Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 213
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0223
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Επιγραφικά" ύπό Σ. Βάση

213

συνηθεστάτην έν τοις έπιτυμβίοις έπιγράμμασιν. ται άναγινώσκουσι: Μάρκον Πλαϋτον'Ονάσανδρον.
Πρβ. ΚΕ(3 31. 116. 560. 575. 633 κ.ά. πολλά. Άλλα πρώτον μεν ή των Ρωμαϊκών ονομάτων συ-
νήθεια άπαιτεΐ ό'πως άντί τοΰ Πλαντος δεύτερον
όνομα ύπάρχη τι των γένους δηλωτικών και εις
ΑΕ 1911 σελ. 3, στίχ. 43 εν άρχή του στί- "ί0? ληγόντων, οίον Πάκιος.Έπειτα του -ον άπαξ

ΚΙ

άνόρθογράφως όΰ'ωνιακδς άντϊ τοΟ όϋονιακός, πα-
ραπλησίως έν τοις γλωσσαρίοις κείται ένίοτε ό$ο-
νιωπώλης άντι του όΰονιοπώλης.

χου άναπληρωτέον [πρα]£ίς. κειμένου πιθανώτερον το τρίτον όνομα άναγνωσ

^4ΰτ. στιχ. 46 άναπληρωτέον ε[στα>], ώσπερ και "Ασανδρον, ούχί 'Ονάσανδρον. Κατά ταΰτα ή αρχή

μικρόν κατωτέρω μετά πληθυντικοί) ουδετέρου ύττο- το° στίχου κατά τό πιθανόν έχει ώδε-

κειμένου κείται έστω. ύπό %&ν περ< Μάρκον Πάκιον "Ασανδρον.
Αύτ. στίχ. 47 άναγνωστέον: άφ\έϊσ(σ)ϋ·αί [τω]

των τδ έργον λιπόντων (τ.ε. άφεϊσθαί τινι των . . . β·

λιπόντων), ούχΐ τούτων. Πρβ. στί/. 42: έργον τι

των έκδοΰέντων καί στίχ. 65 των έργων τι. ΑΕ 1911 αελ·101 20 τ° προσηγορ.κον

Αύτ. στίχ. 52 κατά τύπογραφικόν σφάλμα κει- ^ονιακδς ή όϋωνιακδς ουδαμώς μεταβλητέον εις

ται έγμήνω\ι] άντί του έγμήνω[ι\. κύΡ'ον '6ίο^ Γωνιακός, διότι έχει κάλλιστα δη-

λοϋ'ν τόν άλλως καλούμενον όϋονιοπώλην, λινουρ-

Γ. γόν, λινονφόν, λατινιστ'ι δε Πηίθ&πιιπι. Πάντα

. , . γ-π , , , α 0, γ,η γ,„ ταύτα εκ παλαιών γλωσσάριων αναγράφει Ό του

Αντ. σελ. 57 εν επιγρ. αριν. 84. 36. 37 γρα- 1 ' 1' γ

λ, , ,, , , \ λ* ι τ \ γ\« ΟδΙζ Τΐιβδ&αΐ'αδ £ΐθ88&πιιη βηιβηά&ί&πιηι έν
πτεον πάντως Ανρ[ηλιας), ουνι Λυρ(ηλιου). 1)υτω ° „

., „ η, . , ,, „ „ , λ. Ιίηίβατιηδ. ίϊς ο εν τισιν έπιγοαααϊς εύοη--

θα ενωαεν έν υ.εν 4ι;ρί?/1ίας Ιίοσειδωνιας, εν , · , , α , , , ,Ω' ,

δέ 36 Αύρηλίας Αυσιμαχίας, έν δε 37 Αύρηλίας
Έρπίδος (= Ελπίδος). Είσ'ι δέ τά μετά το Αύρη-
λίας Ελληνικά ονόματα ούγι μητρωνυιιικά, ώς οί

, %, ,. ' , <Γ, 12ς Λέγεται Ιωάννου ουονιακου, Φωτινω ονο-

έκοοται της επιγραφής είκαζουσιν, αλλα τα ϋλ'- , ' '

Λ , , , , ι „ νιακώ, Ηλία ονονιακου, ούτω λέγεται έν τή εύθυς

ληνικα επώνυμα (οο^ηοηιιηα) των τριών γυναι- ' , , Λ., η. λ.

,, ,ι-, ,, , , κατωτεοω αριθ. Ζ1\ ύπό τοΟ κ. ΰεη όοθοτεοον

κων, αιτινες έτερον το 1 ωμαϊκον όνομα (ηοΐΏθη) ' ,

α , - , «η ' γ>'> , , , λ, ,/ τοΟ ϋποΐιβδηθ εκοιοομένη έπιγραφ,η 1 εωργιου ερε-

ΑυρηΛια. υμοια παραόειγματα εισι το Αιμιλίας _ ( ( , , ΛΟ

,.ε,, , , , , οο /" λ - ·> ουργοΰ και έν έτέοα ύπό τοΟ αύτοΟ έν άο ΖΖ έπα-

( Ε)κατωνυμας το εν επιγρ. 33 (ενθα στιχ. 3 γρα- 1. 1

Γν1 ,, > ■ , ν , , νεκΟιόοαενη νεωδουλου =σεοοουλου νρυσοχου.

πτεον [2,ε]ρουαιας), και αλλα πολλά, οια τα εν _ ^ 11 ( , 1 Λ

„ π, / . αρ ί,,, ,π „ Γ,, 1ώ ονονιακος όμοια είσι σκυτικυς — σκυτεύς

τω ϋυρετηριω της Αβ ^1ί/1ία Άπιλαμψις, Κλαυδια ν ' 1

Θεμιστόκλεια, ΊΊαπία Όνησίμη, Πομπωνία 'Επί-
λαμψις.

^ · Αντ. σελ. 115 «ε. έν Μεσσηνιακή επιγραφή

Αντ. σελ. 60 επιγρ. άριϋ: 46, στίχ. 2 οί έκδό- ύπό του κ. Ά. Σκιά. έκδεδομένη κείται στ. 2 κέ.'

"Ετους εξηκοστού καί πρώτου από τί)ς τοΰ θεοΰ Σεβαστό - - - -

προ δεκαέξ Καλανδών Δεκεμβρίων, ήτις έστιν γενέθλιο ------

. του. μερα κτέ..

Τά έλλείποντα άναπληρών ό εκδότης μεταγράφει ώδε'

......................................Σεβαστο[ΰ Άδριανοΰ επιδημίας]

προ δέκα εξ Καλανδών Δεκεμβρίων, ήτίς εστίν γενέθλιο[ς τοΰ θεοΰ Άδριανοϋ Σεβα ]
[σ]τοΰ [ή]μέρα κτέ..

1 Προς ταΰτα άντιτάττει ό χ. Σχιας, Οτι <ιή αετο/ή είναι άναγχαία, λεσΟεϊσα πανοικί, ώστε ή τΰ·/η αυτών παρίσταται οικτρότερα». Άλλα

καθό δεικνύουσα οτι οί τρεις πνγε'ντε; ησαν ολόκληρο; οικογένεια άπο- τοΰτο δέν δηλοΰται δ·.α της ιχετο/ης.
loading ...