Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 45
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ο τοϋ ' Αΰήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλευσίνιον υπό Φρ. Βερσάκη. 45

Οεάτρω ώς δεικνύει ή οργανική συναρμογή των και άλλα μνημεία. Είναι δέ γνωστόν έξ επιγραφών

δόμων κατά τήν κάμψιν και ή ομοιότατη εργασία (ΑΕ 1901, 97, ΑΜ 1893,241), ΑΜ 1896,313)

αυτών προς τοΰς δόμου; του θεάτρου, τους προω- 6'τι εν ετει 421 π.Χρ. ίδρύΟη έν Αθήναις υπό Τη-

ρισμένους νά καλυφΟώσι δια χώματος. Ούτοι δηλ. λεμά^ου Ά^αρνέως ιερόν τω Άσκληπιώ' ίδρύΟη

στερούνται της κατά το κράσπεδον βαΟυτέρας πα- δέ τοΟτο κατά τήν νοτίαν πλευράν της Άκροπό-

ρυφής των πρός Οεαν έςεργασΟέντων δόμων κα'ι λεως, ώς εξάγεται έκ μαρτυριών συγγραφέων

διατηρουσι πολλαχώς το εξεργον. (Παυσαν. Α' 21, 4) και έκ πολλών επιγραφών και

Άποδει/θέντος οτι ό τοίχος 1 είναι άρ/αιότερος αναθηματικών ανάγλυφων του Ασκληπιείου έν-

τής στοάς και τοΟ θεάτρου, όφείλομεν νυν νά έξε- ταΰθα ευρεθέντων (Ιαάβϊοΐι ε. ά. 285, σημ. 13).

τάσωμεν τίνα σκοπόν εϊχεν. Έν τοις άνω ήκασα Παν ιερόν έπρεπε βεβαίως νά περιφραχθή δια τοί-

προληπτικώς οτι έ·/ρησίμευεν ώς άνάλημμα ίερου γου και νά κατασκευαστή ή εις τοΟτο άγουσα είσο-

τινος, ή, σαφέστερον ειπείν, άπετέλει τήν μίαν δος, το πρόπυλον' οτι δέ ύπηρ/ε τοΟτο γνωρίζει

πλευράν του περιβόλου αύτοΟ. Τήν ύπόΟεσιν ταυ- ήμΐν ή επιγραφή ΙΟ Π 4891) στ. 13: «... τά

την θέλει έπιβεβαιώσει ή περαιτέρω έρευνα. ϋνρώματα διεφϋάρϋαι της πρότερον οϋσης εις το

Πρός ακριβή προσδιορισμόν τών κατά τήν νο- ιερόν εισόδου, ομοίως δε και τήν οπίσω τοϋ προ-

τίαν πλευράν της Ακροπόλεως πολυπληθών μνη- πνλου στέγην, έ'τι δε και τον ναδν τοϋ αρχαίου

μείων πρέπει νά έπισκοπήσωμεν πάσας τάς προς άφιδρύματος τοϋ τε 'Ασκληπιοϋ και της Ύγιείας

το μέρος τοΰτο συναφείς εγγράφους πηγάς και . . . κατασκευάσαντι έκ τών ιδίων ϋυρώσαι το άρ-

παντα τά ένταΟθα άνευρεθέντα πολλαπλά γυπτά χαϊον πρόπυλον, στεγάσαι δε και τοϋ προπύλον τδ
loading ...