Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 5
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0015
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί' νπο Α. Σκιά.

5

χάριον τ" κείμενον 1*12 ύψηλότερον το0 παρακει- καΐ πρωτοκορινθιακά σύγχρονα τοις γεωμετρικοϊς,
αίνου Φ, 1Ό0 δέ βαθύτερον του άνω μέρους του καί περαιτέρω δέ μέχρι του άνω μέρους τοΟ II,
ΙΓ και τών προσκειμένων εις αύτο λίθων, ύπολει- ήτοι 1*50 μ. περίπου ύψηλότερον του τ" δεν ενα-
πομένων πιθανώς εκ τίνος άλλου τοιχαρίοϋ περίπου νησαν όστρακα νεώτερα τών γεωμετρικών Έπί-
συγχρόνου. Επομένως ή άνω επιφάνεια του Ιί' στευσα όμως κατά πρώτον οτι πάντα τά προειρη-
κεΐται 2Ό0 ύψηλότερον της βάσεως του Φ, ήτοι μένα τρία ανώτερα στρώματα τοι/αρίων, καίπερ
4.24 ύψηλότερον της αφετηρίας. Τά δυτικώτερον δχι νεώτερα της έποχης τών γεωμετρικών άγ-
εύρεθέντα τοιχάρια II και II άνήκουσι το μεν γείων, ήσαν όμως νεώτερα πάντων τών αυτόθι
δεύτεοον εις το αύτο στρώμα μετά του τ", το οέ γεωμετρικών τάφων 2. Συνεπέρανα οέ τούτο,
πρώτον ώς τεθεμελιωμένον εις υψος 4" / / άπο της επειδή ύπεράνω του Φ και σχεδόν εις το αύτο επί-
χφετηρίας, ήτοι 0'53 ύψηλότερον τού άνω μέρους πεδον προς το τ" εύρέΟη τεμάχιόν τι δρθοκεράμου
του II εινε και αύτοΰ του Η' νεώτερον. Ού'τω μετά έκτύπου άνθεμιοειδοΟς κοσμήματος καί ίκανά
λοιπόν εύρίσκονται αυτόθι ες άλλεπάληλα στρώ- τεμάχια εγχρώμου κονιάματος τοίχοον, ταύτα δέ
αατα κτισμάτων, ήτοι α ) το τοιχάριον τ, β ) το πάντα μοι έφάνησαν ώς λείψανα οικημάτων αύτόΟι
τ', γ ) το Φ, δ') το τ και το Η , ε') το Η' ς"') το ύπαρχόντων. Επειδή λοιπόν οικήματα καϊ τάφοι
Π. Ταύτα δεν άντιστοιχοΟσι μεν άκριοώς προς τά τοσούτον πλησίων αλλήλων δεν έφαίνετο πρέπον
πρότερον εντός τού κυκλικού κτιρίου Λ παρατηρη- να ύποτεΟώσιν ώς εν τω αύτώ χρόνω ύπάρχοντα,
Οέντα εξ στρώματα κτισμάτων, αλλ όμως εΐνε φα- και προσέτι επειδή οί πλησιέστεροι γεωμετρικοί
νερον οτι άνήκουσιν εις γ οίνους πολύ απέχοντας τάφοι έ'κειντο βαθύτερον τού τ", έπίστευσα ό'τι τό
άπ' αλλήλων, ώς παρετήρησα και περί εκείνων τ ' και κατά μείζονα λόγον τά ύψηλότεοον κείμενα
(Έφημ.Άρχ. 1898 σελ. 44-48 και 53-62). Απε-
δείχθη δ' ώσαύτως ότι τά τρία έκ τών προείρημέ- ' Όλίγον τι ο'μως ύψηλότερον του Η εδρέθησαν ομού μετά γεω-
,.. , „ , , μετρικών καί πρωτοαττικά, ποός οέ τούτοις και τεαάνιον έουΟοοΜο'^οου

ν(ον ές στοωαατων, Υΐτοι το στοωαα τού τ, το τού 1 '„ , . ,, ' ,, -, „ _ ' ' ; '

' ^ Μ ι>^»»") ί·-* -, , ' κρατηρος και κορμός πήλινου ειδωλίου, ανευ χειρών πεποιημένου,

τ καί τό τού Φ., άνηκουσίν είς χρόνους παλαίοτε- όμοιος κατα την τέχνην πρός τοϋς γνωστούς άρχαϊκοϋς «Απόλλωνας»

~ , >_...,.',, η ακούοους». Αυτο'θι ευρέθησαν κα! τα έν είκ.2καϊ3 άπεικβνιζο'μενα δύο

οους των γεωμετρικών αγγείων. , , , . - . ','

1 " ' ' 1 ,, τεαάνια άνγειων του νεωτατου γεωιιετρικου τρόπου, ων το αεν αικρο-

1ά ανωτέρα τρία στρώματα, Γ^τΟΙ το .ου . τεοον ενει διακόσμησιν κλιμακοειδή η πριονοειδή καϊ άνωθεν εκ-

και Η", τό τού Η' και τό τού Η δεν δύνανται νά °ωμα ό'φεως (προ. 8. \νΐάβ, Αι-οΐιϊν Μι· ΚβΗ£ϊοη5\νί8-

( , , ^ , , ΒβΠβοΙίίΐίΙ XII σελ. 222 χ.έ.), άνηκον πιθανώς εις άο.3;οοέα, τό δέ

;'ν; νεωτεοα τών νεωΐλετοικων αγγείων, οιοτι και ,, . - ,,,, * >

ε,ινα /ςιχ» ι,ο^ιλ ί,^ι ι ^νυ^^,^οω. ~ | ι1- μεγαλύτερον ανήκει ει; κρατήρα και φέρει διακόσμησιν διατεταγμενην

ύπεράνω τού τ" εύρέΟησαν όστρακα γεωμετρικά Είς μετόπας, έξ ων έν μια υπα'ρχει Σφίγξ.

Είκών 3 "Υψος 0.06.

2 Πρακτικά Άρχ.Έτ. 1898 σελ. 74.
Α'ϋτόθι αναφέρονται ώς νεώτερα τών γεω-
μετριχών τάφων τά δύο ανώτατα στροί-
αατα, επειδή δεν κατελόγισα τό άπωτερω
κείμενον τοι/άριον II, ανήκον εις ίδιον
στοώμα.

Είκών 2. "Οστραχον νεωτάτον γεωμετρικού τρόπου. "Υψο; 0.14.
loading ...