Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 261
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0271
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Άΰηνών ευρήματα" νπο Α. Κεραμοπονλου.

261

κιόνων της στοάς, ενός μεγάλου κορινθιακού κιονό-
κρανου, ομοίου προς τό κατά τό ΒΑ πρόπυλον τοΰ
περιβόλου τοΰ εν Αθήναις Όλυμπιείου άποκείμενον,
τό άναγόμενον υπό τοΰ Βερσάκη (Ό περίβολος τοϋ
Όλυμπιείου επί Αδριανού, εν Αθήναις 1910 σ. 16)
εις την κοσμούσαν εσωτερικώς τον περίβολον εκείνον
συναφή κιονοστοιχίαν. Προσέτι μνημονεύω κολοβής
λεοντοκεφαλής μαρμάρινης έξ ΰδρορρόης (είκ. 6, α),
ξένης βεβαίως προς την στοάν, παιδικής μαρμάρινης
χειρός (εΐκ. 6, γ) κρατούσης πτηνόν, και γόνατος μεγά-
λου μαρμάρινου αγάλματος ένδεδυμένου (εικ. 6, β).

Είκοιν 6. Γλυπτά ευρεθέντα κατά τήν άνασκαφήν της παρά
τό Δνσικράτειον μνημεΐον ρωμαϊκής στοάς.

Πήλινα αντικείμενα αξιομνημόνευτα είνε κακόπλαστά
τινα τρισκελή σκευή (είκ. 7), ά'τινα ΰπομιμνήσκουσί με

Είκών 7. Πήλινα τριακελή σκεύη.

τάς άγνϋθας ή βάσεις προς ύποβάστασιν αγγείων, άλλα
βεβαίαν τινά εξήγησιν των αντικειμένων τούτων δεν
δΰναμαι νά δώσω (πάχ. Ο01-0Ό15, άπόστασις από κο-
ρυφής εις κορυφή ν τών σκελών 0Ό5-Ο070).

ΈπιγραφαΙ ευρέθησαν δυο. Ή πρώτη έκ πεντελη-
σίου μαρμάρου πανταχόθεν κολοβή είνε ελληνικών
χρόνων και σώζει μόνον τά εξής γράμματα (ΰψ. 0Ό3)
οΰχι στοιχηδόν διατεταγμένα (τά τοϋ δευτέρου στίχου
είνε πυκνότερα):

Γ Ε
Ε Δ I

Ή ετέρα επιγραφή είνε ρωμαϊκών χρόνων έξ ύμητ-
τίου μαρμάρου διατηροΰντος τήν παλαιάν έπιφάνειαν
μόνον εμπρός (μήκ. 042, ΰψ. 021) και επάνω (βά-
θος 0'25). Τό σωζόμενον μέρος τής τριστίχου επιγρα-
φής (ΰψ. γραμμ. 0Ό23) λέγει·

'ΚΛΗΣΚΡΑΤΙΟΥΑΧΑΡΚ
ΛIΩΝΟΣΛΑΜΡΤΡΕ
\ΥΤΟΥΑΔΕΛφΗι

. . . φλής.Κρατίου Άχαρν[εΰς
. . . Φορμ;]ίωνος Λαμπτρε[ύς
τήι έα]υτοΰ αδελφή ι.

Τά μνημονευόμενα εν τη επιγραφή ταΰτη πρόσωπα
είνε άγνωστα. Εις Κράτιος Άχαρνεύς γνωστός (ΚΪΓοΙι-
ΠΘΓ Ρνοδορορν. 8766) είνε παλαιότερος.

Ευρέθη προσέτι εις ΰψος 0'60 υπέρ τον στυλοβάτην
τής στοάς άνάγλυφον κολοβόν, άναθηματικόν (εΐκ. 8),

Είκών 8. Άνάγλυφον άναθηματικόν εκ τής ανασκαφής τής παρά
το Λυσικράτειον μνημεΐον ρωμαϊκής στοάς.

ανήκον εις καλούς χρόνους, τον δ' πιθανώς αιώνα, άλ-
λοθεν μεταπεσόν ένταΰθα, άποκεκρουσμένον ά'νω και
εχον μήκος μεν 0375, ΰψ. δεξιά μεν 021, αριστερά
δέ 0Ί4 και πάχ. 0 08. Δεξιά επί θρόνου κάθηται ίμα-
τιοφόρος άνήρ βλέπων προς αριστερά (λείπει τό από
τής όσφΰος και άνω) καΐ πατών επί υποποδίου. Προ
αΰτοϋ βωμός τετράγωνος. "Οπισθεν τοΰ βωμοϋ δια-
κρίνεται ένδεδυμένη μορφή .Αριστερά τοϋ βωμοϋ τρεις
ά'νδρες ερχόμενοι Ιξ αριστερών και βλέποντες προς τον
βωμόν και τον καθήμενον ά'νδρα και έχοντες τήν δε-
ξιάν ΰψωμένην ως εν δεήσει. Ουδέν σΰμβολον υπάρχει
προς χαρακτηρισμόν τών προσώπων τών τε ά'λλων και
τοϋ επί τοΰ θρόνου καθημένου, δπερ είνε βεβαίως
θεός.

Αντώνιος Δ. Κεραμόπονλλος.
loading ...