Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 15
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0025
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλευσινιακής νεκροπόλεως άναοκαφαί· υπό Ά. Σκιά.

1, 2ψος 0,19 2, ΰψος 0,27 3, υψος 0,14

ΕΙκών 6. Αγγεία προμνκηναϊκά.

ήτο πλήρες καθαροϋ /ώματος και μόνον επί τοΟ π, δπερ εϊνε τεθεμελιωμένον επί της τέφρας, άλλα

πυθμένος ύπήρ-/εν δλιγίστη τέφρα μετά ψηφίδων δεν διατέμνει αυτήν. ΈπΙ τοΟ αύτοΟ επιπέδου

όρμου, είνε φανερον ότι το άγγεΐον κατετέθη ή κε- τεθεμελιωμένον προς το π, καΐ πιθανώς σύγχρονον

νον ή πλήρες ύγρου τίνος, δΓ οΰ ήδύνατο νά διέλθη είνε το τοιχάριον Θ. Το πά/ος της τέφρας εφθα-

τέφρα και άλλα στερεά άντικείμενα μέχρι του νεν ένιαχοΟ τά 0,50, πολλαχοΟ δέ ήτο μικρότε-

πυΟμένος. Αυτόθι πλησίον εύρέθη και τό Ιν εϊκ. 6 ρον, άλλά πάντοτε ίκανώς μέγα. Τά εντός αύτής

άριΟ. 3 άγάνωτον άγγεΐον μετά τών επαλλήλων ευρεθέντα όστρακα ήσαν πάντα προμυκηναΐκά,

τρημάτων πέριξ και τεμάχιον οστείνης περόνης. ιδίως νησιωτικά, έν οΐς και τά έν είκ. 7 άριΟ. 1-3

Μεταξύ τών παρακειμένων προς δυσμάς τοιχα- καΐ 7-8 απεικονιζόμενα. Αυτόθι άνευρέΟησαν έπϊ

ρι'ων ευρέθησαν τέσσαρα στρώματα τέφρας ση- τοΰ βρά/ου καί τινα νεολιθικά όστρακα, έν οΐς και

μειούμενα διά τών άριθμών XXIX, ΧΧΙΧβ, τά έν είκ. 7 άριθ. 4-5 απεικονιζόμενα2. Εύρέθησαν

XXX και XXII. Έκ τών δύο πρώτων και τοΟ προσέτι εντός αύτής εις σφόνδυλος πήλινος, οστά

τετάρτου άνελύθη χημικώς άσβεστος και τέφρα, τινα ζώων (προβάτου πιθανώς και λαγού) βεβλαμ-

ά-εόείχθη δέ ό'τι έμπεριεΐχον ίκανήν ποσότητα μένα μεν ύπο του πυρός, άλλ' άκαυστα, σφαιροει-

φωσφόρου 1. Τά δύο πρώτα έκ τών τεσσάρων στρω- δής περίπου τριπτήρ έκ σκληρού λίθου, και οστρεον

μάτων τέφρας άνήκον εις'/ρόνους προμυκηναϊκούς, πίννης, ύποκάτω δέ της τέφρας ταύτης καϊ μάζα

εις μυκηναϊκούς δέ το τρίτον, ίσως δέ και τό τέταρ- έκ μίλτου και δύο πήλινοι σφάνδυλοι. Ή μίλτος

τον. Ή πυρά XXIX έξετείνετο εϊς μήκος 7 μέ- δεν είνε φανερον άν άνήκεν εις την πυράν XXIX

τρων, άρχομένη δυτικώς τοΟ τοι/αρίου Α και ή εις την ολίγον τι βαθύτερον κειμένην ΧΧΙΧβ,

λήγουσα παρά το τοιχάριον θ, διερ/ομένη δέ άλλ' ό'μως έκ τών ύπο Τσούντα έν Κυκλαδικοΐς

υπεράνω τών τοιχαρίων Β και Γ, ώστε προφανώς τάφοις παρατηρηθέντων3, έπιτρέπεται νά συμπε-
είνε νεωτέρα αύτών. Τό πλάτος αύτής ένεκα της

κατωφέρειας του τόπου δεν δύναται νά όρισθή, ώς 2 Το3 '^'άΡιθ· 3 ° πγιλό? ^ΤνΕ 6«ίρυθρος, ή δε διακόσμηση εκ

/Δ , , , , - ι , . ', αέλανος άααυροϋ νροψατος, είνε δε ανευ τρο/οΰ κιτεσχευασμένον.

παρετηρηθη και ανωτέρω (σελ. 14). Εςετεινετο Τό &π'άριθ. 4 άνηκε, εις άγγεΐον τρυβλ^δές, είνε δε βέβαιον

Ομως και έκεΐθεν τοΰ τΟΙ^αρίου Ε, όπερ νεώτερον Ιρυθρόν έστιλβωμένον διά τριβής. Τό &;;'αριθ. 5 ανήκει εις τό χείλος

?« ϊι~^.^...,-. __2.., "Ρ1- ., ' . ~, * ' αγγείου πιθοειδοΰς αετά κάστανου νοώματος Ιστιλβωμένου, ή δε δια-

ον οιατεμνει αυτήν, ϋτι νεωτεοον εινε το τοιναοιον 11 ' ,

1 ^ 1 κο'σμησις αυτού εινε εγ/άρακτος.

1 Πρακτ. "Αρχ. Έτ. 1898 σελ. 77-78. 3 Έφημ.Άρ/. 1898 σελ. 186 καί 196.
loading ...