Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 75
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0085
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαί: Γ) Γόννων νπο Ά. Άρβανποπονλον.

+ ΙΛ

εις τινα εύεργέτην της -όλεως" το δεύτερον έθεω-

/ν ΙΝΕ ΤΙ I ρήσαμεν πιθανώτερον ένεκα τή; ελλείψεως ί/νών

Υ^· Ζ_θΥ δυναμένων νά -ροσαρμοσΟώσιν ει; δικαστικΌν ψή-

ΤοΥ

' 1 οισμα.

Ια ονόματα και πατρικά των ταγών είναι μα-
ταιον νά παραβληΟώσι και συμπληρωΟώσιν, ά'ν'ού
μεγίστη άοεοαιοτης ύ-χζγν. περί τά σωΟέντα ίχνη.

Νο^ Τ
ΑΝ

Ο

ΤΟ ΟΝι,Υ

10

Ρ

5 ευόντω]ν Ν[εοκ]λέ[ους τοϋ

Το φ|/ *Αριϋ>. 104 (είκ. 12. — Ενρετ. άριϋ. 82).

0^ -γ^\ Στήλη μαρμάρου ϋπομέλανος εύΟρύπτου, εκ των

Τ 5! (- πλευρών μόνον καΐ ίσως κάτω ακέραιος, άπεσ/ι-

Λ/ Ε σμένη δέ κατωτάτω καΐ άποτετριμμένη τάς άκμάς.

I Ν Δ ο Υ I — Ύψ. 042ο, πλάτ. 0-242, πάχ. 0Ό7.
15 οΔΕ Ή επιγραφή εχαράχθη μετρίως βαθέως και έπι-

Γ ° Λ Ε μελώς, των γραμμάτων διατηροΰντων την πορ-

I ζ Δ Ν φυράν προς το ροδινον άποκλίνουσαν βα©ήν Οψ.

Ω αυτών 0Ό07-0Ό16, οιάστιχ. 0Ό04"

> -Λ·.

[---ταγευόντων----τον]

----]νο[ς,.....]ιλ[. . . τοϋ

Δη]μ[α]ινέ[του,] Τι[μο----

τοϋ Λ]υσ[ι---,---]δου [τοϋ

Εύβιό]του' [ταμι-

>

- ι ί

-]νος, [--]τ[--- τοϋ - -- . . " ;

...---αν-----....

-----ο----- - Σω----

.....το......όνου

10 και τοϋτο] τό [ψή]φι[σμα
στησαι εις τό ίερ]όν τη [ς Α-
θήνας] τ[η]ς [έν άκροπό- ^Υ^ΤΤΓ ν.ΛΊ" 0Ϋ Ν ί I ί ! ·' V 15

θηνάς] τ[η]ς [έν άκροπό- ^ΤξΤΡΤ ί Μ " |

λει· την δέ έσομ]έν[ην εις ' \ ; νν\ Λν |«< ΛΙ^' Γ<* 1

ταϋτα δαπάνη]ν δοϋ[ναι ·' ', ' ' · ν| | ^ ^ Ρ ν; Γ. /

15 τους ταμίας και εις τ]όδε [από γ ,.

των της] πόλε[ως προσόδων *
διαποστεϊλαι δέ τ]ό άν[τίγρα-

φον τών δεδθμέν]ω[ν τιμίων ΕΙκών 12 (ικ τής 6πισ&ίας όψεως εκτνπον)- επιγρ. άριύ. 104.

τήΐ .... ]ρ[ .... πόλεΐ κτλ.. Προξενικον ψήφισμα των Γοννέων νπερ , . .

ηρ , / ι \ ι, .... Ιπι1νο[μίαν,

Ιουναντιον εκ των γραμμάτων του στι/. 14 , -

, λ , η , -. - „, ,, , " ( ϊσ1ο[π]ο[λιτείαν αύτώι και

εκκινοΟντες ουνααεϋα υ,ετα πολλής πιΰανοτητος να * 1 1 ,

-, , , , ιη <β · ' » » ' εγγον]οις, [κ]αθαπερ και

συαζλΥΐοωσωμεν τους στιν. ΐυ-1ο, α5 ου και τα ,. . ,Γ ,, η

' ,ι γ λ το]ις Λοιποι[ς πο/ατ]αις·

-ερισωθέντα ίχνη γραμμάτων οέν αντίκεινται ού- β τού]ς δέ τα[γούς ά]να_

σιωδώς εις τούτο. γρά]ψαντας τ[ό] ψήφισ-

Ουτω το οίκτρώς έφθαρμένον τούτο ψήφισμα δΰ- μα] ε'ις κίονα στησαι |.

ναται νά άνήκη ή εις παραγενομένους δικαστάς, ή πι τ]οϋ ίεροϋ της 'Λθη-
loading ...