Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 55
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0065
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ό τοϋ ΆΦήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το 'Ελενσίνιον υπό Φρ. Βερσάκη

ϋ

ΕΙκών 12 (πρβ. πίν. 4, 7). Λείψανα τον νεωτέρου περιβόλου τον Ασκληπιείου.

θέατρον έτμήθη, ώς εΐπομεν, τμήμά τι της άνα- κλΐμαξ, ή έκ του θεάτρου. Κατ' άνάγκην πρέ-

τολι/.ής πλευράς καταστραφείσης συν αύτω και πεί νά ύποθέσωμεν οτι ο τοίχος ο έκάμπτετο έν-

τής θύρας, κατελήφθη δε και ό χώρος, οΥ ο δ διήρ- ταυθα (α) και προυχώρεί προς δυσμάς και φυσι-

χετο εξ ανατολών ερχόμενη ή περιφερική οδός. κώς μέχρι συναντήσεως της δυτικής του περι-

Τότε δμως ή δίοδος μετηνέχθη έπι τοΟ δευτέρου βόλου πλευράς 2, περιβάλλων δηλαδή τον τοΐ-

διαζώματος του θεάτρου και έκ τούτου εις το Ά- χον 17-23 στενουμένης ούτω της περιφερικής

σκληπιεϊον. Επειδή δε τό διάζωμα εκείτο πολύ όδου. Τοΰτο έπιβεβαιουται έκ της ύπάρςεως του

ύψηλότερον τοΟ έπιπέδου τοΟ ίεροΟ τούτου, κατε- τοίχου 7 ("είκ. κειμένου έν τή διευθύνσει του

σκευάσθη κλΐμαξ ή άνάκλιμα έκ τοΟ θεάτρου εις σκέλους τούτου και ανήκοντος αύτω ώς δεικνύει και

αύτό άγοντα και ώκοδομήθησαν εκατέρωθεν τού- το ό'μοιον ύλικόν. Έπι τούτου κατεσκευάσθη και

των οί δύο τοίχοι 5 καί 4, ών Ό πρώτος προσηρ- τό νεώτερον πρόπυλον, οδ τά θεμέλια κείνται έτι

μάσθη εις τον τοΐχον 1 και έφράχθη επομένως κατά χώραν 6 (είκ.ΊΔ), και τοΟτο, ίνα οί έξ άνα-

οι' αύτοΰ τό έκ της κατεδαφίσεως τοΟ τμήματος τολών ερχόμενοι έπισκέπται άποφύγωσιν όλόκλη-

τής νοτίας και της ανατολικής τοΟ περιβόλου πλευ- ρον την στροφήν του τεμένους, ό'πως εϊσέλθωσιν έκ

ρας προκύψαν χάσμα. τοΟ δυτικού προπύλου.

Τό σκέλος δ (εικ. 2 Α) προεκτεινόμενον δεν Δια της γενομένης έρεύνης, κυρίως μόνον έπϊ

συναντά τον τοΐχον 19, αλλά τον 1. Τό τε- των ύπαρ/όντων κατά χώραν λειψάνων στηριζο-

λευταΐον είναι αδύνατον νά συνέβαινε πράγμα- μένης, αποκαλύπτεται ήμΐν τό πρώτον ή αληθής

τικώς, διότι τότε έφράσσετο ή όδός και ούδένα μ,ορφή του ύπο τήν νοτίαν πλευράν της Άκροπό-

λόγον υπάρξεως θα είχε και το σκέλος δ καϊ ή λεως '/ώρου κατά τάς διαφόρους έποχάς και έξε-
loading ...