Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 74
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0084
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
74

ΘεσσαλικαΙ έπιγραφαί: Γ') Γόννων υπό Ά. Άρβανιτοπούλου.

έν πολέμω[ι και έν εΐρήνηι,
καθ' α και το[ΐς λοιποΐς προξ-
ένοις" προνο[ηί)ήναι δέ τους
ενάρχους τ[αγούς καΐ τους ταμ-

10 ία]ς, δπως τ[ό ψήφισμα τοΰτο ά-
ναγραφήι εις] κ[ί]ο[να λιθίνην
και στηθηι εις] τό [ιερόν της Α-
θηνάς της έ]ν [άκρ]ο[πόλει- την
δέ εΐς ταϋτα δα]π[άνην δοϋναι τους

Ιό ταμίας από τώ]ν [της πόλεως
[προσόδων ταγευόντων; κτλ.].

Άλλ' ή εκλογή τίνος ως προξένου άμα καΐ #ε·
ωροδόκου φαίνεται δυσερμήνευτος" έν τω νέω ψηφί-
σματι δ Οεωροοό/.ος είναι Γοννεύς, έν ώ ένταϋθα ή
παρουσία του πρόξενον δηλοΐ ότι ό εκλεγεί; θά ήτο
ές άλλης πόλεως" οιά τοΟτο άρα μετά τοΟ τιμη-
τικοί) βάρους του θεωροδόκου απένειμαν αϋτώ και
τά ωφελήματα της προξενιάς" άν δέ οί ΰεωροί,
ους θά έφιλοξένει ο εκλεγείς, ήσαν Γοννεΐς ή άλλοι
τινές, παραμένει άοηλον πιθανόν καΐ εΰλογον είναι
το πρώτον. Σημειωτέον ότι έν τω γνωστώ ψηφί-
σματι των Γοννέων, τω εύρεθέντι έν Μαγνησία τη
έπι Μαιάνδρψ, απεδείχθη ΰεωροδόχος όλη ή πό-
λις, ήτοι αί δαπάναι της φιλοξενίας των θε(ορών
έλογίζοντο δημόσιαι.

ΆριΦ. 102 (ε'ικ. 11. — Εύρετ. άριϋ. 39).

Στήλη μαρμάρου λίαν ύπομέλανος, αριστερά μό-
νον ακέραιος, έμπροσθεν δ άπεσ/ισμένη και πω-
ρώδης έκ της πάλαι έν ύπαίθρω έκθέσεως.— Ύψ.
0'235, πλάτ. 0"22, πάχ. 0 06.

Ή έπιγραφή έ/αρά/θη μετρίως βαθέως αλλά
καλώς" υψ. γραμμ. 0"008-0Ό11, διάστ. 0"005"

Ειχων 11 (εχ φωτογραφίας της δπιο&ίας δψεως εχτνπον)·
επιγρ. άριΰ. 102. Προξενιχόν ψήφισμα των Γοννέων
νπερ δεινός τοϋ Καλλιτέλονς.

Άγα]θ[ήι τΰχητ ή πόλις ή Γον-
[νέων έδωκε δεΐν. - - - ■ ]
Καλ]λιτέ[λους έθνικόν προξενί-
α]ν, πολιτ[είαν, έπινομίαν,
ό ε]νκτησιν, [άσφάλειαν και

Των στί/. 1-2 καϊ 13-15 ουδέν σαφές και βέ-
βαιον γράμμα διακρίνεται πλην έφθαρμένων δλως
ιχνών" άλλ' έκ τών περισωθέντων έν στί/. 3-12
δύνανται πάντα να άναγνουσθώσι και συμπληρω-
θώσιν άσφαλώς.

Στί/. 9-10. Περί της συμμετο/ής τών ταμιών
εις την άναγραφήν της στήλης βλ. τά προειρη-
αενα εν αο ιθ. 78.

Στί/. 16. Δεν είναι βέβαιον άν το ψήφισμα έπε-
ρατοΰτο ένταΰθα, διότι ή έκ διαβρώσεως της επι-
φανείας ύπΌ ύοάτων γενομένη φθορά καθιστά πά-
σαν διάκρισιν άοηλον" ή έντύπωσις ημών ΰπήρξεν
υπέρ της έξακολουθήσεως" όντως 5ε οί ταγοί έν
τοις ψηφίσμασι του συντόμου τύπου αναγράφονται
έν τέλει" το δέ περι ού ο λόγος έκτος της μερίμνης
της άναγραφής της στήλης ομοιάζει έντελώς έκεί-
νοις, ό'περ και ή μή διά του* επειδή εισαγομένη
οιήγησις βέβαιοι.

Άρι&. 103. — (Εύρετ. άρώ. 81). Στήλη
μαουάοου ύποαέλανος ευτελούς, έκ τών πλευρών
μόνον άκέραιος, άνω δ' άπεσ/ισμένη.— Ύψ.0'262,
πλάτ. 0 267, πάχ. 0 054."

Ή έπιγραφή έ/αρά/θη μετρίως βαθέως και σ/ε*
δΌν καλώς, άλλά τοσούτον ΐσ/υρώς έφΟάρη ή επι-
φάνεια και συνε/ύΟησαν τά γράμματα, ώστε ολίγα
ί/νη αύτών ασφαλή ή πιθανά συνεκομίσαμεν' υψ
γραμμ. 0 005-0Ό1 διάστι/. 0"003.

Εύνόητον είναι ότι τάς συμπληρώσεις έξετελέ-
σαυ,εν παοαδείγαατος νάριν" και άπό μεν τοΟ στ.
1-5 δύνανται πως νά προσαρμοσθώσι τά ί/νη εΐς
ονόματα και πατρικά ταγών και ταμιών, άλλ' άπό
τοΰ στί/. 6-9 οιαδήποτε προσαρμογή προς γνω-
στά άλλως τυπικά ψηφισμάτων θά ήτο μάταιος.
loading ...