Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 71
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0081
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπδ Α. Αρβανιτοπονλον.

71

γεΐσον, ύφ' δ επί τοΰ μέσου της άρχής της άντη- Πατρικον Αντίοχος ν/ν. μόνον ό γραμματεύς ΛΓά-
ρίδος Υπάρχει έκτύπως άναγεγλυμμένη ασπίς κυ- νιγχος άνω άριθ. 69, έξ οδ και ό έν άριθ. 142.
κλική μετ' άντυγος άπλή (βλ. άνω αριθ. 95), ής Ό πρώτος των ταμιών εκ τίνων ί·/νών <Λ ήδύ-

αί λεπτομέρεια^ θα άπεδίδοντό ποτε δια βαφής γρα- νατο να είναι ό περίφημος ιερεύς και συχνός τα-
πτώς και έςηφανίσθησαν. — Ύψ. 0*325, πλάτ. μίας Κλεόξενος τον Άσάνδρον, περί οδ βλ. άοιΟ.
0*425, πάχ. 0*072. 63. 69. (70). 80 Β (πρβ. 148) ό δ' έτερος είναι ό

Εύθύς ύπό την ασπίδα έχαράχθη ή επιγραφή επίσης περίφημος άρ^ιφρουρός "Ασανδρος Αημαι-
μετρίως βαθέως και καλώς έπΐ διπλών οριζοντίων νέτον, έν άριθ. 51. 69 (82). 87 (115 πρβ. 103)
χαραγών ήγμένων δια του κανόνος λίαν έλαφρώς' κά. απαντών.

ύψ. γραμμ. 0Ό05-0Ό09, διάστιχ. 0*004* Τον τιμώμενον συνεπληρώσαμεν όποθετικώς

κατά το άνω άριθ. 90 στίχ. 9-11 ψήφισμα, κάί-
'. ^^Ι^^Ι^ίί^^^ '{^Μ^^||*^^|^^^ τ°ι ή άσπ'ις θα ήρμοζεν εις έθνικόν Μακεδόνικης

· '· πόλεως' άλλ'ελλειπόντων τών χαρακτηριστικών

ΐΜ^,ΐ^' κοσμημάτων παραμένει άμφίβολον κα'ι ού/Ί έπά-

ναγκες τοιούτον έθνικόν, καίτοι δεν αποκλείεται ή
εικασία ότι ήδυναντο ταύτα νά άποοοθώσι πάντα
διά βαφών.

Ή έν άρνή παράλειψις του Αγαΰ"Ρ}ι τνχηι και
τ°0 μηνός είναι ασυνήθης.
, , . Νέον όνομα εμφανίζεται τό Ηγέλοχος.

Εικων α [εκ φωτογραφίας της οπισνιας όψεως εκ τύπον )· ι ι ι

επιγρ. άριϋ·. 96. Προξενικον ψήφισμα τών Γοννέων

ύπερ (Δ,οδώρον^ον^ονΓΑηολλοδώρον ΆριΦ. 97. (Ενρετ. άριϋ. 26). Στήλη μαρ-
μάρου υπομέλανος έκ τών πλευρών μόνον άκέ-

Έδοξε τη πό-λει- ταγευό[ντων δεινός τοϋ - - - - ?αι°- πολλαχοΟ δ' άπεσχισμένη. — Τψ. 0*14,

κ]λέους, Νικάνδρου τοϋ Φι[λ---, δεϊνος τοϋ Παρ- ~λάτ· 0*30, πάχ. 0*08.

μ]ενίωνος,Ήγελόχου τοΰ Δ[ικ----, Μανίνχου τοϋ Ή έπιγραφή έχαράχθη άβαθώς και καλώς, άλ-

Ά]ντιόχου· ταμιευόντω[ν] Κ[λεοξένου τοϋ'Ασάνδρου και'Α- λ' άποτριβείσης της επιφανείας έκ της πάλαι έν

5 σάνδρο<(ς)υ τοϋ Δημα[ινέτου' γραμματεΰοντος Κλεί- ΰπαίθρω έκθέσεως έςηφανίσθη τά πολλά* ύψ.

του τοϋ Άριστοκλ[έους· επειδή Διόδωρος; γραμμ. 0 005-0*011, διάστιχ. 0*002- τά εςής

Ά]πολλοδώρο[υ Φαλανναΐος; εΐοι γεγονώς εΰ- ίχνη δύνανται πως άσφαλώς νά συγκομισθώσι,

χρηστός τ[ή πόλει ημών κατ'ιδίαν και κατά κοινόν πολλών ετι όντων αβέβαιων*

εϋ]εργε[τών κτλ..

ΟΝ ΤΟν/
ΛΜΜΛ Υ
ΥΜΐιΝΟΣΔ'
ΓΟΝΙΟΥ

Σφάλμα τοΰ χαράκτου υπάρχει έν στίχ. 5, ενθα

εγραψεν "Ασανδρος και έν μέρει έξαλείψας τό τε-

λικόν Σ διώρθωσεν εις Ασάνδρον έν στίχ. 1 ύπε-

ρεπήδησεν άνωμαλίαν τοΟ λίθου, ή υ.άλλον διέ- Γ / * .. ~ ^ - >ι

Γ ' ' ~ 11 [----ταμιευοντων άεινο; του όειν,ς και]

γράψε τελείως γράμμα τι, ίσως τό I. _ ]όν[ου] του

Αί συμπληρώσεις τών αρχόντων είναι λίαν πι- γρ]αμμα[τε]ΰ[οντος δεινός τοΰ - - -

θαναί: ταγοί νιοι τον ....κλέονς άπαντώσι πολλοί, - ο]υ· μηνός Δ[ι0υραμβίου εΐκάδΐ' επειδή

μάλιστα δ Αριστοκλέονς' διά τούτο ούδένα συνε- δείνα Παρ]μ[ο]νίου [έθνικόν κτλ.,
πληρώσαμεν.Επειδή άμφιβάλλομεν άν ό Νικάνωρ

έλέγετο ό αυτός και Νίκανδρος, διά τοΰτο δεν συ- Δυστυχώς τά ίχνη του στίχ. 4, έξ ών θα προσ-

νεπληρώσαμεν Νικάνδρον τον Φιλώτον, διότι έν διωρίζετο ακριβώς το είδος του ψηφίσματος, είναι

άριθ 65-68 άπαντα Νικάνωρ τον Φιλώτον ταγός. λίαν συγκε/υμένα και άβέβαια' έν τούτοις φαίνε-
loading ...