Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 259
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0269
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Άϋηνών ενρήματα' ύπο Α. Κεραμοπονλου.

2ο9

Είκών ·ϊ. Στήλη επιτύμβιος Ίοιγένονς Μειλησίον εξ Άΰηνών.

Έν στ. 2 είχε χαραχθή περιττώς Η μετά τό Ν καί
άπεξέσθη είτα. Ύπο την έπιγραφήν έχει και ή στήλη
αύτη τόξον, ύφ' δ άπλούται τό βαθύτερον πεδίον, έν ω
ΐσταται άνάγλυπτος άντωπός ό Ίσιγένης φορών ίμά-
τιον και δια της αριστεράς χειρός κρατών δια γραπτού
ποτε πιθανώς σχοινιού μικρόν κύνα. Περί τοϋτον δια-
τηρούνται ίχνη ερυθρού χρώματος.

Τά έν τοις άναγλΰφοις τούτοις ονομαζόμενα πρό-
σωπα εϊνε άγνωστα άλλοθεν, ό αρχιτεκτονικός δέ κό-
σμος και τό σχήμα ιών γραμμάτων ανάγει τάς στήλας
εις τους ρωμαϊκούς χρόνους, ή πρώτη δμως είναι έπι-
μελεστέρας έργασίας και ΐσως παλαιοτέρα (πρβ. και
τήν διαφοράν της ορθογραφίας έν τή λέξει Μεάήσιος).

Δ'.

Ό ^ιάβΐοΐι (Τορο(/ταρ/ιίβ νοη ΑΙΙιβη σ. 339)
μνημονεύει τών λειψάνων κιονοστοιχίας τινός κειμένης
παρά τό Λυσικράτειον μνημεΐον και προ της εκκλησίας
της Αγίας Αικατερίνης1 κατά τήν συμβολην της όδοΰ
Λυσικράτους και τής όδοΰ Άδριανοΰ. Επειδή κατά τό
θέρος τοΰ 1911 οι επίτροποι τής έκκλησίας έμελλον νά
διαρρυθμίσωσι τήν προ τής έκκλησίας πλατεϊαν, έκρίθη
καλόν νά έρευνηθή ό τόπος πρότερον, ή δέ Αρχαιο-
λογική Εταιρεία άνέθηκεν εις έμέ τήν ερευλαν ταύτην.

Γενομένης λοιπόν σκαφής, ής ό χαρακτήρ ήτο δο-
κιμαστικός, άπεκαλύφθησαν ολόκληροι αμφότεροι οί
τέως έν μέρει φανεροί κίονες (εΐκ. 4 και 5), επίσης δέ

Είκών 4 δεικνύουσα ρωμαϊκήν οτοάν Ιωνικην εν Άϋήναις
παρά τό Λνοικράτειον μνημεΐον.

και ό στυλοβάτης, ών εις βάθος 3Ό0 από τής έπιφανείας
τοΰ σημερινού έδάφους και αποτελούμενος έκ μιας σει-
ράς λίθων, ύφ' ήν ύπάρχουσιν ένιαχοΰ έ'τερα λιθάρια.
Τό κτίσμα τούτο διακόπτεται άποτόμως προς Β,

1 ΊΙ εκκλησία αίίτη πιθανώς άλλοτε έκαλεϊτο τών Άγιων Θεοδώ-
ρα>ν, ώς φαίνεται εκ της εισαγωγής ε'.ς τήν ε-ιγραφήν ΙΟ III
636 ( = 010 373), ήτις και νυν κείται ώς βάσις τής άγιας Τραπέζης
έν τώ ίερω τής εκκλησίας. Και άνθρωποι δε υ.' έβεοα»υσαν -ερ'/άλ-
λαγής τοΰ ονόαατος τής εκκλησίας.
loading ...