Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 250
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0260
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
250

Έξ Αττικής· νπο Κ. Κονροννιώτου.

κόν χρώμα. Έκ τοΰ λαιμοϋ τοϋ αΰτοΰ αγγείου προέ- κρός πολεμιστής προ

ρχεται και τό τεμάχιον της εΐκ. 12, φαίνεται δ' δτι ΙΒ3Β των ποδών ετέρου μα-

επ' αΰτοΰ είκονί- χομένου. ΚαΙ τά τε-

ζοντο ^^^^^^ΒΚ^^^^^^^η μάγια της είκ. 19, επί

(:) έχοντες στρογ- <^Α|^^^Ι τοΰ ενός έκ τών όποί-

γΰλας ασπίδας καΐ , 'Λ ων εικονίζεται πλοΐον,

βαίνοντες προς δε- ΗηΗ σαφέστατα διήρης(1.)ϊ-

ξιά, ενώ ύψοΰσι Β Γβΐϊΐϊβ) παρ'ΐ] αΐ κώ·

τάς χείρας, ομοίως Η παι των έρετών της

δ'έκ τοϋ αΰτοΰ άγ- Β ανωτέρας σειράς εΐνε

γείου προέρχεται Β μακρότεραι και φθά-

καίτό τεμάχιον τής Ι^Η^^^Η^^Β^^^^^" νουσινεϊς τήνθάλασ-

_ , , . είκ. 13. Έπί τοΰ τ?> > ι- ν · * > , σαν έν τώ μεταξύ δυο

Είκών 12. Τεμάχιον τοϋ πρωίμου άττικοϋ βίκων Ιο. Ιεμαχια πρωίμου αττι- * 9

άμφορέως τής ιίκ. 11. χείλους ύπα'ρχει ά- κής φιάλης, ερετών της κατωτέρας

νάγλυπτον τό γνω- σειράς κενώ διαστή-

στόν δφιοειδές ματι (πρβ. δσα ό ΡθΠΐϊοθ έν Ι&ΙιγΙ). 1900 σελ. 94
κόσμημα.

Τά τεμάχια
τής εΐκ. 14 ώς
καί τής εΐκ. 15

προέρχονται
πιθανώτατα έξ
ύψιπόδωνπρω-
ΐμων αττικών
φιαλών τοΰ

Είκών 13. Τεμάχιον τοϋ πρωίμου άττικοϋ σχήματος τών
άμφορεο,ς τής είκ. 11. γεωμετρικών,

ως Οουνβ-

ΟοΙΗ^ηοη, ν&5θ8 ρβϊηίδ πίν. XIV αριθ. 267.

Είκών 16. Πήλινα γεωμετρικά ειδώλια
(ϋψ. 0-Οβ).

λέγει κατά τής υπάρξεως διήρων έν γεωμετρικοΐς χρό-
νοις), ευρέθησαν ωσαύτως έν τή έπιχώσει.

Είκών 14. Τεμάχια πρωίμου αττικής

Έν τή έπιχώσει ευ-
ρέθησαν προς τούτοις
και τά γεωμετρικά πή-
λινα ειδώλια τών εΐκ.
16 καί 17.

Έκ τών ευρεθέντων
γεωμετρικών τεμαχίων
αγγείων άξια σημει-

φιάλης. ωσεως εινε το εν εικ.

18 τεμάχιον μεθ' ίπ-

πέως προερχόμενον ϊσως έκ πλατέος χείλους αγγείου Είκών 17. Πήλινον ειδώλων

καί τό έ'τερον τής αυτής εικόνος, έφ' ου εικονίζεται νε- (ϋψ. 0 06).
loading ...