Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 156
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
156 Ί Αρκαδικοί έρμαΐ' ύπδ Κ. Ρωμαίου.

6χι έπι της πλακός μετά της επιγραφής Ννμφάν Επίσης συχνοί και δημοτικοί φαίνονται, μάλι-

είδομεν τρεις διακεκριμένας στήλας άνταποκρινο- στα εν Τεγέα, οί συνήθεις έρμαΐ. Ό αριθμός των
μένας προς την γνωστήν τριάδα. Μετά ταύτα, και ρ,εχρε τοοδε συλλεχθέντων έκ της πόλεως ταύτης
ό'ταν ή θεότης αναγράφεται κατά γενικήν πτώσιν είναι πράγματι σημαντικός3. Επίσης χαρακτηρι-
ή δοτικήν, είναι άνάγκη ή μετά πυραμίδος στήλη στικόν είναι τό σύνηθες μικρόν μέγεθος καϊ ή συνέ-
νά παριστά τον μνημονευάμενον θεόν (διότι οΰδένα νωσις πλειόνων επί της αύτης πλακός. Ή ύπό το5
άλλον είναι δυνατόν νά είκονίζη) και, ό'ταν ουδέν Άρβανιτοπούλλου δημοσιευθείσα στήλη μετά τών
αναγράφεται όνομα, θά παριστά τήν έκ τοΟ τόπου εξ έρμων δέν είναι πλέον μοναδική, διότι δυο νέα
της άφιερώσεως γνωστήν θεότητα. παραδείγματα εισήχθησαν προ διετίας εις το τεγε-

Άλλ' ό'μως παρά τήν μεγάλην ομοιότητα προ- ατικόν μουσεΐον. Έκ τούτων το μεν είναι άσήμαν-
Φανής είναι και ή διαφορά. Διό προς διάκρισιν προ- τον χειρωνακτικόν έργον, άνευ επιγραφής μετά
σετέθη τό επίθετον, ληφθέν έκ τοΟ ονόματος της δύο έρμων, τό δε παρέχει ήμΐν πλείονας ειδήσεις,
χώρας, έν ή τό πρώτον τοιαύτα μνημεία συνελέ- διό και απεικονίζεται ένθάδε (είκ. 12).
χθησαν. Αρκαδικοί έρμαΐ δε μέχρι
της ευρέσεως της κυρίας λέξεως δύ-
νανται, νομίζω, νά λέγωνται και αί
εν άλλαις τυχόν χώραις παρατηρη-
θησόμεναι ό'μοιαι στήλαι .

Οί αρκαδικοί έρμαΐ διά τήν μεγά-
λην πληθύν,τήν σχετικήν μικρότητα
κα'ι τήν ευκολον κατασκευήν, βεβαίως
υπήρξαν, μάλιστα Ιν Τεγέα, συχνό-
ταται και λαϊκώταται παραστάσεις
τών θεών. Έκ τριών τεγεατικών ιερών
προέρχονται τοιαυται εικόνες. Έξ Ικ
του ναοΟ της Αρτέμιδος τοΟύπέρ τά
Δολιανά, τρεις έκ τοΟ ναού τών χθο-
νίων θεών παρά τόν°Αγ. Σώστην κα'ι
είς εκ τοΟ της Αρτέμιδος τών Κορυ-
θέων. Εύθηνάταται δε τών εικόνων
ήσαν αί έπ'ι μιας πλακός πλείονας
θεότητας παριστώσαι. Φαίνεται ό'τι
τοιαύτας εικόνας προσέφερον τοις θε-
οΐς έν τοις ίεροΤς αύτών οί πτωχότε-
ροι ή πάντες, κατά τήν έν τή οικία
λατρείαν. Προς τήν λατρείαν ταύτην Είκών 12_ .^-, Διός< Ποαειδώνθ!^ Αήμητρ0!.

φαίνεταί μοι οχι άσχετον ό'τι τέσσα-
ρες εκ τών όνομαζομένων θεών, Ζευς Πάσιος, Ζευς Τό πανταχόθεν πλην προς τά κάτω κολοβωθέν
Πατρώος, Δαίμων Αγαθός καϊ ό τούτω προσόμοιος τεμάχιον μαρμάρου έξή-/θη ύπό τοΰ έπιστάτου
Αγαθός θεός, είναι έκ τών συνήθως έν τη οίκο- Γριμάνη τώ 1908 εκ τίνος νεωτέρου τοίχου παρά
γενεία λατρευομένων 2. τήν Π.Έπισκοπήν. "Γψ. σωζ. 0'21, πλάτ. κάτω
ι ,ΤΤ » > >α χ < 'ατ ο- ~ ■ 0'22. Αί πλευοαι έκατέοωθεν εγουσιν άποκοουσθτί,

1 ΓΙ ονομασία Αρκαοικοι οβελίσκοι θα ητο περιγραφικωτερα, ι Γ Κ ι ('
άλλα μειονεκτεί κατά τούτο, ό'τι διά τοΰ οβελίσκου δεν δηλοΰται είκών

θεοΰ η άνθρωπου, ώς διά τοΰ έραοΰ. 8 Πολλούς άριθυ,εϊ ό Άρβανιτο'πουλλος έν τη Αρχαιολογική Έοη-

2 Ίδέ π.χ. τους έν ταϊς οίκίαις της Θήρας (ΙΟΧΙΙ, 1361, 1359, μερίδι 1906, 35 κέ. και τρεις νέους δημοσιεύει. "Ηδη προσετέθησαν
1366, 1377] λατρευομ,ένους θεούς και πρβ. ΤΗθΓ3 III, 173-175. και άλλοι.
loading ...