Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 229
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0239
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Επιγραφαϊ έκ της έν Άϋήναις άγοράς' υπό Γ. Οικονόμου.

229

10 σιν και την άναγραφήν της στήλης μερίσαι τον ε[πι τη ι διοι-
κήσει τό γενόμενον άνάλωμα.Ενωνυμεΐς

'Λριστότιμος

ΧαιρελείδηςΉγησίας

Καλλίας

ΔημήτριοςΔαμόκριτος

ΤιμοκράτηςΣτρονβί(χου)

Άγρυλεΐς

15

Δίο>ν

Άρτέμων

ΠολΰξενοςΘέρσων

Κηφισιεΐς

ΕΰκριτοςΘεόδωρος Ευάνδρου

Δημοφάνης

ΒουλόστρατοςΔιόδωρος

Ποσειδών ιος

ΠεργασεΐςΤίμων

Μόσχος

Σύμμαχος

20

Διονυσόδωρος

Θεόδοτος

ΘαλίαρχοςΔημήτριος

Κλέαρχος

ΜενεκράτηςΘεαίτητος

Βάθυλλος

ΠαμβωτάδαΘ]εο[|]ενος

Θεάγγελος

ΠολΰζηλοςΞά]νθιππος

Φιλόμηλος

Ηράκλειτος

25

Λαμπτρεΐς

Αναγνράαιοι

Έκ ΚηδωνΣώ]πατρος

Άρχέβιος

Καλλίστρατος. . . σ]τρατος

Λεωνίδης

Γόργις]ξενος

Μήδοκός

ΣυβρίδαιΕύπ]άτωρ

Φίλων Φίλωνος

Διογένης

30

Άμφίμαχος

Σμίκυθος

ΦηγονοιοιΜίκων

Τιμοκράτης

Άρτέμων

Ή βουλή Ή βουλή

τον ιερέ- Εύκλήν

α τοϋ Έπω- Βερενει-
35 νΰμου. κίδην.

Ή βουλή Ή βουλή

τον γραμ- τον ΰπογραμ-

ματέα Δι- ματέα Τιμο-
ονΰσιον κλήν Κι-

Άνακαι- κυννέ-
έα α.

τρεύς, εάν δεν είναι όρθοτέρα ή άνάγνωσις Σώπα-
τρος ή άλλη. Εάν συνδυάσωμεν τά δεδομένα της
ηλικίας τοΟ πατρός ώς εφήβου ώς και το κατώ-
τατον βριον της προς βουλείαν άπαιτουμένης ηλι-
κίας τοΟ υίοΟ συνάγομεν δτι ή επιγραφή κατ' ού-
δένα λόγον δύναται νά είναι αρχαιότερα τοΟ
202/1 π. Χρ.

Θεόδοτος Κηφισιενς (ΚΪΓΟίιηβΓ 6793) άναφέρε-
ται ώς επιστάτης των προέδρων επί Ιάσονος τώ
125/4 (Κοίββ 77), δύναται δε νά είναι ή δ αύτδς
τφ καϊ έν τη ημετέρα επιγραφή άναφερομένω όμω-
νύμω πρυτάνει τδ δεύτερον βουλεύσας τότε ή υίδς
αύτοΟ δμώνυμος ή και νεώτερόο τις εξάδελφος.Έν
πάση περιπτώσει εις τδ πρότερον ήμισυ τοΟ 2ου π.
Χρ. αιώνος καταλήγομεν πιθανώτατα διά την ήμε
τέραν έπιγραφήν, ιδία δε άν πρόκειται περί δευτέ-

ρας βουλείας του αύτοΟ προσώπου, είναι πιθανώ-
ρον οτι ή πρώτη αύτοΰ βουλεία ήτοι δ χρόνος της
νέας επιγραφής θά είναι τι έ'τος πλησιέστατα τώ
Προξενίδη, ω και άλλως έπλησιάσαμεν διά τοΟ Εύ-
κλέους.

0 'Αναγυράσιος Άρχέβιος άπαντα καϊ έν τφ
έκ 'ΡαμνοΟντος ψηφίσματι τών Άμφιεραϊστών
(8ιιηά\νβ11 ΝΡΑ 34· εξεδόθη νυν ύπό τοΟ ΚΪΓ-
οΙίπθγ ΑΕ 1909. 272), όπερ άνήκει εις τους αυ-
τούς χρόνους και τδ νέον ψήφισμα.

ΤοΟ Φίλωνος Φίλωνος Άναγνρασίον εγγονός
είναι πιθανώτατα δ έν έ'τει 128/7 αναφερόμενος ώς
έφηβος Φίλων Φίλωνος, υίδς δε ίσως δ έξ έπιτυμ-
βίου κιονίσκου γνωστός Δημήτριος Φίλωνος Ανα-
γνράσιος (8αηά\ν£ΐΗ ΝΡΑ 48' 2ου αιώνος). Ά ν δ
τελευταίος ούτος είναι δ αύτδς τώ έν τώ ήμετέρω
loading ...