Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 223
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0233
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαί έκ της έν Άϋήναις αγοράς- νπδ Γ. Οικονόμου.

223

δοΐιβη ΑγοΙιοπ-
ίβη 7. Ειδική
πραγματεία ή
του ΕΥβά. ΟγΙ.
Ββίβδ Τΐιβ ίϊνβ
ΡοδΙΙϊΙθϊδΙΙαΘηί-
&η Τηββδ [Οογ-
ηβΐΐ Βίαάίθδ ϊη
ο1η38. ΡΗϊΙοΙο-
§γΥΙΠ] 1898.
Πρβ. τελευταΤον
"νν. 8. ΡθΓ^ιΐδοη
Ηβΐίβηϊβίίο Α-
ίΐιβηδ 96.268).
Προς άκριβέστε-
ρον χρονολογί-
κόν καθορισμον
έςετάζομεν νυν
τά έν τη επιγρα-
φή άναφερόμενα

πρόσωπα. Ό
γραμματεύς'^ρ-
κετος 'Αρχίον α-
νήκει ώς 'Αμα-

Είκών 1. ψήφισμα νπ'ερ αϋλοϋετών Πανα&ηναίων. ζ<Χντενς ί,Ιζ τήν

Ιπποθωντιδα

1 Έπί Ά3ηνοδώρου άρχοντος επί της Αντιγονίδος δωδέκατη- μιΛ^μ ν,να·-,,^,

ς πρυτανείας, ήι "Αρκετός Άρχίου Άμαξαντεύς έγραμμάτευ- ^ " ,

εν, Σκιροφοριώνος ένάτει ισταμένου, ένάτει της πρυτανε- „ ^ ,

, , . , /χ 3 , <Γ * / γ νοις των οωόεκα

ιας· εκκλησία κυρία των προέδρων επεψηφιζεν Δημητρμος . , .' ;

δ Κλεοφώντος Άγνοΰσιος και συμπρόεδροι □. "Εδο[ξεν τήι βου- ^ ω τη εκα

λήι και τώι δήμωι □ □. Καλλίας Θρασίππου Γ[αργήττιος ειπε- ^ν εσιν' ^'·ναί

ν επειδή □ οι άΟλοθέται έπεμελήθησαν |[. . . της πομπής τώ- °'ε αυτο^ άλλως

ν Παναθηναίων □ ΆγαΟαίου Προσπ[αλ]τ[ίου χορηγοϋντος; κα- αμαρτυρητος.

ι τοΰ αγώνος τοΰ τε μουσικού και [τοϋ γυμνικού και της ίππ- ΐίος αύτοΟ είναι

10 οδρομίας □ και τά άλλα ά[παντα δσα προσήκεν εποίησαν δι- ισως Ό έπι Σω-

καίως και κατά τό[ν νόμον □, έθυσαν δέ και υπέρ της βουλής κ- σιγενους άρχον-

αι τοϋ δήμου [τοϋ Αθηναίων □ □ τώι τε Άπόλλωνι τώι Προστατ- τος (περϊ το 183

ηρίωι κ[αι Άθηνάι τήι άρχηγέτιδι και σωτείραι της πόλεως /2 Κοίβθ 93) με-

14 τ[άς πατρίους θυσίας έν τοις καθήκουσι χρόνοις καλώς κα- ταςΰ των άναϋ·έ-

[ι ευσεβώς κλπ. - - ..-.-] ντων τον πνργον

αναφερόμενος

ταλύσεως τών δυο από Μακεδόνων έπικληθεισών Άρχίας Α---, ΙΟ II 982, 11.

αττικών φυλών, της Άντιγονίδος και της Δημη- Ό Δημήτριος Κλεοφώντος Άγνονσιος δεν είναι

τριάδος, τουτέστι τό άπό 307/6 μέχρι περίπου του τοϋ Άρκέτου γνωστότερος. (Περί τοΰ δήμου Ά-
200 π. Χρ. χρονικόν διάστημα (Ραυΐ^2 ΚΕ I γνοϋντος και της έκ της Δημητριάδος μεταθέσεως
2405. IV 2765 και νεωστι Κοίββ Όϊθ Άϊίι- αύτοϋ' εις τήν'Ατταλίδα ΚίτοΙιηβΓ ΚΙΐθϊη. Μιΐδβιιπι
loading ...