Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 57
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0067
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ό τον 'Αΰήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλενσίνιον υπό Φρ. Βερσάκη.

57

1.55

τήν φύσιν τοΟ ιδρυτού, ώς ϊδιώτου μή ε/οντος
πιθανώς πολλά πλούτη, ή κατασκευή του ναοΰ
εξ ευτελούς ύλικοΟ, του πώρου. Προσκτάται σχεδόν
βεβαιότητα ή εις τον ναον τούτον προσνομή τών
πώρινων αρχιτεκτονικών μελών, τών έν ΑΕ 1908,
282, εΐκ. 31, 32, 33 και πιν. 30,19 οημοσιευ-
Είκών 14 (πρβ. πίν. 4,24). Λείψανα τον άρχαωτέρον ναον θέντων, τοσούτω μάλλον, καθόσον τινές τών ίω-

τον Άσκληπιον (,·). νικών κιόνων, περί ών έδέχθημεν ό'τι εβάσταζον το

έσωτερικόν τοΟ ναοΰ, κείνται παρά τά ρηθέντα θε-
καΐ έβαστάζετο επομένως εσωτερικώς υπό κιόνων. μέλια. Προς τήν χρονολογίαν της ιδρύσεως άρμό-
Ή άναπαράσ-ασις αύτοΰ σκοπεί μόνον νά δώση ζουσιν άλλως και αί διαστάσεις του θριγκου, περί
συγκεκριμένην εικόνα τοΟ δλου τεμένους μάλλον, ών θέλομεν ομιλήσει κατά τήν δημοσιευθησομέ-
συμπληρωθέντος κατά τό δυνατόν έκ τών ύπαρ- νην έργασίαν τοΟ ναοΰ του Νικι'ου.
χόντων στοιχείων, ή του ναοΟ. Συμφωνεί δέ προς Η εϊκ. 15 παριστά πάντα τά έν λόγω μέλη

Είκών 15. Πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη προερχόμενα πιϋανώς εκ τον άρχαίον ναον τον 'Αοκληπιον.

συλλεγέντα έκ διαφόρων μερών τοΟ ανατολικού δυτικώ ήμίσει, βραδύτερον δέ κατά τον Α' π. Χρ.

και τοΟ μέσου τμήματος τοΟ ίεροΰ και φωτογρα- αιώνα έπεξετάθησαν και προς ανατολάς, κατα-

φηθέντα μετά τήν τοποθέτησιν αυτών παρά τήν σκευασθείσης της μεγάλης στοάς Δ και συγχρά-

μεταγενεστέραν δεξαμενήν. νως προς αύτήν τοΟ ναοΟ Ε και πιθανώς του πε-

Κατά τά πρώτα έ'τη της ιδρύσεως τά έν τω ίερώ ριφεροΟς(;) οικήματος Ζ. Έν τοις μακεδονικοΐς

οικοδομήματα περιωρίζοντο, ώς φαίνεται, έν τω χρόνοις πιθανώς κατεσκευάσθη ή μικροτέρα στοά Γ,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1912 8
loading ...