Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 179
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0189
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μετεώρου ττίναξ αφιερωθείς νπο τής βασιλίσσης Παλαιολογίνης υπό Ν. Βέη.

179

|0 4Γ|7]~- [^ο]^Η-ρ τμ^

ΡΟΝ

Δυστυχώς ή παράστασις το0 Αγιου Θεοδώρου ό μέγας Νέστωρ 'έγουσι περιβολήν και δη πίλους

τοΟ Ιήρωνος είναι έφθαρμένη, ώστε νά μή διακρί- τών μεσαιωνικών αρχόντων τής-Σερβίας) 1 και κα-

νωνται έν πασι τα καθ' εκαστον ταύτης. Έν του- θ' ά παρίσταται, ώς παρακατιόντες λέγομεν, έν

τοις, ώς φαίνεται έκ τών σωζομένων μερών ό ά- αύτώ τούτω τω πινάκι ήμών ό "Αγιος Θεόδωρος ό

γιος παρίσταται ήμφιεσμένος έρυθρον χιτώνα μετά στρατηλάτης.— Και ταΟτα μεν ώς προς την άγιο-

μελαινών παρυφών και χρυσών κόσμων. 1η έτερα, λογικήν ταύτην παράστασιν, ώς προς δε την συνο-

τή εύωνύμω, χειρί ό ϊήρων ευλογεί" ή οεξιά αϋ- δεύουσαν τή παραστάσει Ιπιγραφήν έφιστώ του* άνα-

τοΟ κατεστραμμένη, ώστε δεν δυνάυ.εθα νά ορίσω- γνώστου την προσοχήν έν σχέσει προς την δίκην: Ζ

μεν όποία τις ήτο ή διάθεσις αυτής. ΠιΟανώτατα βραχυγραφίαν την δηλοΰσαν την κατάληςιν: -ος,

διά της χειρός ταύτης εφερεν ό ϊήρων δόρυ, καθ'ά ήν βραχυγραφίαν ύπό διαφόρους παραλλαγάς κα-

δήλον ότι συνηθέστατα παρίσταται ούτος (ώς έπί τ' έπανάληψιν άπαντώμεν κατωτέρω έν ταϊς έπι-

παραδείγματος έν τη περιφήμω συστάδι τών στρα- γραφαΐς τοΟ πίνακος ήμών.

τιωτικών άγιων τών ιστορημένων έπ'ι τής νοτιάς Έν δεξιά τοΟ Άγιου Θεοδώρου του Τήρωνος, έν

πλευράς του ίεροΰ βήματος του καθολικοΰ' τοΰ Με- δεςια 2 ώς προς τον όρώντα τό μνημεΐον, παρίστα-

τεώρου' εκεί οί στρατιωτικοί άγιοι Θεόδωροι, Γε- ται ό "Αγιος Θεόδωρος ό στρατηλάτης μετά τής

ώργιος ό Καππάδοξ, Δημήτριος Ό μέγας δούξ και επιγραφής1

0 α

-0 ΤΡ4-Τΐ^'-2(],]9

°0 Α\\\- ΠΌ^ο|Π!|^

Περι τοΟ 'Αγ. Θεοδώρου τοΟ στρατηλάτου ση- τόκου, βλέπομεν τον "Αγιον Προκάπιον μετά τής

μειωτέον ό'τι παρίσταται άνήρ νέος, εϋάφΟαλμος, έπιγραφής'
εύ'ρινος, έχων κατέρυθρα τά χείλη και κάμην ού-
λην, ήμφιεσμένος στολήν στρατιωτικήν' τή δεξιά
κρατεί δόρυ, ού φαίνεται μόλις το προς τάνω μέ-
ρος, τή δ' εύωνύμω εύλογεΐ.

Έν δεξιά τών Αγίων Θεοδώρων εικονίζεται ή Εικονίζεται ό άγιος ούτος έν νεανική μορφή,

"Αγία "Αννα, ή μήτηρ τής θεομήτορος, μετά τής αγένειος, εχων πλουσίους τους πλοκάμους τής κά-

έπιγραφής' μηί' ω? ττρο<ς την στολήν αύτοΟ σημειώ ό'τι είναι

στοατιωτική και διά μαργάρων διάκοσμος· και ό

<- α Γ" —< - / ζς* ί\^~~^ ^ν Εσωτερικός χιτων είναι έρυθρός, ό δ' έπενδύτης

V"! 4 4Ν|Ν|4 VI \Η~~Ρ Τ μέλας· τή δεξιά κρατεί Ό άγιος διπλούν σταυρόν

μετά διπλής κεραίας, τή δ' εύωνύμω εύλογεΐ.

, , . ,. . , Ύπό τόν "Αγιον Προκόπιον εικονίζεται νεανικω-

ΙΙαοίσταται οέ ή Αγία Αννα εύλογοΟσα οι άμοο- , , - , .. , ,

' „ ο, λ . η λ τατη ωοαια μορφή μετα πλουσίων πλοκάμων, μο-

τεοων τών γειρων, φορούσα όε ερυϋοαν ραθειαν 11 , , , , ,

' , > λ , . · , 1. , λις γενειασκοντος νεου, παρ ήν ή επιγραφή-
καλυπτραν και χιτώνα ερυσρον' τόσον ή καλύπτρα

όσον και ό χιτών εχουσι κοσμήματα μέλανα μετά 1 "Ορά τά γεγραμμένα μοι έν «Βυζαντίδι» τομ. Α' (1909) σ.589.

„-.·.„ 2 Τό εν δεξιί} ΐ, άριοτερα σημειοΰται πάντοτε — προκειμένου περί

χρυσών γραμμών. τάξεως τών παραστάσειον— ώς προς τόν έκ τοΰ απέναντι όρώντα

Έν δεξιά τής Άγ.Άννης, τής μητρός τής θεο- τό μνημεϊον.
loading ...