Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 17
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλενσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί· νπο Ά. Σκιά.

5 6

Είκών 9. ( σμίκρνναις 1:2). "Οστρακα

XXX απεικονίζονται έν είκ. 9 άοιθ. 1-2, εν οέ
στιλπνον έν εικ. 7 άριθ. 6. Αυτόθι ευρέθη έντός
των χωμάτων και έν νεώτερον πιθανώς οστρακον
είκ. 7 άριθ. 9. Ή δε πυρά XXXII εκείτο ύψη-
λότερον μέν της XXIX, κατά τι οέ βαθύτερον της
XXX, έκτεινομένη και πέρα τοΟ τοιχαρίου θ,
ό'θεν δεν άνεσκάφη ειμή έν μέρει μόνον. "Οστρα-
κον τι χαρακτηριστικών δεν ευρέθη έν τω άνασκα-
φέντί μέρει αύτής, ώστε ή χρονολογία αύτής δεν
εΐνε φανερά- έκ της παρακειμένης δμως πυράς
XXX και του βαθύτερον ευρεθέντος τάφου XXXI
φαίνεται ότι και αύτη ανήκει εις χρόνους μυκη-
ναϊκούς.

Την αέφραν της πυράς XXX διέκοπτε σωρός τις
λίθων έν τη θέσει /, ύποκάτω ο αύτοΰ ευρέθη
τεθαμμένος άκαυστος άνευ κτερίσματος νεκρός
ένήλις", οδ τά όστά έ'κειντο έν σωρώ άλλά διε-
τήρουν την κατά φύσιν προς άλληλα θέσιν, ώστε
φαίνεται δτι ό νεκρός είχε ταφή καθήμενος. Ό ύπε-
ράνω αύτου ευρεθείς μικρός σωρός λίθων πιθανώς
έχρησίμευεν ως στήλη ή σ?;μα, επειδή δε οδτος διέ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1912

7 8

προμνκηναϊκά και άμανρόχρωμα μυκηναϊκά.

κόπτε τήν τέφραν της πυράς XXX ώς νεώτερος αύ-
τής, πρέπει και ο ύποκάτω τεθαμμένος ένήλις νεκρός
νά θεο>ρηθή νεώτερος της πυράς ταύτης, δχι ό'μως
και νεώτερος τών μυκηναϊκών χρόνων ένεκα τού
βάθους, έν ω εκείτο. Όλίγον τι βορειότερον εϊς
άπόστασιν 1,20 από του προειρημένου νεκρού ύπήρ-
/εν άπλώς έν τή γη τεθαμμένον μετά συνεσταλ-
μένων τών σκελών παιδίον περίπου διετές έχον
ήδη όδόντας (τάφος XXXI). Παρά τήν κεφαλήν
αύτοΰ ήτο έστημένη όρθια πλίνθος τις ώμή άφο-
ρίζουσα τρόπον τινα τόν τάφον, ύπεράνω δ αύτου
ί'στατο κοινή πλάξ ώς νεκρική στήλη. Εις τον
νεκρΌν του παιδιού εϊ/ον παραταθή ώς κτερίσματα
τό έν είκ. 10 άριθ. 1 άπεικονισμένον στιλπνόν μυ-
κηναϊκών κύπελλον, όρμος τις έκ σφαιρίων ύαλώ-
δους μάζης ευρεθείς παρά το στέρνον τού σκελετού
καί δύο κογχύλια. Ή τέφρα της πυράς XXX διήρ-
χετο ύπεράνω του τάφου τούτου, ώστε ήτο προ-
φανώς νεωτέρα αυτού. Αμφότεροι λοιπόν οί τάφοι
τών άκαύστων τούτων νεκρών άνήκουσιν εις τους
μυκηναϊκούς -/ρόνους, άλλ' ό μέν τού παιδίου είνε

3
loading ...