Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 47
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0057
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ό τον Άϋ·ήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλενσίνιον υπό Φρ. Βερσάκη. 47

ΕΙκών 3 (πρβ. πίν. 4, 23). Λείψανα τον Ελευσίνιου.

τοΟ θεάτρου (ΑΜ 1877, 182). Και ή διεύθυνσις
του τοίχου τούτου, σχηματίζοντος μετά της νοτιάς
πλευράς τοΟ περιβόλου 1 οξεΐαν και ούχί ορθήν
γωνίαν, λόγον εχει τήν δαμόρφωσιν του εδάφους
και τήν εκ τούτου κάμψιν της δοοΟ. Έξέκλινε δηλ.
της ορθής γωνίας, ίνα πλησίαση, τρόπον τινά,
τήν προς τήν δδδν κάΟετον. Το έτερον σκέλος των
ρηθέντων τοίχων (2β), άπετέλει άνάλημμα συγ-
καλύπτον τον βράχον.

Ή ανατολική πλευρά τοΟ περιβόλου δεν ήδύ-
νατο νά κείται πέραν της θέσεως, εις ήν απολήγει
το άνατολικον σκέλος της μεγάλης στοάς του
Ασκληπιείου, άλλ' ούτε και έντεΟθεν. Διότι έκώ-
Λυεν δ μή καταστραφείς αρχαιότερος τοίχος εκ τι-
τανόλιθων 16 (είκ. 4Α)' άρα θά εκείτο μεταξύ τού-
του καϊ το0' προς ανατολάς βράχου.

Κνταΰθα (είκ. 4Β) δέ ευρίσκεται πράγματι τοί-
χος εκ τροχμαλοπαγών λίθων κείμενος μεταξύ της
ανατολικής πλευράς της στοάς καϊ τοΟ βράχου
και συναντών προεκτεινόμενος τό νότιον σκέλος 1

(πίν. 4, 3). Σχηματίζει δέ μετ' αυτού οξεΐαν γω-
νίαν εις τρόπον, ώστε δ όλος περίβολος νά λάβη
σχήμα τραπεζίου, του λόφου της Ακροπόλεως
λαμβανομένου ώς τετάρτης αύτου πλευράς. Η
βορειανατολική διεύθυνσις της πλευράς ταύτης του
τεμένους (της άνατολικής) λόγον ε/ει και ένταυθα
τήν κάμψιν της περιφερικής ΌοοΟ, τρεπομένης προς
τδ άνατολικον μέρος της Ακροπόλεως. Περί της
όδοΟ ταύτης θέλομεν αναφέρει κατωτέρω δλίγα τινά.

Ό είρημένος τοίχος 3 είναι αρχαιότερος του
θεάτρου και της στοάς, άπετμήθη δέ κατά τήν
οίκοδόμησιν του θεάτρου, και το απόμειναν μέρος
κατελείφθη κατά χώραν, όπως και το της δυτικής
πλευράς. Διότι κατά τήν άφαίρεσιν του τοίχου
τούτου κατεστράφη και ο βράχος σχηματισθέντος
μεταξύ αύτου και τοΟ προς το μέρος τούτο άνα-
λήμματος του θεάτρου χάσματος. Έάν δέ άφη-
ρεϊτο και το άπομεΐναν τμήμα τοΟ τοίχου και
κατεσκευάζετο ή στοά ούτως, ώστε ή ανατολική
αύτής πλευρά νά έφάπτηται αμέσως του βράχου,
loading ...