Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 252
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0262
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
252

Έξ Αττικής- ύπο Κ. Κονρουνιώτου.

πήν έκσκαφήν τοϋ χώρου. Ό βράχος ευρίσκεται έκεϊ
εις βάθος όλιγώτερον τοΰ Ι-00 κάτωθεν της σημερι-
νής επιφανείας.

Ε'.

Διακόσια περίπου μέτρα βορειότερον της θέσεως
ταύτης, πάντοτε παρά τάς υπώρειας τον λόφου τον
Μουσείου, και ακριβώς κάτω&εν τοϋ Μνημείον τον
Φιλοπάππου, ένω έσκάπτοντο τα θεμέλια της οικίας
τοΰ Ί. Κουτσοΰκου άνευρέθησαν τά κατωτέρω αρχαία.

1) Μεγάλη επιτύμβιος στήλη εις πέντε τεμάχια,
τρία μεγάλα και δύο μικρότερα, τεθραυσμένη, ΰψ.
I' 80, πλ, 0 70, πάχ. 018. Κατά την κορυφή ν εΐνε
επίπεδος και φέρει άναγεγλυμμένας ακροκεράμους,
κάτω δε μέγα μέρος εΐνε άκατέργαστον και ένετίθετο
εΐς επίτηδες εΐργασμένην βάσιν. Μεταξύ δύο παραστά-
δων εικονίζεται εν ύψηλφ έπιμελεΐ οπωσδήποτε ανα-
γλύφω γυνή (ΰψ. Γ15) κατενώπιον, φέρουσσα χιτώνα
και ίμάτιον και περί τους πόδας υποδήματα· αί χείρες
αυτής εΐνε έν τή συνήθει στάσει εσταυρωμένοι επί τοϋ
στήθους. Τής κεφαλής σώζεται μόνον τό κρανίον μετά
τοΰ μετώπου και τοϋ ήμίσεος αριστερού οφθαλμού.
Όλίγα μέρη τοΰ σώματος, ιδία δέ οί βραχίονες και ή
κοιλία άποκεκρουμένα. "Ανω ή επιγραφή

ΑΘΗΝΑΙΕΔΙΔΥΜΟΥ Άθηναΐς Διδύμου

ΕΪΑΘΜΟΝΕΩΝ εξ Άθμονέων.

Τής 1'ΐ? ή 2α? μ. Χρ. εκατονταετηρίδος (αριθ. Εύρετ.
Έθνικοΰ μουσείου 3083).

2) . Επιτύμβιος στήλη εις τρία τεμάχια τεθραυ-
σμένη, ΰψ. 098, πλ. 0'65 και πάχ. 0Ί8. "Ανω έκορυ-
φοΰτο υπό άετωματίου άποκεκομμένου νΰν.

Μεταξύ παραστάδων άνήρ γενειοφόρος φέρων χι-
τώνα και μέγα ίμάτιον ως και πλούσια σανδάλια, όρ-
θιος, κατενώπιον (υψ. 0-74). Τό πρόσωπον και έν
μέρει δλον τό πρόσθιον τοϋ σώματος επίτηδες άποκε-
κρουμένον. Παρά τον άριστερόν πόδα μικρά τετρά-
γωνος πυξίς.

Έπί τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ υπολοίπου τοΰ άε-
τωματίου σώζεται ήκρωτηριασμένη ή επιγραφή

ιΐ£ ι ΫΙ υ ι Ζωπύρου,

έπί τοΰ έπιστυλίου

ΗΡΩΣ ήρως.

Τών αυτών ώς και ή προηγουμένη στήλη χρόνων.

"Ανωθεν τής αριστεράς παραστάδος (τό άντίστοιχον
μέρος δεξιά λείπει) και ολίγον κατωτέρω τοΰ μέσου
έπί τών παραστάδων υπάρχει οπή μετά μολύβδου (άρ.
Εύρετ. Εθν. μουσ. 3082).

3) . Τό άετωμάτιον μόνον, ιδιαιτέρως εϊργασμένον,
μεγάλου επιτύμβιου άναγλύφου μετ' ακρωτηρίων τε-
θραυσμένων νΰν. Μήκ. 0'98, ύψ. 0·40, πάχ. 0 27. Έν
αύτώ ή επιγραφή

εγτγχιΔΗθΑφρολειοιογ
ΔΑιλΑλιλΗΟ

Εύτυχίδης Άφροδεισίου
Δαιδαλίδης.

4) . Κεφαλή νεαροϋ ανδρός (εΐκ. 21) εικονίζουσα πι-

Είκών 21. Κεφαλή εξ επιτύμβιου ανάγλυφου.

θανώτατα ώρισμένον πρόσωπον έπί τών παρειών
ύπάρχουσι λεπτοί "ούλοι, μικρός δέ μύσταξ έπανθεϊ
επί τοΰ χείλους· ή κόμη εΐνε κατ' ΐδιαίτερον ρυθμόν,
τρόπον τινά ώς παχεΐαι δεσμίδες, κατεσκευασμένη.
Όπίσω σώζεται τό σημεϊον, καθ' 8 ήτο προσηρτημένη
ή κεφαλή εις άνάγλυφόν τι. "Εβλεπε σχεδόν τελείως
κατενώπιον ΰψ. 0'28, άρ. Εύρ. Έθν. μουσ. 3086.

5) . Κεφαλή γενειοφόρου ανδρός (εΐκ. 22), και αύτη
πιθανώτατα ωρισμένον εικονίζουσα πρόσωπον ό χα-
ρακτήρ τοΰ προσώπου ώς και ή εργασία τής κόμης
εΐνε ή αυτή προς τήν τής προηγουμένης κεφαλής.Ήτο
ολίγον έστραμμένη προς αριστερά και προέρχεται και
αύτη έξ άναγλύφου, ούτινος ελάχιστον τμήμα σώζεται
επίσης οπίσω. Ύψ. 0"30, άρ. Εύρ. Έθν. μουσ. 3085.

6) . Κεφαλή γυναικός πεπλοφόρου (είκ. 23) έστραμ-
μένη προς δεξιά- ύψ. 0-27. Και ταύτης ό χαρακτήρ
loading ...