Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 61
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαί- ύπο Ά. Άρβανιτοπονλον.

61

Ν]ικίαι Θερσιμένους Φαλανναίωι και αύ-
. -.ν,, 20 τ]ώ καΐ έγγόνοις πολ[ε]ιτείαν, προξενίαν,

έ]π[ι]νομίαν, έ'νκτησιν, άσφάλειαν κ[αι
' " ; γ- έν πολέ]μωι και εν εϊρήνηι, καθ' α και

Ρ ?-» ι τοις λοιπ]οϊς προξένοις καΐ εύεργέταις

χ,'; ι ϊ "> ■ της Γοννέ]ων πόλεως· προνοηθήναι δ[έ

• ^ ;/, ^γ'1 Ν ■ ■ 25 τους εν]ά[ρ]χους ταγούς, δπως τά δεδομέ-

. , . ' ~··"/νν. 10 ν]α τίμια Νικία άναγραφώσιν εις κίονα

_·.-··. λ: ν γ' '". - ,·1^ λιθίνην καΐ στήσωσιν έπι τής αΰτών

.;. , ν. ·1..,.^,γ. ·- ^ αρχής εν τω ιερωι της Αθήνας της εν α-

^ν. Κ5 : '.".. .· ;."'.-ν;>\ κ]ροπό(λ)ει· διαποστεΐ(λ)αι δέ και προς την Φα-

' \\ ^\ ':- " '\\ 30 λ]ανναίων πόλιν τά δεδομένα τίμια Νι·

Λ' :ν·.ν

κί]α" την δέ γ[ε]νομένην δαπάνην εΐς (τα)

V*. .ΤΑ" - τ]αϋτα δοϋνα(ι) τον ταμίαν άπό των της π[όλε-

Ν'^{ν '\ ■·- 20 ως προσόδων.

(κενόν ΰψ. 0 07).

λάκις άπαντα άρχων Αριστοκλής ετέρου πατρικού.

25 Ό έν στίχ. 5 Ξενοκράτης τον Αινίον είναι πι-

θανώτατα Ό αυτός τω κριτή του άνω άριθ. 64 Α

ψηφίσματος, καίτοι εκεί γράφεται Οίνίον, όπερ

φαίνεται διορθώσας Ό χαράκτης εις Αινίον.

; 30 Του πατοικου τοΟ γραμματέως έν στίν.7 σώ-

• ;· ςεται ίχνος του δευτέρου γράμματος, καιπερ αβε-

ν ν - ' ν; ν.ίν;,·/ ■ . : '·»:;";.·?Π^ βαιον

Το ψήφισμα τούτο αποτελεί άριστον δείγμα των

""' *· πολυπληθών έν ταΐς άνασκαφαΐς της άκροπόλεως

Είκών 1 (ίκ της δπισ&ίας δψεως εκτύπον)· ίπιγρ. άοι&. 89. τώνΓόννων ευρεθέντων προξενικών ψηφισμάτων"

Προξενικό* ψήφ<ομα τών Γοννίων νπερ Νίκίον Θερσΐμένονς ^ πχη0^ν αύτών ήου,ηνεύσαμεν έν τοΐς άνω άθ.

Φαλανναίου. „ , _ - I

ου Α, ενθα και ουο ειοη κοινών προξενικών ψηφι-

Άγαθηι τΰχηΐ' ταγευ]όντων Στρα[τον- σμάτων διεκρίναμεν, το του πλήρους τύπου, οίον

ίκου τοϋ Παρμενίω]νος, Αντιγόνου τοϋ τΌ περι ου ό λόγος και το 88 Α, και το του συνε-

δεΐνος, Φανοδ(ίκ)ήμο]υ τοϋ Δημητρίου, πτυγμένου τύπου, οίον τΌ 80 Α.

δεινός τοϋ.....ο]υ, Αριστοκλέους το[ϋ Τά του τζλήρονς τύπον ψηφίσματα άναγράφουσι

5 δεινός· ταμιε]υόντων [δέ] Εύάρχου μεγάλους βεβαίως εύεργέτας της πόλεως των Γον-

τοϋ δεΐνος----ο]υ, Ξενοκρ(ί[το]υς τοϋ Δινίου' νέων> έκ.φερόμ.εν<κ κατά τό τυπικόν τών δικαστι-

γραμματεΰο]ντος δέ Πίθωνος τοϋ Ν[ε- χ-ν> γνωστών ή[ΑΪν ^η ψηφισμάτων, ήτοι κατο-

......οΐυ- μηνός Διθυρανβίου ει- ν> ,„.„,,, ,-,

* , νομαζομενων εν αρχη των αρ/οντων της πόλεως,

κάδΐ' έδοξίε τη πό(λ)ει τη Γοννέων , „ „ λ , ^ , ,

, .Τ1 , Γ ' , _ , εισαγομένης έπειτα της οιηγησεως οια τοΟ επειόη

11) επειδή Ν]ικια[ς] ϋερσιμενους Φαλα- , , ' ,

. τ „ ν ~ τ> κα[ αναγραφομένης της προνοίας περι της άναγοα-

νναιο]ς ειοι γεγονως ευχρησστος τη π[ο- , , >

ο -τ ν , ' γ φής και στήσεως της στήλης, της διαποστολης

λει ημω]ν και τοις κατ ιοιαν εντυνχανου[σι ' ' * ί*-=' /·

επιδ]ιδούς εαυτόν είς πάν σπουδής και αντιγράφου προς την πατρίδα του τιμωμένου και

δαπ]άνης και φιλοτιμί(α)ς οΰθέν ενλεί- καταβολής δημοσία της προς ταύτα δαπάνης.Ουτω

15 πω]ν και έν τώι παρελ[η]λυθότι δέ έτει μόνον οί κριταί άπομένουσιν ώς διακριτικόν τών

ού'σ]ης σπανοσιτίας εϊοι εύχρηστη- δικαστικών άπο τών κοινών προξενικών του πλή-

σα]ς τή πόλει σΐτον έπ' αναβολή- διό δε- ρους τύπου ψηφισμάτων.

δ]όχθαι τη πόλει τή Γοννέ(ε)ων δεδόσθαι ^τΕΧ.· 10-11. Ό ευεργέτης τών Γοννέων δεν
loading ...