Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 56
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
56 Ο τον Αϋήνηοιν Ασκληπιείου περίβολος και το Ελενοίνιον νπο Φρ. Βερσάκη.

ΕΙκων 13 (πρβ. πίν. 4, 24, 10). Λείιρανα τον αρχαιοτέρου ναοΰ τον Ασκληπιού (Α) και τον επιοκευασϋ·έντος Έλενοινίον (Β).

λίσσονται μετ άκριβείας προ των οφθαλμών ημών άνατολικώ ούτε έν τω μέσω τμήματι του ίεροΰ,

αί διάφοροι φάσεις και περιπέτειαι των έν αύτω άλλ' εκεί που πλησίον (ΑΕ 1908, 257). Κατά

μνημείων. Τά δέ εξαγόμενα της έρεύνης ταύτη; την μαρτυρίαν της επιγραφής εκείτο ούτος άπέ-

εύρίσκονται έν τοιαύτη αρμονία προς πάσας τάς ναντι τοΟ άρχαίου προπύλου, τούτου δέ απέναντι

γραπτάς ή άλλου είδους μαρτυρίας, ώστε ου μό- σχεδόν ευρίσκεται ό χώρος 8-9-11. Και πρά-

νον πασα άμφιβολία περ'ι τοΰ δυνατού ή μή αυτών γματι ύπάρχουσιν έν αύτω λείψανα θεμελίων έκ

δια τούτων αίρεται, αλλά και έπιβεζαιοΰται και τροχμαλοπαγών λίθων (πίν. 4, 24 εΐκ. 13, 14),

επισφραγίζεται ή δ'λη έργασία. Κατά ταΰτα ή άπο- άποτελέσαντα , ώς άποδεικνύουσιν αί διαστάσεις

κατάστασις τών τοίχων 2 και 5-7 μετά τών δύο (Ιοο + 0 88) και ή άνά δύο παραλλήλους σειράς

προπύλων, του προς δυσμάς αρχαιοτέρου και του τοιχοδομία αυτών, έφ'ών και ετέρα σειρά καθέτων

προς νότον νεωτέρου, συμφωνεί πληρέστατα προς προς αυτούς δόμων εδράζεται. Ενέχει δε μεγάλην

την μνημονευθε'ϊσαν έπιγραφήν ΙΟ II 4891)22, σπουδαιότητα ή ύπαρςΊς τών λειψάνων τούτων,

13, άναφέρουσαν την σύγχρονον ύπαρξιν δύο προ- διότι δι' αυτών λαμβάνει ετι μεγαλυτέραν πιθα-

πύλων. Δύο .δέ πρόπυλα, οντα ταυτοχρόνως έν νότητα, σχεδόν βεβαιότητα, ή συμπλήρωσις τοΰ

χρήσει δεν δύνανται νά κείνται πλησίον, άλλ' εις ίεροΰ του Ασκληπιού. "Ενεκα της καταστροφής

ίκανήν άπ' άλλήλων άπόστασιν. τών θεμελίων δεν δυνάμεθα δυστυχώς νά πληρο-

Και ή θέσις τοΰ άρχαίου ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ φορηθώμεν ποίον ήτο τό άληθές σχήμα τοΰ άρ-

άναφερομένου ύπό της αύτής επιγραφής καθόριζε- χαιοτέρον ναοΰ τοΰ άφιόρνματος. Εκ τής έν τω

ται νΰν άκριβώς και έπιοεβαιοΰται ή άλλοτε έκ- Πλοντω τοΰ Αριστοφάνους (655 κέ.) περιγραφο-

φρασθεΐσα γνώμη ήμών ότι δέν εκείτο ούτος έν τω μένης σκηνής έςάγεται ότι εΐχεν εύρυχωρίαν τινά

Έτνπ. 30.4.12.
loading ...