Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 49
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'Ο τον Άΰ'ήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλενσίνιον υπό Φρ. Βερσάκη. 49

τικατασταθέντων δόμων τινών δι'έτερων εκ πώρου δέ νοτιανατολικώς περίπου καμπτόμενος κατά μέν
ή τρογμαλοπαγών (πίν. 8αβ εΐκ. ο). Διευθύνεται το νότιον αύτοΟ άκρον καμπυλοειδώς, κατά δέ το

Είκών 5 (πρβ. πίν. 4, 8αβ, 15). Λείψανα τον Ελενπινίον (-\—|—(-). Αριστερά λείψανα βα&μίδων της εισόδου (α).

βόρειον κατ' άμβλεΐαν γωνίαν βορειοδυτικών πε- τοιοΟτοι δέ τοίχοι σύγκεινται έκ μεγάλων πολυγω-

ρίπου (8/5). Τούτο το σκέλος έξετείνετο ίσως έ'τι νικών δόμων έδραζομένων έπι θεμελιώσεως έκ μι-

περαιτέρω και προεκτεινόμενον ήθελε συναντήση κρών ακανόνιστων τιτανόλιθων, ής ή άνω έπιφά-

τον τοιχον 11 παρά τον βράχον. Όμοίως έξηκολού· νεια έξωμαλισθη προς τοποθέτησιν έκείνων (εϊκ. /).

θει έτι προς δυσμάς το νότιον καμπύλον άκρον 8α. Καταστραφέντων μετά ταύτα τούτων έπεσκεύα-

ΆπΌ της καμπύλης ταύτης μέχρι του ση- σαν τον τοιχον θέσαντες τροχμαλοπαγεΐς δόμους

μείου 9 διήκε πριν τοΐ/ος έκ τιτανόλιθων έπι- άντί τών μεγάλων τιτανόλιθων, της θεμελιώσεως

σκευασθείς και οδτος βραδύτερον διά δόμων τρο- διατηρηθείσης σχεδόν ώς αρχικώς είχε, καϊ οδη-

χμαλοπαγών. Λείψανα αυτού σώζονται καθ' ό'λην γούσης ημάς εις την άποκάλυψιν της πραγματικής

την εκτασιν ό'που δέ μόνον τά κατώτατα μέρη συστάσεως του τοίχου. Απατηθείς ό ^άθϊοΐι έςέ-

διατηροΟνται, σύγκεινται ταΰτα το πλείστον έκ λαβε τον εν λόγω τοιχον ώς βυζαντιακόν χρωμα-

τιτανολίθων μετά τίνων τροχμαλοπαγών, άλλ' τίσας αυτόν έν τώ σνεδιαγραΐήματί του διά κι-

ένθα και ανώτερα στρώματα σώζονται, συνίσταν- τρίνης μελάνης.

ται ταύτα αποκλειστικώς έκ τρο/μαλοπαγών δό- Εις μικράν άπόστασιν προς ανατολάς τοΟ τοίχου

μων (είκ. 6). Τούτο δέ συμβαίνει, διότι ό τοϊ- 9-10 κείνται τά λείψανα τοίχων έκ τιτανόλιθων,

χος 9-10 ήτο άρχικώς ό'μοιος προς τον τοιχον 19, δύο σκέλη αποτελούντων, ών το έν διευθυνόμενον

άρα σύγχρονος, συγκείμενος έκ τιτανόλιθων. Οί βορειομεσημβρινώς περίπου έξικνείτα ι μέχρι του

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΉΜΕΡΙ1 1Η12 7
loading ...