Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: F
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0006
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Πρόγραμμα της Αρχαιολογικής Εφημερίδος.

Της εκδόσεως επιμελείται επιτροπεία πέντε μελών τοΰ συμβουλίου της Αρχαιολογικής εται-
ρείας. Αί έπιστολαι επιγράφονται προς Βασίλειον Λεονάρδον.

Δημοσιεύονται άρχαιολογικαι πραγματεΐαι καί άγγελίαι, μάλιστα δε περί ευρημάτων καΐ πορι
σμάτων των της εταιρείας ανασκαφών.

Εκδίδονται κατ' έτος τέσσαρα τεύχη σχήματος τετάρτου αποτελούντα τόμον δώδεκα καί εκατόν
τουλάχιστον σελίδων μετ' εικόνων καί πινάκων, οπόταν χρεία ||· τιμή δέ τοΰ τόμου εκάστου πέντε
και είκοσι δραχμαί.

Οι συγγραφείς λαμβάνουσιν επτά καί ήμισυ δραχμής της σελίδος εκάστης, ελλογουμένων καί
τών εικόνων καί πινάκων, καί αντίτυπα των εαυτών πραγματειών είκοσι πέντε.
Τα χειρόγραφα τών δημοσιευομένων δεν επιστρέφονται.
Ή ΑΕ διαμείβεται προς αρχαιολογικά περιοδικά.

Βιβλία

πωλούμενα έν τφ γραφείψ τής Αρχαιολογικής έταιρείας (λεωφόρ. Πανεπιστημίου 20)·

δβαχ·

Τής Αρχαιολογικής Εφημερίδος:

της μέν 1 ηϊ περιόδου τεύχη μόνα α', β', γ', δ', ια', ιδ', ιε', ιζ', ιη' κτλ.— κθ', ν', να', νγ', νδ', νε'· τό τεΰχος έ'καστον. 1.—

της δε 2α> περιόδου τών μέν 12 πρώτων τευχών εκαστον.................................................. 1.—

τών δε λοιπών έκαστον............................................................ 3.—

της δε 3ι* περιόδου ό μέν τόμος έ'καστος............................................................... 25.—

τό δε τεΰχος έ'καστον.............................................................. 6.25

Ε&οετήριον τϊ}ς Αρχαιολογικής Εφημερίδος της τρίτης περιόδου συνταχθέν ύπό Αλεξάνδρου Λαμπροπούλου, τόμος 1·; περι-
λαμβάνων τά έ'τη 1883- 1887. Σχήμα 4»», σελίδες η' καί στήλαι 550. 1902.................................. 3.0. -

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας: 1842, 1848/9, 1858/9, 1871/2 (ό τόμος τοΰ 1870/1 δέν υπάρχει), 1872/3,

1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κτλ,.—1910. Σχήμα 8·»· τών μέν μέχρι τοΰ 1905 τόμων έκαστος.................. 3__

τών δέ λοιπών (1906- 1911) έκαστος.................. 5.—

Έπιγραφαί ανέκδοτοι άνακαλυφθεΐσαι και έκδοθεΐσαι Οπό τοΰ Αρχαιολογικού συλλόγου, φυλλάδια δυο (β' καί γ'" τά α',
1851, δέν υπάρχει): φυλλάδιον β', 1852, σελίδες ια' καί 22 καί 5, πίνακες 8" φυλλάδιον γ', 1855, σελίδες 60, πίνα-
κες 4. Σχήμα 40,' τά φυλλάδιον έκάτερον.............................................................. 1.—

Ποακτικά τής έπί τοΰ Ερεχθείου επιτροπείας, ή' Αναγραφή τής άληθοΰς καταστάσεως τοΰ Ερεχθείου, γενομένη κατ' έν-

τολήν τοΰ Αρχαιολογικού συλλόγου καί εκδοθείσα δαπάνη τής Αρχαιολογικής εταιρείας. Σχ. 4ον, σελ. 21, πίν. 8. 1853. . . I.—

