Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 16
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
16 Έλευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί' υπό Α. Σκιά.

12 3 4

^^^^

·;·

Είκών 7. "Οστρακα προϊστορικά. (Σμίκρννσις 1:2).

ράνωμεν δτι καΐ ό ενταύθα ευρεθείς τριπτήρ έχρη- βοός εν σωρώ και έπ' αυτών το έν είκ. 6 άριθ. 1

σίμευσεν ωσαύτως προς τρΐψιν μίλτου και άλλων άγγεΐον , έν κύπελλον λυδικόν έλλιπές (είκ. 8)

χρωμάτων. α^-,,______ _«^) και πυβμήν άλλου

Ολίγον τι μόνον βαθύτερον τής πυράς XXIX και αγγείου ες έρυθροΟ

σχεδόν εφαπτομένη αυτής εκείτο ή πυρά ΧΧΙΧβ, . . .» πηλού, πέριξ δέ και

αύτη ό'μως είχε πολύ μικροτέραν έκτασιν ή εκείνη, όστρακα νησιωτικών

περιωρίζετο οέ μόνον εις το μεταξύ τών τοιχαρίων ^ ί τίνων αγγείων και
1! και π, τοΟ βόθρου 12 και της δεξαμενής διά- ΜΗ^ΗΒΗΜΗΓ τεμάχια λίθου όψια-
στημα, ώστε φαίνεται δτι εϊχε καή εντός έπιμή- νοΟ. Τό υπεράνω δι-
κούς βόθρουι, ου αέγα μέρο; κατεστοάφη κατά ερχόμενον στρώμα

„ <ν γ ~ <ιι , ~ , νψος 0,085 _ ^ γγτγ „

την κατασκευήν της οεςαμενης. 11 τέφρα ειχε πα- / ( της πύρας ΛΛ1Λ ε-

α μα - , ' ο ' » ?» ! Είκών 8. Κύπελλον λυδικόν. α / α < ι ι

χος υ,ου κείμενη επ αυτού του ρραχου, τα ο εν- κειτο II,υψηλό-

τός αυτής και περί αυτήν όστρακα ήσαν άπαντα τερον τών άγγείων τούτων.

προμυκηναϊκά, ιδίως λυδικά και νησιωτικά. Παρά Ή πυρά XXX έξετείνετο σχεδόν εις τό αυτό

το άκρον της τέφρας πλησίον τοΟ τοιχαρίου Β μήκος προς τήν XXIX, τό δέ πλάτος αυτής (ό'σον

ευρέθησαν και δύο ώμαι πλίνθοι άποτερματίζουσαι έσώζετο) ήτο 2,50 μ. "Εκείτο 0,40 ύψηλότερον

μικρόν μέρος τής περιοχής αυτής. Παραπλεύρως τής XXIX επικαλύπτουσα τό τοιχάριον πώς νεω-

τής πύρας ταύτης ευρέθη ό βόθρος Ω, έχων διά- τέρα αύτοϋ' ούσα, προς βορράν δέ άκολουθοΰσα

μετρον 0,80 περίπου και βάθος 0,20, έπεστρω- τήν άνωφέρειαν τοΟ εδάφους άνυψουτο κατά 0,20.

μένος δέ διά χαλίκων καλυπτόντων τον βράχον Εντός τής τέφρας και ύποκάτω αύτής, άλλ' ύψη-

τοΟ εδάφους. Εντός αύτοΰ ευρέθησαν ίκανά οστά λότερον πάντοτε τής πύρας XXIX ευρέθησαν μυ-

ζώων, έν οΐς τρεις ώμοπλάται (βοος και πιθανώς κηναϊκά στιλπνά, ώστε εϊνε φανερόν ό'τι άνήκεν

προβάτου), δύο κέρατα (το μέν βοός, τό δέ προ- εις χρόνους μυκηναϊκούς. Δύο άμαυρόχρωμα μυ-

βάτου) και τινα όστρακα μεγάλου αγγείου. Παρά κηναϊκά όστρακα ευρεθέντα ύποκάτω τής πυράς

δέ τό χείλος του βόθρου τούτου, άλλ' έξω αύτοΰ , Τ4 άγγΕίον το2το εΤν£ έχ ?αί0^λανο; πηλο0·, χβχδ5ς ώπτη(Αένον

και όλίγον τΐ ύψηλότερον ευρέθησαν άλλα όστα χαί σαθρών, τα δε κοσαη'αατα αύτοΰ εΤνε εγχάρακτα. Όμοια είνε

γνωστά ίδίω; ίχ τών Κυκλάδων '(Εφηρι. 'Λρχ. 1898 πίν. 9, 1,

1 Ητοι περίπου ώ; ή ίιτ.' άριΟ. 64 τη; προτε'οα; ανασκαφής 2, 4). "Οστρακα τοιούτων αγγείων εΐδον και έν "Αργέ; έν ταϊ;

(Έφημ.Άρχ. 1898 σελ. 73) έ-ί τί^ς Άοπίδος άνασκαφαϊς τοϋ κ. Υθ11§Γαί£.

Έτυπ. 11.1.12.
loading ...