Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 8
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8

Ελευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί' ύπο Α. Σκιά.

τος τούτου, δέν είνε φανερόν, διότι παρακείμενοι λημμένωςάνασκαφεΐσα, ίνα άνορυχθώσιν ο'ι βόθροι

τίνες οικίσκοι δέν έπέτρεπον την έπέκτασιν της των νεωτέρων πυρών, δεν έμεινε καθαοά, άλλά

ανασκαφής. Ενεκα του μεγίστου τούτου πάχους κατά το πλείστον μέρος ήτο ανάμικτος μετά χώ-

τής τέφρας οί κτίσαντε; το υπεράνω κείμενον ρω- ματος. Ευρέθη προσέτι άνατολικώτερων του τοί-

μαϊκον οικοδόμημα μή εύρίσκοντες στερεδν έδαφος χου Ω' και βόθρος τις διαμέτρου 0:89 και βάθους

ήναγκάσθησαν νά Οεμελιώσωσι τον τοΐχον Α με- 0 70 εσκαμμένος εν τη τέφρα, πιΟανώτατα δε οχι

ταςύ τών τοίχων Ω και Ω εις βάθος 2'40 άπο νεώτερος τών προϊστορικών χρόνων, καίτοι ουδέν

της προειρημένης (σελ. 7) εκ πρασινωπού πηλοΟ χρονολογικΌν τεκμήριον ευρέθη έν αυτώ1. Τά εν

έπιστοώσεως, ήτοι μόλις Ο'όΟ ΰψηλότερον του τη τέφρα ευρεθέντα όστρακα ήσαν πάμπολλα, τά

βράχου, ενώ έν τω παρακειμένω δωματίω μεταςΰ μεν μυκηναϊκά στιλπνά, τά δέ προμυκηναϊκά, ήτοι

τών τοίχων Ω και Ω" δ αυτός τοίχος έθεμελιώΟη νησιωτικά 2, ολίγα τινά λυδικά και πολλά άγάνω-

σχεόον 1 ΌΟ ΰψηλότερον. Ά!;ιοσημείωτον όμως τα μάλλον ή ήττον ευτελή και άτεχνα. Πλην τών

είνε ότι καίτοι ό τοίχος ούτος εΐσεχώρησε τοσούτον οστράκων ευρέθησαν εντός της τέφρας πολλά άκαυ-

βαΟέως, ουδέν όστρακον ή άλλο πράγμα μεταγενε- στα οστά ζώων, ήτοι βοός, κυνδς και άλλ(ον, προ-

στέοων νίόνων παοεισέδυσεν. σέτι δέ και ικανά κέοατα ελάτων, έν οΐς έοαίνοντο

Ή παχεΐα αΰτη τέφρα δεν άπετέλει μίαν μόνην τομαι διά πρίονος, μία περόνη έλεφαντίνη και μία

-υράν, άλλά τουλάχιστον τρεις, πιΟανώτατα δέ βελόνη όστείνη. Εκ του στρώματος τέφρας Ι,νΐ

πολΰ περισσοτέρας'ώς έκ τούτου δέ ή τέφρα Ιπανει- προέρχονται τά έν είκ. 4 και ο απεικονιζόμενα 13

3 4

Είκών 4. Τέσσαρα όστρακα μυκηναϊκά και δυο προμυκηναϊκά. Σμίκρυναις 1:4.

όστρακα αγγείων, ές ών τά μεν έννέα ήτοι είκ. 4 μετά στιλπνού πορτοκαλόχρου γανώματος και τρι-

άριθ. 1 και 4-ϋ και είκ. ο, αριθ. 1, 3, 4, γωνικοΰ κοσμήματος έκ παχέος λευκού χρώματος

0, / είνε μυκηναϊκά στιλπνά, εν μικρόν (είκ. ο ανήκον πιθανώς εις την νεολιΟικήν εποχών. Τά προ-

άριθ. θ) είνε μυκηναϊκόν άμαυρόχρωμον, έτε- μυκηναϊκά και τά μυκηναϊκά όστρακα ύπήρχον έν

ρον ωσαύτως άμαυρόχρωμον έκ του χείλους με- τω -αχεί στρώματι της τέφρας άναμίς", ώστε πολ-

γάλου κρατηροειδοΰς άγγείου μετά ττλεκτής μελαί- λάκις συνέοη νά εύρεΟώσι βαθύτατα άπ' αύτου του
νης ταινίας διατεταγμένης εις σχήμα τεΟλασμέ-

~ / ■ / , η 0\ * ' ι χ 1 Περί τούτου θα γίνη λο'γο; και περαιτέρω.

νης γραμμής (εικ. 4 αριθ. 3), εν εκ του παρα το 3 Νηοιωτικα άιΚχάλ'έσβ Κ Έ?η,Α. ·Α?Λ. 1898 «λ. 66 ·,αί άλλα-

χείλος καΊ την λαοην μέρους σφαΐρΐ/.οΰ άγγείου -/ου τα έκ κιτρίνου η υπερύθρου πηλού και μελανών άμαυροχρώμων

Χ'ί _ -, - 1 1 / Λ κοσμημάτων αγγεία τά γνωσΟέντα κατά -οώτον έκ τών έν Αιγίνη

^ς υι.οπρασινου πηΛου αετα αελαινης οιακοσμ,ησεως Λ» ,. , ΗθηΕ , -,^ ■ „ -, , „·, ,

' , Λ ' *αι Α?;δνα!; ανασκαφών (Έφ. Λ. 1895 πίν. ΙΟ αριθ. 1-7 Μΐίίβΐ.

(είκ. 4 αριθ. 2), καΐέν (είκ. ο άριθ. 2) χειροποίητου Αίΐιβη 1896 ηίν. XV).

17.11.11.
loading ...