Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 35
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ελευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαψαί' ύπο Α. Σκιά. 35

2 ΐνψβί 0,095).

1 (ϋψος 0,085). 3 (ϋψο; 0.11).
ΕΙκών 15. Αγγεία εκ γεωμετρικών τάφων.

όμοία ούσα προς τήν εν Εφημ. Αρχ. 1898 σελ. κρά λήκυθος γεωμετρική καί μία πρόχους εκ μέ-

92 είκ. 21, άλλα διατηρούσα τήν γεωμετρικήν λανος πηλού άνευ κοσμημάτων. Σημειωτέον προς

διακόσμησιν, καί ο ύπ' άριθ. 1 κάνΟαρος ό φέρων τούτοις οτι πλησίον του νεκροδόχου αγγείου XVIII

κοσμήματα άπομιμούμενα το γνωστόν σχήμα άσπί- εύρέΟη και δστρακον ευμεγέθους αγγείου μετά

οος μετά μεγάλων εντομών εκατέρωθεν (πρβλ. παραστάσεως ίππων έν φάτνη, ώς έν Έφημ. Αρχ.

Έφημ. Άρχ. 1898 πίν. 5,1). ϊά λοιπά ήσαν 1898 σελ. 92 είκ. 20. Πλην των άγγείων τού-

δύο κύαθοι, μία οινοχόη μικρά και εν ληκύθιον εξ των ένόμισα καλόν νά άπεικονισθώσιν έκ δευτέρου

ϋ-οκιτρίνου πηλού. Έκ του ύψους των παρακει- (είκ.16) τά ένΈφημ.'Αρχ. 1898 πίν. 4, άριθ. 4 το

μένων τάρων XXI και ΧΙινίΙ φαίνεται οτι Ό τά- πρώτον άπεικονισθέντα πήλινα υποδήματα, το μεν

φος ΧΙινί ανήκει εις τους παλαιοτέρους τών αύ- διότι ή πρώτη αυτών άπεικόνισις δεν ήρκει νά πα-

τάθι ευρεθέντων. Τό δέ ενταύθα ΰπ'άρ. 2 άπεικο- Ρ^Χ/Ο εναργή παράστασιν της κατασκευής αυτών,

νισαένον σεσαθρωμένον μικρόν άγγεΐον ευρέθη έν τω το δέ καί διότι ήτο άναγκαϊον νά συνεκδοθή (είκ. 17

τάφω ΧΕ,ΐν, ό'στις κατά τά προειρημένα (σελ 34α) καί τεμάχιον ετέρου ομοίου υποδήματος, όπερ εϊ-

είνε παλαιότερος του ΧίιΙΙ και ΧΙ,ΙΙΙ. Τό άγγεΐον χεν εύρεθή ύπο τοΟ Φίλιου, άγνωστον έν τίνι τόπω,

τούτο κατά τε το ΰλικόν καί τήν τεχνοτροπίαν είνε καί είχε κατατεθή έν τή άποθήκη. Ίο τεμάχιον

βμοιον προς τά έν Έφημ. 'Αρχ. 1898 πίν. 2, τούτο είνε σπουδαϊον διά τοΰτο, ό'τι μόνον αύτο φέ-

άριθ. 14-15 (πρβλ. καί σελ. 105) απεικονισμένα ρει δεδηλωμένας διά μικρών τρημάτων τάς ρα-

έπίσης μικρά άγγεΐα της προτέρας ανασκαφής, φάς, δι' ών συνήπτετο τό παρά τον άρμόν του πο-

οηλαδή εϊνε χειροποίητον έκ μέλανος πηλού άτε- δος μέρος του Υποδήματος, όπερ πιθανώς ήτο

λώς ώπτημένου, έστιλβωμένου διά τριβής, καί φέ- κατεσκευασμένον έξ υφάσματος ή έκ λεπτού καί

ρει οιακόσμησιν έγχ_άρακτον' κάτωθεν δέ απολήγει μαλακού δέρματος προς το έκ σκληροΟ δέρματος

εις οξύ, είνε άωτον καί φέρει παρά τό χείλος μι- κατεσκευασμένον άψίδιον. Ό Ροιιΐδβη σελ. 30

κρόν τρήμα, εις ό θα ήτο προσδεδεμένον πώμα. παραβάλλει τά υποδήματα ταΰτα πρός τινα γνω-

0 τάφος, έν ώ εύρέΟη το άγγεΐον τούτο ήτο άκτι- στα έξ άλλων τινών άρχαίων μνημείων έκ Μυκη-

στος έμπεριέχων τά οστά παιδός άκαύστου, ώς νών καί Σπάρτης, άλλ' εις έμέ ταύτα δεν φαίνον-

κτερίσματα δέ ΰπήρχον έν αύτώ προσέτι μία μι- ται δμοια πρός τά έξ Έλευσϊνος, έπειδή έπί του
loading ...