Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 153
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Αρκαδικοί έρμάϊ νπ6 Κ. Ρωμαίου. 153

Άριϋ*. 8 (είκ. 8. Καταλ. άρι&. 221). Μάρ- μορφώσεως. Ό εκδότης δεν
μαρον Δολιανών. Σωζάμενον ΰψ. 0'20, πλάτ. ανεγνώρισε τον έρμήν πε-
εμπροσθεν 0*08, της συνεχόμενης πλευράς 0Ό7. ριγράφων αύτόν ό'λως άτά-
Έντελώς ισθεν. Εις το μου- πως (ρΐ&ομιβ άβ πι&Λγθ
σεΐον είσηλθεν, άγνωστον πόθεν της Τεγεάτιδος,' ΒΟΗ XVII 24).
μετά το 1897. Έπί της κυρίας όψεως έ'χομεν Άντίο-
μεγα Χ, ως εκ του σχήματος αυτού και των κατα Δαμό-
τά άκρα διαπλατύνσεων άνηκον εις ύστερους χρό- Λι?Πα-
νους, και Οπ αύτό ουσόοι- ^^^^^^^^^^^^ τρώιω.
στον άνάγλυπτον εικόνα. Δι'άβλεψίαν περελείφθη
Άλλ' ού'τε περί τοΟ γράμ- β'5^. τό ι του και, άλλ' δχι βε-
ματος ούτε περί της εικόνος Ηκΐί§ϋώ|^&Β βαίως διά τον χύτόν λόγον
δυνάμεθα νά ειπωμέν τί βέ- ΗΗΗΗΜΜβρΡβ και τό τελευταΐον ι τοΟ
βαιον. Είναι αρά γε τό Χ ΒηηΗ^^«^,Η πατρώιω. Διότι εν τοις ϋ-
τοΟτο ώς τα της καταγρα- ^^|^β|^>^^Β στέροις χρόνοις της έπι-
φης σημεία τά παρατηρη- ΗΚ'Κ^^ν^^Ι γραφής τό { τούτο της δο-
θέντα έπί πολλών βάσεων ■Ημ^ηΙ τικης, ώς εκλιπόν έν τη
και βωμών έν Έπιδαύρω ΗΡβΗτ'^^Η προφορα,παρελείπετο πολ-
(10 IV 186 κέ.) ή είναι άρ- λάκις. Οί χαρακτήρες τών
χικόν γράμμα της σημαινο- γραμμάτων, ιδίως οί Ο. Α
μένης θεότητος;Τό άνάγλυ- και II), άπαντώσιν ομοίως
φον θά εϊκονίζη τι ιερόν εις έν ταΐς από τοΟ Αδριανού
την θεότητα. Άλλα ποίον; (126 μ. Χρ.) χρονολογου- Ε1κ. 9.' Ερμής Διός Πατρφου.

Ενταύθα είναι καλόν νά μέναιςτεγεατικαΐς έπιγρα- ^^^^^^^^^

σημειωθώσιν ολίγα περί του I φαΐς. ΤοιαΟται είναι έφη- Β^^Η

εκ Παλλαντίου έρμου, ο3 βικός κατάλογος (ΒΟΗ XVII ΒΒΡ^τΙ

δεν κατωρθώθη νάπαρατεθη β-· ■ 20-21), γραφείς «έτους μο Β^Ρ^β

είκών. Οΰτος άπετειχίσθη Είχών 8. της θεού Αδριανού εις

ύπ' έμοΟ τω 1909 εκ τίνος Γ' την Ελλάδα παρουσίας» και

ήρειπωμένης εκκλησίας, κειμένης έν τη ακριβώς ή επί τοΟ έρμοΟ τοΟ Ήρα-

ώρισμένη θέσει της αρχαίας πόλεως. Ή πυραμίς κλέους (έτους ξθ', ΒΟΗ XXV

αύτοΟ είναι σχεδόν κατεστραμμένη, άλλά παρά 275). Κατά ταΟτα ή έπί τοΟ

ταύτα εύδιάγνωστος. Ό έρμης ομοιάζει προς τον έρμου του Διός Πατρώου έπι-

άνωτέρω περιγραφέντα, καθότι έπί τοΟ κορμοΟ φέ- γραφή έ/αράχθη περίπου κα-

ρει άνάγλυπτον εικόνα άνδρός μεθ'ιματίου, άτυ- τά τά τέλη του Β'μ.Χρ.αϊώνος.

χώς πολυ έφθαρμένην. Είναι εΰ'λογον νά τεθη ό'τι Άρΐϋ>. 10 (είκ. 10). Ό

τά ανάγλυφα ταΟτα δεικνύουσιν, ώς άλλως αί έπι- έρμης οδτος είναι άνεπίγραφος

γραφαί, τήν διά του έρμοΰ* παριστωμένην θεότη- και άλλως άσημος. Άλλ' έ- Μ, β

τα, όπως εύρυτερον θά δειχθη κατωτέρω. κρίθη καλόν νά άπεικονισθη Κ· Β

Άρΐύ·. 9 (είκ. 9. Καταλ. άριϋ. 219). Μάρ μα- ού μόνον διότι διατηρείται και Βρ^·..1

ρον Δολιανών. Γψ. 0"40, πλάτ. κάτω 0Ό95, προς τά κάτω άκέραιος, ■>.'/.'/.χ ψΒ' ··'* ·' 1 £|

άνω 0"08, της συνεχομένης πλευράς κάτω 0 08. προπάντων ίνα δειχθη, πόσον

Τραχεία όπισθεν ή έργασία. Ή έπιγραφή άνεγνώ- ευκόλως τοιαύτα μνημεία ει-

σθη Οπό του ΒβΓ&Γά, εύρόντος τόν έρμην έπί της ναι δυνατόν νά παροραθώσιν.

μάνδρας της παρά τό Πιαλη έκκλησίας της Μετα- Ήτο έμπεπηγμένος όριζον- ΊΕρ'μης άίεπ^ραψος'.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911 20
loading ...