Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 53
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0063
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ό τον 'Αΰ'ήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλενσίνιον νπο Φρ. Βερσάκη.

53

κοδόμησιν αυτής. Εν αύτη δέ τη δυτική πλευρά Έντος δέ της καμάρας της στοάς ταύτης δια-

τής στοάς ώκοδόμησαν τους πώρέυους δόμους των κρίνονται εισέτι τα θεμέλια , πέρϊ ών εϊποαεν

θεμελίων αυτής εκατέρωθεν ογκώδους κατά χώ- ανωτέρω (ττίν. 4, 14). Ταύτα έμειναν άγνωστα

ραν μείναντος τιτανόλιθου, άνήκοντος άλλοτε τω 'Μ'/οι τούδε, διότι ήσαν κεκαλυμμένα δια σωρών

τοί/ω του περιβόλου (πίν. 4, 14 κα! είκ. 11 Β). λίθων. Μόνον δέ μετά την τελείαν άπομάκρυνσιν

ΕΙκών 11 (πρβ. πίν. 4, 14). Λείψανα τον Έλευοινίον (Β).

αυτών άπεκαλύφθησαν τά σπουδαία ταύτα λεί- χωρέζών τον γωρον 8-12 εις δύο τμήματα, κατε-

ψανα, τά διαχέοντα τόσον α>ώς εις την κατανόησιν σκευάσθη βραδύτερον, και δή έν τώ αύτώ -/ρόνω,

τών τοίχων τούτων. ΤαΟτα συνετέλεσαν ουκ όλί- καΟ' δν έπεσκευάσθη ό τοίχος 9-10.

γον εις την λύσιν της απορίας ημών περι τοΟ λό- Ό περιγράφεις τοίχος 9-15 προϋποθέτει και

γου της υπάρξεως πάντων τών μέ/ρι τούδε περι- την ΰπαρςΊν ετέρου τοίχου παραλλήλου, τρόπον

γραοέντων τοίχων. τινά, προς αυτόν και άποτελοΟντος μετά τούτου

Ο σκοπός τών τοίχων τούτων είναι πλέον κατα- τάς δύο πλευράς του περιβόλου, χώρου δηλ. κε-

φανής μετά την διά της γενομένης έρεύνης προ- κλεισμένου. Διότι ούδεμίαν θά είχε πλέον έ'ννοιαν

κΰψασαν άπόδειξιν περι της άδιατπάστου ένότητος Ό τοϊγος Ί2/7-15, εάν κατεσκευάζετο μόνον ό'πως

τοΟ τοίχου από τοΟ σημείου 8 μέχρι του άντιθέτου εμπόδιση την κατάπτωσιν τών εύθρύπτων μερών

σημείου 16. Τίτο λοιπόν άνάλημμα, και τό μεν του λόφου εις χώρον άδέσποτον, ελεύθερον. Την

τμήμα 8-12 περιέφρασσε χώρον, έν ώ εκειντο μνη- προς ταύτην λοιπόν παράλληλον πλευράν, τήν

μεϊα, το 6' έτερον τμήμα 12/?-15 συνεκράτει τον νοτίαν, έσχημάτιζεν ο τοίχος 17-23.

βράχον ό'πως κωλύση τήν κατάρρευσιν μερών αυ- "Ετερος τοϊ/ος έκ τιτανόλιθων ευρίσκεται προ

τοΟ. Ο έκ τροχμαλοπαγών λίθων τοίχος 11, ό της μεγάλης στοάς, κάθετος προς αυτήν και φθά-
loading ...