Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 9
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
facsimile
Έλενσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαϊ νπο Ά. Σκιά.

βράχου μυκηναϊκά στιλπνά, πολύ δέ ύψηλότερον εις διαφόρους χρονικάς περιόδους ανήκοντα, ούδέν

αυτών κατά τό άνώτατον μέρος της τέφρας νησιω- άλλο δηλοΐ ή ότι έν τω αύτω τόπω έκάησαν πολ-

τικά. Τοιαύτη άνάμιξις όστρακων, άτινα και εξ άλ- λαί πυραι κατά διαφόρους χρόνους, και ότι αί

λων άνασκαφών και έξ αύτης ταύτης της Έλευ- νεώτεραι έκάησαν εντός βόθρων άνορυχθέντων έντος

σινιακής νεκροπόλεως1 είνε ασφαλώς εγνωσμένα ώς τών στρωμάτων τών παλαιοτέρων πυρών. Τό αύτο

1 2 3

4 5

Είκών 5. Πέντε όστρακα μυκηναϊκά στι.

δηλοΐ προσέτι και το μέγα πάχος της τέφρας και
ή μετά χώματος άνάμιξ'ς αύτής' ίχνος δέ νεω-
τέρας σκάφης οφειλομένης εις άλλην αίτι'αν πλην
της καύσεως πυράς ουδέν έφάνη ού'τε εκ προϊστο-
ρικών χρόνων ούτε εξ ΰστερωτέρων, δεν ύπάρχουσι
οέ ούοέ τοιχάρια ένταΟθα, ειμή κατά τό άνατολι-
κώτατον άνρον τοΟ στρώματος της τέφρας. Πρός
τούτοις ή παρακειμένη μυκηναϊκή πυρά 65 2 εκείτο
έν μέρει υπεράνω του στρώματος της τέφρας Ι^ΎΙ
ώστε ήτο φανερον ότι και έν χρόνοις νεωτέροις τοΟ
προειρημένου στρώματος έκαίοντο έν τώ τόπω τού-
τω πυραί. Έκτος τών είρημένων όμως τεκμηρίων
ή καΟσις πολλών πυρών έν τώ αύτώ τόπω και ή
άνόρυξις τών βόθρων τών ΰστερωτέρων πυρών έντός
της τέφρας τών παλαιοτέρων απεδείχθη και έκ τών
κατ αύτήν την άνασκαφήν παρατηρήσεων, διότι

1 Παραδ. χάριν έντός του κτιρίου Λ, Έφημ.. Άρ/. 1898 σελ. 60.

2 'Εφημ. Άρ/. 1898 σελ. 73.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1912

6 7
ά και δυο αρχαιότερα. Σμίκρννσις 2:5.

έν θέσει τινι το όλον στοώαα της τέφρας έοαίνετο
ύποδιηρημένον εις τρία λεπτότερα στρώματα χω-
ριζόμενα άπ'άλλήλων διά στρωμάτων λεπτής θα-
λάσσιας άμμου, εξ ου κατεφαίνετο ότι ύπήρχον
αυτόθι τρεις πυραι αλλεπάλληλοι- αύται όμως δεν
διετηρουντο αβλαβείς, διότι περαιτέρω τά στρώ-
ματα της άμμου δεν έφαίνοντο πλέον, ή δέ τέφρα
άπετέλει έν μόνον άδιάκριτον στρώμα3. Κατά δέ
τό άνατολικώτατον πέρας, έ'νθα ή στικτή γραμμή
έν τώ σχεδιαγραφήματι, παρετηρήθη και μέρος
τοΟ πλευρού βόθρου τινός διακρινόμενον έκ της
πυρικαύστου γης.

Ή έν αέοει ΰπεοάνω της ί<VI κειμένη πυρά 6ο
άπεΐχεν άπ' αυτής 0'70, έπομένως το άνω μέρος

3 Τό άνώτεοον στρώμα της όίαμου εΤ/ε πά-/ος 0 03-0Ό5 διεκρι-
νετο δέ σαφώς εις μή/.ος πλέον τών 350, τό δε κατοίτερον στρώμα
ητο πολύ πα-/ύτερον (μέ/ρι 0,3δ), άλλ' ένεκα της μεγάλης υγρασίας
δεν ήδυνη'θην να παρακολουθήσω αΰτο', είμή εις μικράν μόνον διάστημα,
διότι περαιτέρω δεν διεκρίνετο πλέον έν τώ βορβο'ρω.

2
loading ...