Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 9
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλενσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαϊ νπο Ά. Σκιά.

βράχου μυκηναϊκά στιλπνά, πολύ δέ ύψηλότερον εις διαφόρους χρονικάς περιόδους ανήκοντα, ούδέν

αυτών κατά τό άνώτατον μέρος της τέφρας νησιω- άλλο δηλοΐ ή ότι έν τω αύτω τόπω έκάησαν πολ-

τικά. Τοιαύτη άνάμιξις όστρακων, άτινα και εξ άλ- λαί πυραι κατά διαφόρους χρόνους, και ότι αί

λων άνασκαφών και έξ αύτης ταύτης της Έλευ- νεώτεραι έκάησαν εντός βόθρων άνορυχθέντων έντος

σινιακής νεκροπόλεως1 είνε ασφαλώς εγνωσμένα ώς τών στρωμάτων τών παλαιοτέρων πυρών. Τό αύτο

1 2 3

4 5

Είκών 5. Πέντε όστρακα μυκηναϊκά στι.

δηλοΐ προσέτι και το μέγα πάχος της τέφρας και
ή μετά χώματος άνάμιξ'ς αύτής' ίχνος δέ νεω-
τέρας σκάφης οφειλομένης εις άλλην αίτι'αν πλην
της καύσεως πυράς ουδέν έφάνη ού'τε εκ προϊστο-
ρικών χρόνων ούτε εξ ΰστερωτέρων, δεν ύπάρχουσι
οέ ούοέ τοιχάρια ένταΟθα, ειμή κατά τό άνατολι-
κώτατον άνρον τοΟ στρώματος της τέφρας. Πρός
τούτοις ή παρακειμένη μυκηναϊκή πυρά 65 2 εκείτο
έν μέρει υπεράνω του στρώματος της τέφρας Ι^ΎΙ
ώστε ήτο φανερον ότι και έν χρόνοις νεωτέροις τοΟ
προειρημένου στρώματος έκαίοντο έν τώ τόπω τού-
τω πυραί. Έκτος τών είρημένων όμως τεκμηρίων
ή καΟσις πολλών πυρών έν τώ αύτώ τόπω και ή
άνόρυξις τών βόθρων τών ΰστερωτέρων πυρών έντός
της τέφρας τών παλαιοτέρων απεδείχθη και έκ τών
κατ αύτήν την άνασκαφήν παρατηρήσεων, διότι

1 Παραδ. χάριν έντός του κτιρίου Λ, Έφημ.. Άρ/. 1898 σελ. 60.

2 'Εφημ. Άρ/. 1898 σελ. 73.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1912

6 7
ά και δυο αρχαιότερα. Σμίκρννσις 2:5.

έν θέσει τινι το όλον στοώαα της τέφρας έοαίνετο
ύποδιηρημένον εις τρία λεπτότερα στρώματα χω-
ριζόμενα άπ'άλλήλων διά στρωμάτων λεπτής θα-
λάσσιας άμμου, εξ ου κατεφαίνετο ότι ύπήρχον
αυτόθι τρεις πυραι αλλεπάλληλοι- αύται όμως δεν
διετηρουντο αβλαβείς, διότι περαιτέρω τά στρώ-
ματα της άμμου δεν έφαίνοντο πλέον, ή δέ τέφρα
άπετέλει έν μόνον άδιάκριτον στρώμα3. Κατά δέ
τό άνατολικώτατον πέρας, έ'νθα ή στικτή γραμμή
έν τώ σχεδιαγραφήματι, παρετηρήθη και μέρος
τοΟ πλευρού βόθρου τινός διακρινόμενον έκ της
πυρικαύστου γης.

Ή έν αέοει ΰπεοάνω της ί<VI κειμένη πυρά 6ο
άπεΐχεν άπ' αυτής 0'70, έπομένως το άνω μέρος

3 Τό άνώτεοον στρώμα της όίαμου εΤ/ε πά-/ος 0 03-0Ό5 διεκρι-
νετο δέ σαφώς εις μή/.ος πλέον τών 350, τό δε κατοίτερον στρώμα
ητο πολύ πα-/ύτερον (μέ/ρι 0,3δ), άλλ' ένεκα της μεγάλης υγρασίας
δεν ήδυνη'θην να παρακολουθήσω αΰτο', είμή εις μικράν μόνον διάστημα,
διότι περαιτέρω δεν διεκρίνετο πλέον έν τώ βορβο'ρω.

2
loading ...