Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 234
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0244
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΈπιγραφαΙ έκ της έν Άΰήναις αγοράς- υπό Γ. Οικονόμου.
Καϊ έκ του πίνακος τούτου επιτρέπεται νά συν- 593) πιθανώ-

σημ. 1. Περί τοΟ πληθυσμού της Αττικής έν άρ- Είκων 4. ψήφισμα εϊς ΐππαρχον η εις τον μεταξύ

χαιοτέροις χρόνοις νεωστϊ και Α. \νίΠιβ1ιιι Αίίϊ- (τοϋ 187/6 π. χρ). 166-146 χρό-

δοΐιβ υΓίίυηάβη I 25, εσχάτως δέ Α. ΖπηηιβΓη νον (ΡβΓ£ΐΐ8οη

Τΐιβ βΓβθΙε Οοπιπιοηχνβαΐίΐα 319-343. ΗθΗβη. Αίΐιβηδ 328· πρβ. 156. 323).

Κατά ταύτα συυ.πληοώ το σωΓόυιενον μέοος τίίς

VIII '

νέας επιγραφής ώς έν σελ. 235 παρέχεται.

Τεμάχιον στήλης ύμηττίου λίθου άποκεκρου- Πρώτην φοράν μνημονεύεται ενταύθα το Ιππαρ-

μένης τα άνω και προς δεξιά. Ευρέθη τω 1907 χεΐον, ό'περ εύρίσκετο πιθανώτατα έν τη 'Αγορά,

και απόκειται έν τω Έπιγραφικώ μουσείω ύπ ά- έ'νθα καϊ τά άλλα συγγενή αρχεία, περί ών πρα-

ριθ. 477, έχει δέ ΰψ. 0'30, μήκ. Ο-155 καϊ πάχ. γματεύεται Ό ,ΙιιάθίοΙι Τορο§Γ3ρ1ιϊθ νοη Αίΐιβη

()Ί2· υψος γραμμ. 0Ό06 (είκ. 4). 308."Ωσαύτως είναι άξιον σημειώσεως δτι ώς άγών

Έκ συνδυασμού των έν τω στεφάνω λέξεων πρ0ς άνακήρυξιν των εις τον ΐππαρχον άπονεμο-

μετά του έν στ. ίππαρχείωι και των έν ΙΟ0.1 Ιπ- μένων τιμών προκρίνεται Ό τών Έρμαιων ή τού-

πέων ώς και τοϋ' έν στ. 1" ύπολειφθέντος μέρους λάχϊστον μεταξύ τών άλλων, οΐτινες πιθανώς έμνη-

τοΟ όνόματος τοΟ άρχοντος, εικάζω δτι ή προκει- μονεύοντο έν τω άπολεσθέντι μέρει του κειμένου,

μένη έπιγραφή είναι ψήφισμα τής βουλής και του καταλέγεται και ούτος. Επειδή δ'δμως τά έν Άθή-

δήμου ύπέρ τίνος άγνωστου ήμΐν'Αθηναίουίππάρχου ναις τελούμενα Έρμαια, ών κύριον σημεΐον ήτο ή

άρξαντος τω 188/7 π.Χρ. έπϊ Συμμάχου (Κοίββ λαμπαδηδρομία, άπήλαυον ίδιας και άποκλειστι-

Αίί. ΑγοΙι. 97), έγένετο δέ πιθανώτατα έν τω άμέ- -Λης ζ'.[/.·ης έν γυμνασιακούς μόνον κύκλοις (δοΐιοβ-

σως έπομένω ή μεθεπομένω ετει έπϊ Ερμογένους πΐίΐηη-Ι,ϊρθϊιΐδ Οτίβοΐι. ΑΙΙθΓίππίΘΓ II 552), δεν

ή έπϊ. Ζωπύρου άρχοντος. Αλλα δμοια ψηφίσματα είναι άπίθανον δτι τά έν τω νέω ψηφίσματι άνα-

ειναι το ΙΟ II θαρρί. 318ο ύπέρ τοΟ έν Λήμνω φερόμενα Έρμαια δέν είναι τά έν Αθήναις,

Αθηναίου ιππάρχου Κωμέου γενόμενον πιθανώς άλλ' άλλα έκτος τών Αθηνών, Γσως εν τινι κλη-

τώ 278/7" τό έν ΙΟ- II 593 (Αάά. σ. 422 άριθ. ρουχία, τελούμενα, προς ήν πιθανώτατα έσχετί'ζετο
loading ...