Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 22
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0032
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
22

Έλενσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί· νπο Ά. Σκιά.

της λεπτότητας και τη:
μικρότητας αύτοΟ , έ'τι
μάλλον δε έκ της ελλεί-
ψεως παντός στέρεου υ-
ποστρώματος, νομίζω
βτι δεν δύναται νά θεω-
ρηΟη ώς προωρισμένον
νά πατήται, άλλ' δτι ου-
δέν άλλο ήτο ειμή ίζημα
ασβεστολιθικών άποτε-
θειμένον υπό των όμ-
βρίων ύδάτων, ώς τά ά-
άνωτέρω μνημονευθέν-
τα (σελ. Η α)2.

Κάλπη τις εμπεριέ-
χουσα οστά νεκρού κε-
καυμένα έν πυρα προϊ-
στορικών χρόνων δεν
ευρέθη ούτε εν ταΐς νε-
ωτέραις ταύταις άνα-
σκαφαΐς, ούτε έν ταΐς
παλαιοτέρας. Εντός δε
πύρας τών χρόνων τού-
των ευρέθησαν ανθρώ-
πινα όστα. κεκαυμένα
μόνον κατά τάς προτέ-
ρας άνασκα^άς έν ταΐ:
κατά το βορειανατολι-
κών άκρον τοΰ άνεσκαμ-
μένου μέρους κειμέναις
πυραΐς 55 και 60, ών
ή δευτέρα όμως δεν εϊνε
βέβαιον αν εινε προϊστο-
οικγι 3. Τά δέ λεπτά ύπό-

Είχών 13. Πλιν&όκτίστον κτίσμα λευκά στρώματα ασοε-

στου, άτινα κατά πρώ-

, λ ,.. . > 2 Ότε εδρέθη, μοί έϊάνη οτι ητο κονίαμα τύμβου, άλλ' ή'δη δεν

5χ πίπέοω, άλΛ είχε κλ'.σΐν υ,ου. Μινεκα πιστεύω τοΟτο. Σημειωτέον οτι ο/ι μόνον στερεόν υπόστρωμα δεν

πο/.Λαχοϋ" εις ολίγα μόνον χιλιοστά, έςετείνετο
ττέδω, ά)

της κλίσεως ταύτης , της μεγάλης ψαθυρότητος, δπηρχεν δποχάτω, άλλ' οΰδέ συμπεπατημένη·γη

3 Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 68. Αδίκως ό ϋΓΕ^βηάΟΓΪ έν ΗΪ1-

Σημειωτέον ότι δ βράχος κείται μόλις εις βάθος παλάμης, ώστε 1βΓ ν. ΟδΐΊτίη^βη, Τ1ΐβΓ8 II σελ. 85 Οποσημ. 15 δπέθεσεν δτι

δεν δύναται να υποτεθη" οτι τοιαύτη κλίσις ήδύνατο νά προέλθη έκ ενδέχεται να έννοώ όστα άκαυστα, διδτι αν ησαν άκαυστα, καίπερ

της συμπιέσεως των χωμάτων. Τοσούτον δε ψαθυρόν ητο τό κονίαμα έντός της πύρας ευρεθέντα. Οά έμνημόνευον τούτο. Τά έν τη πυρα 59

τοΰτο,^όστε πατούμενον θά κατεστρέφετο μετά τά πρώτα πατήματα- ευρεθέντα (Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 67' ησαν τόσον ολίγα, ώστε

πέρι? δε δεν παρετηρηθησαν λείψανα αύτοΰ εντός τών χωμάτων. ήδύνα-το και κατά τύχην νά παρέπεσον είς αύττ-,ν.
loading ...