Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 235
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0245
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'Επιγράφω, έκ τής έν Άΰήναις αγοράς· ύπδ Γ. Οικονόμου.

235

[----. δεδόχθαι τήι βουλήι και τώι δήμωι επαινέσαι - - - - - - - ϊππαρχήσαν-

1 τα έπϊ Συμ[μάχου άρχοντος καΐ στεφανώσαι χρυσώι στεφάνωι κατά τον νόμον αρετής ένεκα και

εύνοιας ήν κ[αι - έ'χων διατελεί περί τε την βουλήν και τον δήμον τον Αθηναίων στήσαι δε αΰτοΰ και
εικόνα χαλκ[ήν εν Αθήναις δπου αν δόξηι επιτήδειον είναι άνειπεϊν δέ τον στέφανον τοϋτον

και την άνάθε[σιν τής εικόνος - -- -- -- -- -- --......----------

5 Ερμαίων τώι [άγώνι - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- — . _ _ εν τώι

ίππαρχείω δπ[ως δέ και υπόμνημα ύπάρχηι τής τοΰ δήμου ευχαριστίας τον γραμματέα τοϋ δήμου
άναγράψαι τόδε [τό ψήφισμα εις στήλας λιθίνας διττάς και στήσαι την μεν μίαν αύτών 'Αθήνησιν
έν τήι αυλή ι τών [---..- τήν δέ έτέραν έν - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

τό δέ γενόμε[ν]ο[ν άνάλωμα μερίσαι τον ταμίαν τών στρατιωτικών --------- έκ δέ απάντων

10 ιππέων έλέσθαι [άνδρας «τρεις» εις τήν ποίησιν και τήν άνάθεσιν τής εικόνος
Ή βο[υλή]
Ό δή[μος ί-]
ππαρχ[ήσαντα]

■Λ

Ό έν τώ ψηφίσματι τιμώμενος ίππαρχος (πρβ. ΙΟ δέ σωζόμενον αύτής μέρος δεικνύει σαφώς ό'τι πρό-

II 592 = ΑΕ 1903, 70 και ΙΟ II βιιρρί. 318ο). κείται περί τιμητικής έπϊ βάθρου έπιγραφής (πρβ.
"Ιππαρχοι έπέμποντο εις κληρουχίας εξ Αθηνών

δύο, εις μέν εις Σαλαμίνα, άλλος δέ εις Λήμνον. . ,^^ΒΒ^Β^^^^&ψ^

Έκ τούτων δια τον χρονον τοΟ ψηφίσματος ό έπϊ ?$Ίι^/^) / *:> Ρ-'Ι/ν .} ' I -

Συμμάχου ίππαρχήσας 188/7 δεν δύναται νά είναι

ίππαρχος Λήμνου, διότι γινώσκομεν δτι ή Λήμνος ί Α Υ ] ^Ϊ^.Ογ>

άποσπασθεϊσα άπ'ο τών Αθηνών τώ 314 π. Χο. ^0 * -·>'» |_ ^ •■■^^^β:

επανήλθε μέν εις τους κόλπους τής μητροπόλεως
τώ 279 π. Χρ. (ΓθΓ§α8οη Ηθΐίβη. Αίΐιβηδ 49.
155 —ΙΟ II δαρρί. 318 ο), άλλα δεν εμεινεν έπ'ι Μ

μακρόν ύπό το κράτος αύτης, μόλις δέ μεθ' ολην -&**%·':2\ 'Τ·^ Τ^'ΐ*^ ^ -^"—τί"'|'':

εκατονταετήρ ιοα αποοιοεται εις τα; Αθήνας τω '&^^^^'.- .· ^ '

166 π. Χρ. /.ατά πιθανάς μαρτυρίας. Φαίνεται άρα |ΒΡ|ί Γ" ·■*|~ \ ^ ■ .

πίθανώτερον ό'τι έν τώ νέω ψηφίσματι μνημόνευε- £^ίί^Η ' ""^ , „ " 1

ται ίππαρχος Σαλαμίνος, εΐ και δεν δυνάμεθα Β^&ίΗ*^
μετά πάσης πεποιθήσεως νά βεβαιώσωμεν τούτο.
"Ιππαρχος Σαλαμίνος και ο εν 16 II 962.

Ό ύπό το κείμενον στέφανος συμπληρουται: ή
βουλή ό δήμος ίππαρχήσαντα. Είποντο δέ κατά
πάσαν πιθανότητα και άλλοι στέφανοι, δύο ή τρεις
το πολύ, ίσως αναλόγου περιεχομένου προς τους

έν τη εις Δημήτριον τον Φαληρέα άναθηματική ΕΙκών δ_ Έπιγραφ{] τιμητίκίι ε!ς >Αψίνου »εγγονον,

έπιγραφή 10 II 1217.

ΟϋηίΙΐθΓ Οθι·1&ο1ι ΟγϊθοΙπ8ο1ιθ ΕΙΐΓθηϊηδοΙιπίίθη
1908).Τό όνομα τοΟ τιμωμένου δεν υπάρχει πλέον
ϊεμάχιον ένεπιγράφου ύμηττίου λίθου ευρεθέν έπ'ι του λίθου, άλλά μνημονεύονται επ' αύτοΟ άλλα
έντός μεταγενεστέρου κτιστού πίθου τή 22? Ιουνίου ένόματα γνωριμώτατα έν τοις ύστέροις χρόνοις
1908. Έχει υψ. 0"38, μήκ. 0'30, πάχ. 0Ό2, τών Αθηνών, συνδεόμενα δέ στενώτατα προς λαμ-
διάστιχον 0-022 (είκ. 5). Τό σχήμα τών γραμμά- πράν περίοδον τοΰ Πανεπιστημίου τής πόλεως. Ό
των ανάγει τήν έπιγραφήν εις τον 3ον μ.Χρ. αιώνα,τό τό πρώτον νΟν ενεπίγραφη άπαντών Άψίνης είναι
loading ...