ΈπιγραΦαί 'Ελληνικαί κατά τά πλείστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι δαπάνη τής Αρχαιολογικής εταιρείας, φυλλάδιον α' (ά'λλο

δέν εξεδόθη). Σχήμα 4°ν, σελίδες β' καί 34, πίνακες 9. 1860.............................................. 1.—

Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής Αρχαιολογικής εταιρείας, φυλλάδια δέκα: 1860-1864 καί 1866-1870 ( φυλλ. τοΰ

1865 δέν υπάρχει). Σχήμα 4°"· τό φυλλάδιον εχαστον................................................... 1 .—

Κατάλογος τοΰ Επιγραφικού μουσείου, τόμος 1 °ί: Έπιγραφαί έκ τής Ακροπόλεως, τεΰχος α': Αρχαϊκά! άναθηματικα'ι

έπιγραφαί, υπό 77. θ. ΖιθΙΙίη@. Σ/ . 4ο», σελίδες η' καί στήλαι 152 καί η', μετά πίνακος. 1899.............. 12.50

Τό έν 'Επιοαύρω ιερόν τοΰ Ασκληπιού καί ή θεραπεία τών ασθενών, 6πά 77. Καββαδίου. Σχ. 8°*, σελ. 304, εικόνες 9, πί-
νακες 10, ών εις τοπογραφικός. 1900................................................................. 15.—

Ιστορία τής Αρχαιολογικής εταιρείας άπό τής έν έ'τει 1837 ιδρύσεως αυτής μέχρι του 1900, υπό 77. Καββαδίου. Σχ. 8",

σελ. 115. 1900.................................................................................... 3.—

Τά ευρήματα τής ναυαγίας τών Αντικυθήρων έκ τής ΑΕ 1902, τεύχους 3/4, στήλ. 145-173/4, εικόνες 21, πίνακες 19,

ων 8 παρένθετοι................................................... ............................... 5.—

ΟοηιρΙβ8 Γβηιΐϋ» άα (3οη£ΐ'β8 ϊηίοιηαΐίοιιαΐ ά'&τοΐιβοΐο^ϊβ, Ι^Γβ 5β88ΐοα, ΑΙΙιβηββ 1905. Σχ. 8»ν, σελ. 400,

μετ' εικόνων. 1905................................................................................. 6.—

Μνημεία τής Ελλάδος, τόμος 1°ί: Γλυπτά έκ τοΰ μουσείου τής Ακροπόλεως. Σχήμα 4»ν, σελίδες β' καί στήλαι 118,

πίνακες 33. 1906.................................................................................. 25.—

ϋϊβ Αιΐδ£ΐ·&Ι}Ηη£ άβι- ΑΙίΓοροΙϊ» νοιη .Ι&ΐιιβ 1885 1)ίδ ζιπη ^^ι^1^β 1890, νοη ΡιόΓ. Όϊ. Ρ. Οανναάίαβ νηά
Ο. ΚαΐνβΓαΐΙ—Ανασκαφή τής Ακροπόλεως άπό τοΰ 1885 μέχρι τοΰ 1890, υπό 77. Καββαδίου καί Γ. Καβεράου.
Ελληνιστί καί Γερμανιστί. Σχ. φύλλου, στήλαι 150 καί σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 ............... 50.—

Αί προϊστορικά! άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, υπό Χρήστου Τοοΰντα. Σχ,. 4»», στήλαι ιΡ' και 432, εικόνες 312, πίνα-
κες 47. 1908..................................................................................... 50.—

Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων, μετά παραρτήματος Ευβοϊκών επιγραφών, υπό Γεωργίου Α. Παπαβασιλείου, γυμνα-
σιάρχου. Σχ. 4°", στήλαι β' καί 108, εικόνες 53, πίνακες 21. 1910.......................................... 10.—

Κατάλογος τοΰ μουσείου Λυκοσούρας, υπό Κ. Κουρουνιώτου. Σχ. 80ν, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911................... 4.—
loading ...