Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 3
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλενσινιακής νεκροπόλεως ανάσκαψαν ϋπο Α. Σκιά.

ΐίκω>> 1. Οστρακα ίκ της πνράς ΣιΧΥΙΙ. Σμίκρυνοις 2:5.

άμαυρόχρωαον τροχοποίητον μετά καστανόχρωμου ΕΧνίΙΙ και Ι.ΧΙΧ σκαφέντες Ό μέν πρώτος

διακοσμήσεως (1), εν εκ μικροΟ αγγείου άμαυ- ολίγα μόλις εκατοστά του μέτρου υπεράνω της

ρό/ρωμον χειροποίητον διακεκοσμημένον όι' άλ- πύρας ΕΧνίΙ, ό δέ δεύτερος έντΌς αυτής ταύτης

λεπαλλήλων κυματοειδών γοαμαών έουΟοών καΐ της κατωτέρας πυοας. Δια των αλλεπαλλήλων

καστανόχρωμων (2), εις πους αγγείου ες ΰπο- τούτων σκαλών ή ανωτέρα πυρά ήτο εις μέγα μέ-

πρασίνου πηλού και τεμάχιον κυπέλου μετά της ρος συγκεχυμένη, ένιαχοΟ οέ και ή κατωτέρα,

λαβής ωσαύτως ες" ΰποπρασίνου πηλού (3-4), κατά τά άκρα όμως και παρά τους τοίχους τ καΐ

άμφότερα μετά μέλαινης διακοσμήσεως' έ'τι δε τ' διεκρίνοντο άμφότεραι καλώς. Παραπλεύρως

τεμάχιον άγανώτου χειροποίήτου αγγείου μετά του τάφου ΓιΧΙΧ εις ύψος 1*δο άπο της άφετη-

εγχαράκτου προϊστορικού γράμματος ομοίου τώ ρίας παρετηρήΟη στρώμα χαλίκων έπικαλύπτον

έν Άρχαιολ. Έφημ. 1898 σελ. 85 άπεικονι- την πυράν ϋιΧνί, αλλά ένε/.α της καταστροφής

σμένω (5). Ευρέθησαν δε έν τή πυρα Ι,ΧνίΙ της πύρας ταύτης οί χάλικες δέν διετηρουντο ειμή

καί ί/.ανά τεμάχια οστών ζώων (ιδίως βοών) και εις μικρόν μόνον διάστημα.

οστράκων χελώνης, προσέτι οέ και όστοΟν σκέ- Οί τάφοι Ι,ΧνίΙΙ κα'ι ΕΧΙΧ δέν έμπεριεΐχον

λους προβάτου έςειργασμένον εις κέντρον. Ή ουδέν κτέρισμα, αναμφιβόλως όμως άνήκον εις

τέφρα τής πύρας ταύτης διακρίνεται μέχρι τίνος προϊστορικούς χρόνους, διότι εις το βάθος εκείνο

και υπό τά χώματα του μήπω άνεσκαμμένου ουδέν ίχνος νεώτερον των προϊστορικών χρόνων

μέρους, ώστε ή διάμετρος αυτής φαίνεται 6'τι ήτο έφάνη, γεωμετρικά δε όστρακα εύρίσκοντο πολύ

περίπου 8 μέτρων. Κατά το βορειοδυτικών μέρος ΰψηλότερον. Ό τάα;ος Ι,ΧνίΙΙ ήτο άκτιστος, έπε-

ομως ήτο συγκεχυμένη εκ νεωτέρας σ/.αφής, έξ στρωμένος δια κροκαλών, ευρέθησαν δ' έν αύτ

ω

ής φαίνεται ό'τι άπεκόπη και μέρος του τοιχα τά όστα παιδός περίπου δεκαετούς. Τά οστά ήσαν
ρίου τ . Ετέρας βλάβας έπροξένησαν οί τάφοι λίαν έφΟαρμένα, άλλ' επειδή άπαντα εκειντο σε-
loading ...