Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 44
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 Ό τον 'Αϋήνησιν "Ασκληπιείου περίβολος καί το Έλενσίνων υπό Φρ. Βερσάκη.

σκευής τοΟ τοίγου 1 παρέχει το έξης. Η έςωτε- οέ εισχωρεί παρά τό ση μείον της συναντήσεως βα-

ρική εκ πώρου έπένδυσις του δυτικού άναλήμμα- Ούτερον εις το έδαφος ή το εκ του άναλήμματος

τος τοΟ Διονυσιακού θεάτρου {ΌότρίβΙά ιι. ΒβΪ8βΙι του θεάτρου προζργ^όυ.ΐ.νον σκέλος, δ μόνον τάς

ϋ&8 §πβο1ι. Τΐΐθ&ίβι· πίν. ο) κάμπτεται κατά το άνωτάτας καταρρευσάσας νυν στρώσεις έκείνου

πρώτον διάζωμα προς δυσμάς και προχωρούσα συνήντα, χωρίς νά συνδεθή άμα όργανικώς προς

έφ' ίκανον συναντά τον έν λόγω τοΐχον έν τω ση- αύτόν, άλλ' άπλώς μικρόν τμήμα του άκρου αύ-

μει'ω α (πίν. 4, 1α' ει/.. 1 Α). Ούτος (είκ. 1 Β) του εϊσήρχετο εντός τριγωνοειδοΟς τήν τομήν έν-

Είκών 1 (πρβ. πίν. 4, 1, 4, 6). Λείψανα τον αρχαιοτέρου (Β) και τον νεωτέρον (Α, Α) περιβόλον τον 'Αοκληπιείον.

τομής έπ' εκείνου έςεργασΟείσης (είκ. 1 Α). Κα-
ταρρευσασών τών άνο^ στρώσεων τοΟ τρο/μαλο-
παγοΟς τοίγου 1, έμεινε μόνον τμήμα αυτού,
διερχόμενον δλόκληρον νπδ το ρηΰεν σκέλος (πίν.
4, 4' είκ. 1 Α). Είναι άρα Ό τοΐ/ος και του θεά-
τρου άρναιότερος, διότι άλλως δεν Οά ήδύνατο νά
οιέρ·/ηται κάτιοθεν του έκ του άναλήμματος αυ-
τού άποσ/ιζομένου βρα-/ίονος 4. Τοΰτο εί/εν εν-
νοήσει και ό ΚοΙιΙθγ (ΑΜ 1877,178). Έκ τής

προϋπάρξεως του τροχμαλοπαγοΰς τοίγου προε-
κλήθη καί ή έξ άνατολών προς νότον διεύθυνσις
τοΟ σκέλους 5 (πίν. 4' είκ. 2 Α).

Έν τω καΟορισμω τής θέσεως τοΟ πρώτου δια-
ζώματος του θεάτρου ελήφθη ύπ οψιν καί ό τοί-
χος 1 καί ο έκ τιτανόλιθων 17. Το πώρινον σκέ-
λος 4 έ^ει τόσον φΟαρή καί πολλάκις έπισκευασΟή,
ώστε παρέ/ει τήν άπατηλήν οψιν μεταγενεστέρου
τοίχου. Είναι όμως άναντιρρήτως σύγχρονον τω
loading ...