Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 48
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0058
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
48 Ό τοϋ Α'&ήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλευσίνιον νπο Φρ. Βερσάκη.

Εϊκών 4 (πρβ. πίν. 4, 16, 3). Λεΐγανα τοΰ Ελευσίνιου (Α) καί τοΰ αρχαιοτέρου περιβόλου τον Ασκληπιείου (Β).

τότε το ρηθέν εκείνο χάσμα ήΟελεν επιδράσει έπι- ίνα άποτελέσωσι συνέχειαν του τοι'/ου 3 καί άπο-

βλαβώς έπ αυτήν, ούδεμίαν επιτρέπον διέξοδον κομίζωσι τα ύδατα έκτος του ίεροΟ, εις τον προς

των ομβρίων υδάτων. Διότι ο έςομαλισθείς βράχος δυσμάς τ&Ο θεάτρου υπάρχοντα οχετόν («Ιιιάβίοΐι

δέν ύψοΰται ενταύθα, όσον ό της βόρειας πλευράς, ε. ά. πίν. Β' καί ϋ0Γρίβ1(1-Κθί8θΙι έ. ά. πίν. θ),

υπερβαίνων καί της στοάς το ύψος, άλλα κείται 0 περιγραφείς τοίχος μετά της αύλακος καί Ό

πολΰ ταπεινότερον. Τά εκ του λόφου καταρρέοντα έκτος του ίερου οχετός έχουσι κακώς σχεδιασΟη

ομβρια ύδατα δέν διεισέδυον μέν εις τον βόρειον παρά του ^(ϊβίοΐι διά κυανής μελάνης, χρώμα-

τοΐχον, οντα συμουώς τω βράχω έκτισμένον, άλλ' τος δηλ., οΥ ού" σημειοΟνται οί τιτανόλιθοι,

εύρισκον διέΗοδον προς τά εμπρός ή τά πλάγια ΤοΟτο ήτο λοιπόν το σχήμα τοΰ υπό τοΰ Τηλε-

δι αύλακος, της στέγης ούσης κεκλιμένης ή σαγ- μάχου κτισΟέντος τω'Ασκληπιώ ίερου (1,2,3;.

ματοειδοΰς. Εν τη ανατολική δμως πλευρά τά Έν τω δευτέρω πίνακι συμπληροΰται ολόκληρος ό

ύδατα ήΟελον συλλεγη εις το χάσμα. Προς άποφυ- περίβολος (πίν. Λ').
γήν δέ του κινδύνου τούτου άφήκαν κατά νώραν
τον μνημονευθέντα τοϊχον 3 κα'ι μετά ταΰτα ώ/.ο-

δόμησαν την πλευράν της στοάς έααπτομένην αύ- ΙΙλήν του περιβόλου τούτου υπάρχει, ώς είπο-

τοΟ, τά δέ ύδατα, τά εκ του βράχου καί εκ της μεν, καί άρχαιότερος, ον Οέλομεν περιγράψει. Όλί-

στέγης, διέρρεον τότε διά μιας αύλακος κατα- γον προς ανατολάς της δυτικής πλευράς τοΰ νεω-

σκευασΟείσης έπί της άνω επιφανείας τοΰ τοίχου. τέρου περιβόλου (1, 2, 3) ύπάρχει άνάλημμά τι

Συγχρόνως προσετέθησαν περί τό άνάλημμά τοΰ εκ τιτανόλιθων πολυγωνικών θαυμάσιας εργασίας,

θεάτρου έτεροι δόμοι ε/οντες την αύτήν αύλακα, αλλά έπισ/.ευασΟέν πολλαχώς μεταγενεστέρως, άν-

'ίτνπ 27.4.12.
loading ...