Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 18
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
18

Έλευσινιακής νεκροπυλεως άνασκαφαί' νπο Ά. Σκιά.

1 2 3

Είκών 10 (ομίκρννοις 1:2). Άγγεΐον μυκηναϊκόν και όστρακα αιρομνκηναϊκά ■

-παλαιότερος της πύρας XXX, Ό δε τοΰ ένήλικος δεν εύρημα ες" αύτοΰ είνε γνωστόν Ένεκα τής σκλη-
νεώτερος αύτής. Πλην τούτων εύρέθη προσέτι και ρότητος του βρα/ώδους εδάφους τοΰ λόφου, ό τά-
ή έν είκ. 11 απεικονιζόμενη εύτελής άγάνωτος λά- φος ούτος κατά το πλείστον δεν είνε λελαξευ-
γυνος εμπεριέχουσα τα όστα ετέρου τινός παιδιού μένος έν τω βρά/ω, ως άλλοι όμοιοι τάφοι, αλλά
βρεφικής ηλικίας, κειμένη δε επί του τοίχου Δ καθ' άπαν το άνώτερον μέρος, έν μέρει δε και μέ-
(τάφος XXVII). Ες άπαντος άνήκει και ούτος χρις αύτοΰ του εδάφους κτιστός δι-' εύμεγέθων και
ό τάφος εϊς την αύτήν έποχήν μετά των προη- όπωσοΰν κανονικώς τετμημένων έπιχωρίων λίθων,
γουμένων. Εις την σκληρότητα του βράχου φαίνεται ότι οφεί-

λεται και τό μή κανονικώς στρογγΰλον σχήμα
τοΰ εσωτερικού μέρους, διότι το μή κτιστον μέρος
αύτου είχε νρείαν πολλής εργασίας, ίνα καταστη
κανονικώτερον. Ο δρόμος εκτείνεται προς την κα-
τωφέρειαν, τούτου δ' ένεκα είνε άπας κτιστός. Ή
έν πίν. Γ', τομή κατά την Α-Β δεικνύει ό'τι ό
θόλος αύτοΰ είνε ωκοδομημένος κατά γνήσιον μυ-
κηναϊκόν τρόπον, ήτοι διά λίθων οριζοντίως τεθει-
μένων και βαθμηδόν προεχόντων καθ' έκαστον δό-
μον. Η τοιαύτη τεκτονική, άγνωστος ούσα έν
πάση άλλη εποχή πλην τής μυκηναϊκής, ανάγει
ασφαλώς τό κτίσμα τούτο εις τους μυκηναϊκούς
χρόνους, ώστε αϊ μικραί οιαφοραί αύτοΰ άπο τοΰ
σχήματος άλλων θολωτών τάφων ούδαμώς άρκοΟσι
νά δικαιολογήσωσι την ύπόνοιαν, μήπως τοΰτο
ανήκει εις άλλην χρονικήν περίοδον ή μήπως δεν
ήτο τάφος. Διαφέρει δέ ό τάφος ούτος άπο τών
άλλων θολωτών τάφων κυρίως κατά τοΰτο ότι ό
δρόμος αύτοΰ δεν ήτο ύπαιθρος, άλλ' έστεγασμέ-
νος διά καμάρας κατά τον αύτον ώς ό θόλος μυ-
72. Νεκροδόχος λάγννος (ϋψος 0,27). χηναϊκόν τρόπον έκτισμένης ι, και άποτελει συνέ-

Έκ τοΰ τρίτου τών προείρημένων τμημάτων τής 1"Η καμάρα σώζεται μόνον παρα τόν θόλον, περαιτέρω δε

,-, / . ίΐΜ , . . « , ,. ,. είνε κατεστοαααένη, ώστε κατά τδ ακοον του δρόμου οί παράπλευροι

νεκροπολεως πιν. I αυτός ο ΟοΛωτος τάφος ητο . ~ * ,, ,. - , , · » -

1 Χ ' Τ - ( τοι·/οι δεν εινε υψηλότεροι του αποφραττοντος τον ορομον εγκάρσιου

ήόη άπο άγνωστων χρόνων σεσυλημένος, ώστε ού- τοίχου.
loading ...