαν τΌ

ναμφισβήτητος. Δαίμων μεν πρώτον χωρικοί,

'^4^αι?ός είναι [Βεβαίως Ό ' Β είτα δε ό ΒβΓδΓά τω

γνωστός Άγαθος Δαίμων, Β 1889.Έδημοσιεύθη το

άν και ή έν τή επιγραφή ™—- πρώτον ύπο τού Κα-

πρόταξις τού Δαίμονος δεν στριώτου (Δελτ.1888,

άπαντα άλλαχού. Ιούτο -— σ. 116) άναγνώσαντος

δεν είναι παράδοςον , όταν Εικων 2. Κλεινίας, ειτα δε ύ

ιιιι

Έομής Δαίμονος Άγαΰοϋ.

άναλογισθή τις οτι επι ψη- τού ΡοιίββΓβδ (ΒΟΗ

φισμάτων επιγράφεται Αγαύη Τύχη και Τύχη 1896, 149 και Μαη-

' Αγαύη1, ΘεΌς ΆγαθΌς επί της συνθήκης με- Ιϊηββ 539 και 388,

ταξύ Ίεραπύτνης και Πριανσού (ϋίίΙβηΙ)6Γ§βΓ, δπου απεικονίζεται ά-

8γ11. 462) και Έρως ΆγαθΌς έν ΟΙΟ 1657. Ό νακριβέο του όλου σχε-

χρόνος της επιγραφής δεν φαίνεται νεώτερος τού δίασμα) γράψαντος κα-

Δ' αιώνος, ούτε αρχαιότερος αϋτου. τ' άβλεψίαν τινά Κνί-

ΆριΌ1. 3 (είκ. 3. Καταλ. αριθ. 218). Μάρμα- μας ανέβηκε αντί τού

ρον Δολιανών. Σωζόμενον ΰψ. 0'22, πλάτ. της σαφώς άναγινωσκομέ-

1 Ποδγ. ίδί παρά Ι,δΓΪβΙά, ΕρΪ£Γ3ρ1ΐί]{ I, 436. νου Κληνίας ανέβηκε. Ε1κών4. Έρμης Αρτέμιδος.
loading ...