Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
36

Ελενσινιακής νεκροπόλεως ανάσκαψαν υπό Α. Σκιά.

Είκών 16. Πήλινα ομοιώματα υποδημάτων (ϋψος 0,09).

μικρότατη πασών ανήκουσα, ως φαίνεται, εις τήν
πυράν XXXIX εϊχεν 6ψος 0,28 και πλάτος 0,15,
ή δε μεγίστη σ " ιστάμενη έπί του ύπ αριθ. ΧΕΙ
οστοοό/ου άμφορέως είχεν ύψος 1,05 και πλά-
τος 0,50. Εις τον αυτόν τάφον ΧΕΙ φαίνεται δτι
ανήκει και ή στήλη 8', επειδή δεν υπάρχει άλ-
λος τις τάφος αυτόθι. Ομοίως /.αϊ επί του τάφου
VI φαίνεται δτι Γσταντο δυο ττηλαι, ήτοι ή τε
προειρημένη σ και ή σ , δύναται ομως ή δευ-
τέρα νά άνήκη και εϊς τον τάφον XXXVI. Εκ
δέ των λοιπών στηλών ή μεν σ ίστατο επί της
πύρας XXII, ή δέ 8ι επί τής πύρας ΕΠΙ και ή
8., επί του οστοδό/ου αγγείου ΕΧ.

Έπί των όστοδό/ων άγγείων VI και ΕΧ ευρέ-
θησαν ιστάμενα έκτΌς τών στηλών και αγγεία έπι-
τύαβια, έΗ ών ΰπελείπετο αόνον το κατώτατον
αέοο:;, ήσαν δέ και ταΰτα, οπω; και τα πρότερον
έν Έλευσΐνι ευρεθέντα, ο/1 -ολυτελή, αλλά μι-
κρά και κοινά2, φέρουσι δέ -αρά τον πυθμένα τρή-
ματα επίτηδες δι' ήλου διατετρυπημένα. Τά τρή-
ματα ταΰτα, ώς και αί έπί του πυΟμένος τών με-
γάλων επιτύμβιων άγγείων του Λιπύλου ΰπάρ-
χουσαι όπαί, νομίζω δτι συνηγορουσιν υπέρ τής
όρθότητος τής ύπ' έμου έν Έφημ. Άρχ 1898

2 Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 87 έξ. και 1889 σελ. 176 ΰποσημ.
'Εχτός τών ανωτέρω δύο επιτύμβιων άγγείων ευρέθη και τρίτον ομοιον
κατά τό δυτικόν πλευρόν του τάφου VI, άλλα τοΰτο εκείτο άνεστραμ-
μένον και έπομένως ονι κατά /ώραν.

-αοά τον άομον τοΟ ποδός υιέοου; δεν οέρουσι κρί-

ι ι ι -ιι- ΓΙ ι

κον, ούοέ τεμά/ιον υφάσματος ή μαλακού οέρμα-

Είκών 17. Πήλινον όμοίοιμα υποδήματος
(μήκος 0.045).

τος -ροσερραμένον εις τό άψίδιον, όπως τά ες Ε-
λευσΐνος, αλλά μόνον γλώσσαν μή προσερραμέ-
νην ειμή μόνον κατά το κατώτατον μέρος αυτής,
οποίαν ενΌυσι τά σημερινά δετά ΰποοήματα1.

Στήλαι υπεράνω τάφων ίστάμεναι ευρέθησαν 8,
σημειωΟεΐσαι διά τών γραμμάτων σ, σ', σ' , σ'".
8, 8', 8ι, 82, ίσως δέ και ετέρα ένάτη έπί του
τάοου ΕΧΙ Οπεοάνω τών σκελών του νεκοοΟ, πεοί
ής δεν είμαι βέβαιος αν πράγματι ήτο στήλη.
Αί στήλαι αύται ήσαν κοινοί λίθοι ακατέργαστοι,
διαφέροντες κατά το μέγεθος πολύ, διότι ή μεν

1 Τοιαύτην γλώσσαν εννοεί ό Κλη'μη; ό Άλεςανδρεύ: έν Στρωμ.
σελ. 328 ΡοΙΙβΓ, ένθα νλευάζων τού; ΰπερμέτρως περί τήν κομψό-
τητα τών λόγων σπουδάζοντας, άλλιος δέ άνοήτου; σοφιστάς, γράφει
και τά έξης : άμέλει και κα&άπερ τών παλαιών υποδημάτων τά μεν
αλλα αύτοϊς άσ&ενεΤ και διαρρεΐ. μόνη δέ ή γλώσσα υπολείπεται.
loading ...