Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 180
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0190
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
180 Μετεώρου πίναξ άφιερωϋεϊς νπο της βασάίσσης Παλαιολογίνης' νπδ Ν. Βέη.

ο

ΙΑ

ΙΜ

Πρόκειται βεβαίως περί τοΟ Αγ. Νικολάου το0 κρατών διπλούν σταυρόν μετά διπλής κεραίας, τη

έν Βουνένη, έν Θεσσαλία άΟλήσαντος 1- Παριστά- δ'εύωνΰμω εύλογων. Παρά τούτον ή έπιγρα^ή'
ται δ' ούτος ήμφιεσμένος, άτε στρατιωτικός άγιος,

στρατιωτικήν στολήν εκ χιτώνος ερυθρού και έπεν- 0 ^\ ^ Ι _ (,Λ ΥΛ Ο 1 Ι\( 4 ^

δύτου επίσης έρυθροχρώμου μετά χρυσών καΐ με- / I ] '

λάνων κοσμημάτων και δια μαργάρων πεποικιλ-

αένου. Τη δεξιά, ό περί οδ ό' λόγος άγιος κρατεί Τπ° ™ν "Αϊ· μάρτυρα Σα(Αων*ν παρίσταται

διπλούν σταυρόν μετά διπλής κεραίας, τη δ' εύω- νέαν,χί1 ^0??^' τ}1ν ^έν κά^ν %υσα οΰλ·1ν> ™

νυμω χειρί εύλογ'εϊ. ^ πρόσωπον τελείως άγένειον και άμύστακον. Πα-

ΎπΌ τον Άγιον Νικόλαον τον έν Βουνένη εΐκο- Ρ* αύτ'ί1ν ^ Επιγραφή·

νίζεται ο μάρτυς "Αγιος Γουρίας (ιε' νοεμβρίου), ρ

παρ' ον ή έπιγραφή' 0

6%|-....... π^^^:^

θρόχρουν, πεποικιλμένον διά μελάνων κοσμημά-

Παρίσταται οδτος πολιάς, ε/ων τά γένεια και των διαθεομένων διά χρυσών γραμμών τη δεξιά

τούς μύστακας διχαλωτούς, οξέως καταφερομέ- κρατ£~ χεφου?γίκην λ^βα> τη δ' εύωνΰμω νάρ-

νους. Ό έσωτερικός χιτών του μάρτυρος ερυθρός, θγ)χ(χ ;ατρι>ών ήνεωγ^νον.

ό έπενδύτης μέλας· και οδτος καΐ εκείνος διά μαρ- Παρά ^ «Αγ_ Παντελεήμονα, προς τάριστερά

γάρων και άλλων ποικιλμάτων διάκοσμος. Τη δε- τούτου> δ έκ τών άναργδρων "Αγ. Δαμιανός, πα-

ξιοί χειρί κρατεί διπλοΟν σταυρόν μετά διπλής κε- ?' όν ή επιγραφή-
ραίας, τη δ' ευωνυμω εύλογεΐ.

Ύπό τον μάρτυρα "Αγ. Γουρίαν ό επίσης μάρ-
τυς Άγιος Σαμωνα.ς, μιξοπόλιος, έν ιερατική στολή

1 Ίδε Λ/. Για^οποΰΑοί), «Βίος'Λγίου Νι/.ολάου τοΰ Νέου και ή Ή παράστασις α£ίτη είναι έφθαρμένη κατά τά

Βουνένη τής Θεσσαλίας» Έν αΝεολο'γουΕβδομαδιαία Επιθεωρήσει». -, „ ,, ι ο' ,'■«. » λ /

Τόμ. Γ (1894, σ. 698-700, 715-717, 738-740, 746'(Πρβ. και Δελτ. κλειστά, ωστε τα καθ εκαστον αυτής είναι τελείως

τ5)ςέν'ΑλμυρώΦιλαρχ.Έτ. της «"Οθρυοξ». Εν Βο'λω 1899 σ.30 κί.). άδιάγνωστα' Ό γιτων τοΟ άγίου τούτου είναι μέ-

λας.

— Ίδέ και Β. I. Στοίχου, «Ό "Αγιος Νικόλαος και ή Βουνένη της
Θεσσαλίας». Έν τω «Προμηθεΐ» τοΰ Βόλου, το'μ. Γ' (1891), σελ.

247-251. — Ακολουθία και μαρτύρων έν τη άρχαία γλώσση τοΰ Προς τάριστερά του Αγίου ΔαμιανοΟ ό έτερος

Άγ. Νικολάου τοΰ έν Βουνένη κείται έν τω ·ϋπ' άριθ. 81 [Β. 334] των όωμαίων άγιων άναργύρων, ήτοι ό "Αγιος

κώδικι της αονης Μεταμορφώσεως τοΰ Μετεο5οου και έν τω ΰπ' άριθ. „. , , , ,

10 κ. της μονής Άγ. Θεοδώρων της Άροανείας (έν τούτω τό μαρ- ϋοσμας, παρ ον η επιγραφή"

τύοιον έλλιπές και κολοβόν έν τη νεοελληνική" πρβ. Νικ. Α. Βέη,
Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της έν Άροανεία μονής των ■
'Αγίων Θεοδώρων. — 'Ανατύπωσις έκ της Έπετηρίδο; Παρνασσού Θ'
έτους. — Έν Αθήναις 1906, σ. 21-22). Επίσης «Βίος και μαρτύριον
τοΰ άγίου ένδο'ςΌυ όσιομάρτυ;ος Νικολάου τοΰ έν Βουνίνη» κείται και
καί έν τώ ύπ' άοιθ. 6241 (=734 της μονή; Άγ. Παντελεήμονος) Π / ι ? , \ , α

Άγιορειτ'.κω κώδικι. (Πρβ. 8Ρ. Ρ. ΕαπιρνοΒ, 0Εΐα1θ£ΐιβ οί «ιβ Παρίσταται και ούτος νεανίσκος μετα κόμης ου-

ΟΓββΙί ιτΐ3ηιΐ80ΓΪρΐ3 οη Μοαηΐ ΑΙΙιοβ. Το'μ. Β'. Έν Καν- λης, μετ' έπιπολαίου μύστακος, άγένειος. Η διά-

ταβαγία 1900, σ. 422). Των διαφο'οων τοινογραφιών τοΰ Άγίου Νι- λ ~ ~ «,Λ„. ,

' ' · , ' , , . , „„ Τ . . , λ - θεσις των νειρων αυτού αοιαγνωστος, ΐσαρεισης

κολαου του εν Βουνένη μνημονευτεα και ενταύθα η εν τω ναρθηκι του 1
καθολικού της μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. της παραστάσεως.

6 ϊ|·^ - νςοα^^
loading ...