Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 170
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
170 Εργατών σήματα και ονόματα εν τώ &εάτρω της Θεσσαλονίκης1 νπ6 Π Παπαγεωργίον.

σμάτων καί επιμελώς συνωκοοομημένων τυρός τοις τειχών τά έπικρατέστατα των μαρμάρων ήσαν τά

θεμελίοις των τειχών. έχοντα τά σχήματα είκ. 1, δ-ι.

Και εν μέν τοις τείχεσιν, άτινα αμέσως συνεί- "Ηδη ό Ι* ΌικΛθβπθ Μβηιοίνβ 8Πν ηηβ ηΐίβ-

χοντο τοις παραστάταις των τεσσάρων ώνομασμέ- 5«ό?ί, Ρ&ΐ'ϊδ 1876, ρ. 16 παρετήρησε γενικώς δτι οί

νων πυλών, έφ ίκανήν τινα εκτασιν οί στοίχοι ήσαν λίθοι οδτοί (κατ'αϋτον οντες ύψους σχεδόν 0"40

οΰ μόνον επάλληλοι, 8 και 10 καθ' ύψος του κτί- και μήκους μεγίστου 2'00) ελήφθησαν « άβ 1β άβ-

σματος, άλλα και προσάλληλοι, 3 και Ο, κατά πά- ηιοΐϊίίοη άβ οιαβίςμίθ πιοηιιιηθηΐ οοηβίάβΓ&Μθ»

χος του κτίσματος' έν δέ τοις λοιποΐς τείχεσι, μά- και δτι σχεδόν πάντες φέρουσιν « υη Θ £Γ&νβ 8ΐΐΓ

λίστα δέ τοις μεταξύ τών προβόλων, όξυγωνίων αηβ <3β8 ρ1&ίΘ8-β&ηάθ8»' τον άλλως παρατηρη-

καί όρθογωνίων, μόνον επάλληλοι, 3 και 5. Και τικώτατον άνδρα διέφυγεν δτι και καθ' δλον τό με-

έτέραν δέ διαφοράν ευχερώς παρετήρει ό προσεχών, ταξύ της πύλης Ληταίας κα'ι Χρυσής μακρότατον

6'τι έν τοις στοίνοις τών πυλο>ν Κασσανδρεωτικής μέρος οί στοίχοι εκ τοιούτων σύγκεινται μαρμάρων

και Χρυσής και τών άμέσως αύταΐς συνεχόμενων (είκ. 2) κατά τε τους δέκα όςυγωνίους προβόλους

Είκών 2. Μέρος τον δυτικού τείχους μεταξΰ όξυγωνίων προβόλων.

και κατά τάς μεταξύ αύτών κειμένας δέκα ευθείας ήμισυ ή και κατά το τέταρτον μόνον στενωτέραν

πλευράς1. (είκ. 1 ζ), την δέ ύπό την ζώνην ή μεταξύ τών

Τά μάρμαρα, ών τό ύψος είναι 0'30-0'35 καί ζωνών κειμένην πλευράν ύπόκυρτον' ή γ') έ'χουσι

το πλάτος 0'8ΰ-1Ό0 και τό μήκος ετι ποικίλω- δύο κοιλώματα και μίαν έντομήν (είκ. 7 η), μή-

τερον, 0"50-3"00, ή α ) είναι άπλα, έχοντα κα- κους 0'57 και πλάτους 0'40 καί βάθους 0'20, ή

θέτους πάσας τάς κατά τό ύψος πλευράς και δή εν κοίλο,ιμα κα'ι μίαν έντομήν (είκ. 7 θ καί ι) ή μό-

άνευ ζώνης τινός (είκ. 1 δ)' ή β') φέρουσι μίαν κα- νον έντομήν (είκ. 1 κ). Τών δύο πλατειών πλευρών

θέτως προεξέχουσαν πλατεΐαν ζώνην (είκ. 1 ε) ή ή τή άνω ζώνη συνεχόμενη φαίνεται επιμελώς έξω-

δύο προεξεχούσας ζώνας, πλατεΐαν καί κατά τό μαλισμένη καί λεία έκ της χρήσεως ουσα.

Ιοιούτων οή μαρμάρων επάλληλοι στοίχοι φαί-

1 Οί τοπογοαΦικοί της πόλεως νάρται, καί αύτός ό της δηααον-'ας / 9 , * * /, ~ α ι

,, , ... Τ „ 1 , ' . ΟΚ ·. - , \ . χ νονται κείμενοι Ζ νυν εν τη πρώτη έκ της Ληταιας

(υπο του Αχιλλεως Καμπανακη προ Αό ετων πεποιημενος) το αέρος 1 »ι ι ιι ν . ι ι

τοΰτο ανακριβώς άναγράφουσιν ολως εΰθυγραυ.υ.ικο'ν (άνευ προβολών). 2 "Αλλοι στοίχοι ΐ'σως κείνται υπό τήν γην, αφανείς νυν οντες.
loading ...