Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 203
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0213
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Η κρήνη της Λνκοσονρας' νπο Α. Ορλάνδου.

203

μάλλον μεσαιωνικοϊς χρόνοις, ό'τε στειρευσαντος τοΟ Πλην τοΟ άνω περιγραφέντος ρωμαϊκοΟ έπιχρί-

τροφοδοτοΟντος τήν κρήνην ύδατος εσχε και αυτή ματος (δίιιοοο) εύρηνται ένιαχοϋ και λείψανα έτέ-

τήν τύχην τών όμοιων αύτη 1 μεταβληθεΐσα εις οί- ρου, μεμειγμένου μετά μικρών λιθαριών. Τό δεύ-

κίαν καϊ άποτελέσασα ουτω συνέ/ειαν τών παρα- τερον τούτο έπίχριμα δυνάμεθα νά χαρακτηρίσω-

κειμένων κτισμάτων, άτινα θεωρούνται ώς οϊκή- μεν ώς έλληνικόν, καθόσον ου μόνον πάμπολυ του

ματα 2. ρωμαϊκοΟ, διαφέρει, έχοντος πολλώ ελάσσονα σκλη-

Ή κρήνη ήτο έξωτερικώς άληλιμμένη δι' έπι- ράτητα, άλλά και διότι τά συστατικά αύτοΟ είσι

χρίματος άπλοΟ διατηρουμένου εισέτι κατά τους σχεδόν που ταύτα τοις τοΟ έν τη κρήνη Γλαυκή

αρμούς ίδια της όπισθίου πλευράς εσωτερικώς δέ, ασφαλώς ελληνικού κονιάματος3. "Εστω και τοΟτο

ώς εμφαίνεται εκ τίνων καλώς διατηρηθεισών θέ- τεκμήριον της έν έλληνικοΐς χρόνοις ύπάρξεως της

σεων, δι'ύποστρώματος έξ άσβέστου πάχους μέ- κρήνης.

γρι 0Ό27 μετά χονδράς άμμου, έφ'ου έτερον λε- Ό πυθμήν τοΟ διαμερίσματος I (προερχόμενος

λεασμένον στρώμα άσβέστου πάχους 0Ό0/ μετά ώς και Ό τοΟ II έκ της έν ρωμαϊκοϊς χρόνοις μετα-

λεπτοτέρας άμμου, έφ' οδ τέλος διάφορα στρώματα σκευής της κρήνης) διαιρείται διά βαθμίδος ύψους

ούχ'ι ύπερβαλλόντως χονδρά έξ ετέρας στερεωτά- 0'24 εις δυο έπίπεδα ών τό άνώτερον κείται έν ω

της ύλης έχούσης χρώμα φαιόν άνευ λιθαριών ή ύψομέτρω και ή άνω επιφάνεια τοΟ έγκαρσίου τοί-

άμμου διατηρουμένης ετι είςλιθώδη κατάστασιν.Τό χου. Ούτω δέ μεταξύ της βαθμίδος και τοΟ έγκαρ-

τελευταϊον τοΟτο στρώμα είναι πιθανώς απολίθωμα σίου τοίχου σχηματίζεται λεκάνη τις διαστάσεων

έξ ύδατος (δίπίθΓ) και φέρει φυσαλίδας μικράς καϊ 8-87x3-20 καϊ βάθους 0'24,ής τον προορισμόν

μεγάλας σχηματίζουσας έπιφάνειαν φολιδωτήν. θά έξετάσωμεν κατωτέρω.

Μέγιστον σωζάμενον ύψος έν τώ διαμερίσματι I Άφ' ετέρου ή άνω επιφάνεια του έγκαρσίου τοί-

0'82. Συστατικά τοΟ κονιάματος τούτου είσϊ τά χου κείται κατά 1 "00 περίπου ύψηλότερον του

τών ύδραυλικών άσβέστων δηλ. άνθρακικόν άσβέ- πυθμένος του διαμερίσματος II. Εικόνα τών καθ'

στιον,όξείδιονάργιλίου,μαγνησία,ιχνη σιδήρου κλπ. έκαστα ύψομέτρων παρέχει ή είκ. 3'

Εϊκων 3. Τομή της κρήνης κατά τον κνριον άξονα.

Τά δάπεδα έν γένει της κρήνης συνίστανται έκ
μικρών κεραμίδων (διαστάσεων 0Ό8χ0·12χ
002—0Ό3) είσχωροΟσών καθέτως έντός πα-
/έος κονιάματος ύδραυλικής άσβέστου. Τό κονί-

1 Α^ XIV, 22.

2 ΠΑΕ 1906 σελ. 122.

αμα τούτο έν τώ διαμερίσματι II ερείδεται έπϊ κοι-
τοστρώσεως έκ κροκαλών μετά κονιάματος σκλη-
ροΟ διήκοντος μέχρι τοΟ στερεοΰ εδάφους. Μικρά
σκαφική έρευνα (άποκαλύψασα καϊ τήν κεχωσμέ-
νην αύλακα Α') άπέδειξεν ό'τι ή κοιτόστρωσις αύτη
3 Απιβποαη ΙοιιγπηΙ οϊ Αι·οΙιβΗθ1θ£γ XIV σ. 26.
loading ...