Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 51
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0061
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ό τον Α&ήνηοιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλενσίνιον ύπδ Φρ. Βερσάκη. 51

λόφου (12), το έτερον νοτιοδυτικήν έχον διεύθυνσιν Τοΰτο προκτεινόμενον προς δυσμάς κατ' εύθεϊαν
διατηρείται εις μήκος ολίγων μέτρων (12α, εϊκ. 8). γραμμήν θέλει συναντήση τον τοΐχον 9-10 κατά το

Είκών 8 (πρβ. ηίν. 4, 12 α-β). Λείψανα τον Ελευσίνιου.

σημεΐον β (εϊκ. 9). Οί τιτανόλιθοι ούτοι εχουσιν πεσών άπο της άρχικης αυτού θέσεως, ογκόλιθος

ωσαύτως σχήμα πολυγωνικών μετά θαυμάσιων ομοίου ύλικου έξωμαλισμένος κατά τήν προσΟίαν

άρμογών, όμοιάζουσι δε προς τους έν τω εν Λίμναις έπιφάνειαν και λελαξευμένος εν τισι προς έφαρμο-

ίερω τοΟ Διονύσου και τω Άμυνείω χρησιμοποιη- γήν άλλων λίθων. Και ούτος ανήκει βεβαίως τω

θέντας. αύτώ τοίχω, ος είχε καταστραφώ κατά τήν οίκο-

Κατά το σημεΐον β, ένθα απολήγει ό ρηθεις δόμησιν της στοάς. Κατά δέ τήν κατασκευήν ταύ

τοίχος 12, στρέφεται ούτος και εξακολουθεί μέ- της ό αρχαιότερος καταστραφείς τοίχος άντικατε-

χρι του άνατολικοΰ πέρατος του περιβόλου περι- στάθη δι' ετέρου πώρινου, ού έφήπτετο αύτή. Γου-

θέων τον λόφον. Ενταύθα οί λίθοι ήσαν όγ/ωδέ- τον παρέστησα διά μέλανος χρώματος έν τω σχε-

στεροι καΐ 6 τοίχος παχύτερος- διότι επρεπεν ού- διαγραφήματι.

τος το μεν νά έςομαλίση τάς άνισότητας του Προχωρών ο τοίχος έ'τι προς άνατολάς περιέ-

λόφου, τό δέ νά συγκρατήση τους διαρκώς από βάλλε τον βόθρον του Ασκληπιείου έκ δυσμών,

τούτων αποσπώμενους βράχους. Λείψανα τούτου έκ νότου καί έξ άνατολών και κατέληγεν, ώς εί-

και ίχνη έπικαθήσεως άπολεσθέντων μερών σώζον- πομεν, εις τήν άνατολικήν πλευράν τοΟ περιβόλου,

ται -αρά τήν πηγήν (εϊκ. 8 Β). Περαιτέρω δέ Έν τώ δυσμικω ήμίσει της στοάς διατηρούνται τά

παρά τήν βορειοανατολικήν γωνέαν της μικροτέρας κατώτατα στρώματα του τοίχου, τά θεμέλια, τρό-

στοας Γ (πίν. 4, 13, και εϊκ. 10) ευρίσκεται κατα- πον τινά, μείναντα κατά χώραν και μετά τήν οί-
loading ...