Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 239
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0249
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Επιγραψαί έκ ιής έν Άΰήναις άγορας' υπό Γ. Οικονόμου.

239

Εικών 10. 1 Επιτύμβιον Κριτίον.

1

έπίκρανον). II ΟΧΟΙΧ. III ΟΟΙΑΧΧ. ΟΟΟνίΙΙ κά. κά. είναι τά άπλα κλασσικά πρωτότυπα της 2ορ-

Όμοιον προς το έκ της Αγοράς έπίκρανον δεν τικής διακοσμητικής των μεταγενεστέρων χρόνων.

γνωρίζω άλλο. Παρατηρώ δέ δτι τοΟτο διακρίνε- Έκεΐ δέ έ'χομεν κα'ι τον πρώτον αρχιτεκτονικών τύ-

ται διά τήν ραδινάτητα και εύκαμψίαν τών έκ της πον της έλικοβριθους περιπλοκάδος του κορυμβοει-

άκάνθης εκατέρωθεν έκφυομένων περιπλοκάδων, δοΟς φυτοϋ', οδ ή χλωρϊς της Ελλάδος δεν περιέχει

ει και υστερεί πως κατά τήν άρχιτεκτονικήν ευ- νυν τό φυσικόν πρότυπονΜβυΓβινΤαΙιΛυοΙι άβ8 1ν.

ουθμι'αν και αύστηροτέραν συμμετρίαν, ήν θά άνευ- Ιηβίίί. 1896 σ. 143· πρβ. νθΐ^ΐθΐοΐιβηάβ Ρογ-

ρισκέ τις έν παλαιοτέρω πλαστικώ έργω. "Εχει ΠίβηΙβΙΐΓβ άθ8 Οη&ιηβηίδ υ. άθΓ Ρί&ηζβ.

γραφικον τον χαρακτήρα. Ίούναντίον τό έπι τής Εκ τής σωρείας τών αττικών έπιτυμβίων μόνον

άκάνΟης έπικαθήμενον άνθέμιον είναι μάλλον έσχη- τό έν τω Έθνικώ μουσείω άποκείμενον Αίί. Οτ&1)ΐ\

ματοποιημένον ή κατά φύσιν πεποιημένον, άναμι- ΟΟΟΧΕΙ άρ. 1603 έχει τό άνθέμιον εύθύφυλλον

μνήσκει δέ παλαιότερα άνθέμια έν αρχιτεκτονική καϊ άκαμπτον. Ώς προς δέ τάς έλικας καϊ το το-

διακοσμήσει, ής ό χαρακτήρ ό έκ τής διαμορφώ- ξοειδές του έπικράνου άναμιμνησκω το έν τω

σεως ένός όλου οργανικού ούχι μόνον οντος άλλά Έθνικώ μουσείω έπιτύμβιον 1261 άπεικονισμένον

και φαινομένου στέρεου απορρέων ούχι μόνον ευ- παρά Στάη Οπΐάβ άιι Μιιβθθ ΝαΙΪ0Π3ΐ I (ΜβΓ-

νοεΐ άλλά και έπιβάλλει τοιαύτην αυστηρότητα τοΟ βΐ'68 βί Βνοηζθδ) σελ. 199.

κοσμήματος. Τοιαύτη δέ είναι ή διαμόρφωσις τών Η επιγραφή τοΰ' επιτύμβιου έ'χει ώς έξης"

ακρωτηρίων τών ναών, άτινα πλησιάζουσι τω νέω , Ί , € ,. Ν

1, „ λ, , Ρ , ' Φιν]τιας ο και Ιωνικός Μηνοφίιλου

επιτυμυίω, ετυνον όε ακριβούς πραγματείας ύπο Λ.

' ιπιλ μ Μειλησιος.
του ΡΓ38θ1ιηΐ1ίθΓ Οθδί. ^ΙιγθβΙι. 1916, ο κέ., ή

διακόσμησις τών γείσων και ΐόιαίτατα τών σιμών, Κατά τό άριστερόν άκρον του λίθου διακρίνεται

περι ών έκτενώς πραγματεύεται ό Μ. δοΐιβάθ ΑηΙϊ- ϋπέρστιχον λείψανον κατακορύφου γραμμής, ήτις

ΙίβΒ ΤΓ&υίΙθϊβΙβη-ΟΓηΗΐΏΘηΙ; 1909.Τά άνάγλυπτα δεν δύναται νά άνήκη εις Κ, ό'τε θά άνεγινώσκομεν

άνθέμια τής Επιδαύρου, τής Τεγέας, τής Πριήνης Κριτίας, άλλ'εις Φ μάλιστα, διό συμπληροΟται
loading ...