Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 76
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0086
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
76 Θεοοαλικαϊ έπιγραφαί: Γ) Γόννων υπό 'Α. 'Αρβανιτοπούλου

νά]ς· ταγευόντων Παρ- Νικαίου, αμφοτέρων τών ονομάτων άπαντώντων

10 μ]ενίωνος τοΰ Μικΰθου, έν ταΐς επιγραφαΐς των Γόννων. Ό δ' έτερος φαί-

Έπ]ιμένου τοΰ Άρισ(το)- νεται ών ό αυτός τω άναθέντι φρουρώ άνω άριθ.

το]κλέους, Κρατεΰου 57 και τω ταμία άριθ. 73 και τω κάτω άριθ. 113

το]ϋ Φιλώτου, Άριστο- ταγ- ;πίσγ]ς.

χλ]έου τοϋ Εΰβιότου, ^ δνό[Αατα έμ?αν{ζονταΕ το γρυπός καΐ

15 Κο]ρΰττου τοϋ Νικίου Μίχυ&ος.
κα]ί ταμία Δικαίου τοΰ

Δ(Ν)ι]καίου, Νικάρχου 105. _ (Εύρετ. άρι#. 02;. Στήλη

τΐοϋ Νικοκράτου. ~ , «, Υ , , , «γι

1 Λευκού μάρμαρου Οεςια μόνον ακέραιος. — Ιψ.

(χενόν δλ,χόν Βψ. 0115). 0.2()) _^άτ_ 0.185> _ά/_ 0.095 '

,Γ1 , «ι , , ,»· Ή έπιγοαωη Ιναράνθη μετρίως βαθέως και σνε-

Εν τελεί του στιχ. 11 φαίνεται οτι απεξεσεν \\ '· 1 '/ £ '

, , , , > , , , δον καΛακ· ΰψ. γοαμα. 0Ό08-0-012, όιαστι/.

αυτός ο /αρακτης οιττογραφιαν τινα' εν οε στιχ. 1 ΙΓ 1 '

7-8 ηθέλησε να γράψη ε|ντός τοϋ ίεροϋ' άλλ' ή ^Ν

παρέλιπε το τος\ ή εγραψεν ε πί· τούτο δε λέγο- ( Λρ0γ

μεν, διότι μάλλον τοΰ Ν ίχνη διεκρίναμεν έν άρχη μΜΙΕΥοΝ

τοΰ στί/. 8' εύνόητον οτι το ορθόν είναι η έν τω Ιο ΥΜΑΝΙΝ

ίερώ ή εττΐ τό ίερόν ή εί'ς τό ιερόν.

Ή συμπλήρωση τοΰ στί/. Ιο είναι βεβαία, [· · · ^υόντων----------]

Ά Ίάν

διότι ευρομεν κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1911 ψή- \

, , „ , „. ~ , ~ ~ , » Λ, δρου τοϋ όεϊνος, δεινός τοΰ Κορρίάγου,

'ύ'.σαχ επι της αο/ης των αυτών ταγών εκοουεν. . *

' ν , ι / ιπ > ι ' οεΐνος του οεΐνος· τ]αμιευον-

_ϋτιν· 1-4. Εκ της αρ/ης τοΰ ψηφίσματος φαί- % _ > , , > „ , . Λί Γ,,

' , των οεινος του οεινος και όεινος τ]ου Μαν[ι]ν-

νεται οτι έλλείπει ούχΐ πολύ- παρελείπετο οήλον

[χου].

οτι ή δια τοΰ επειδή εισαγομένη διήγησις. Ούτω (/ενόν ϋψ. 0-13).
το ψήφισμα τοΰτο ομοιάζει τοις τοΰ συντόμου τύ-
που πλην της μερίμνης περί της αναγραφής της Ή ποικίλη γραφή τοΰ Α και Α (και Α) άπαντα
στήλης και της ονομασίας των ταμιών δια τοΰτο. και έν πολλαΐς άλλαις θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς
Έν στί/. 4 πολΐται νοοΰνται οί ΓοννεΤς αυτοί, προς τοΰ 300-200 π. Χρ..

ους έςομοιοΰται δια της ισοπολιτείας δ τιμώμενος. Επειδή μετά τον στίχ. 3 απαιτείται το όνομα

Στί/. 5-7. "Αςιον παρατηρήσεως είναι δ'τι πα- και το πατρικόν τοΰ πρώτου τών ταμιών, άφ'οδ ή

ραλείπεται το έπίθετον τους ένάρχους και το λι$ί- έπιγραφή περατοΰται μετά τοΰ δευτέρου, συμπε-

νην τοΰ κίονα, άτινα έν τοις λοιποΐς ψηφίσμασι ραίνομεν οτι αριστερά έλλείπει πολύ, της στήλης

τίθενται πάντοτε. Έκ τούτου είναι φανερά ή προς ούσης ίκανώς πλατείας, ώς έν άριθ. 94 κττ..Τού-

συντομίαν σπουδή έν τώ ψηφίσματι τούτω. του ένεκα ΰπελογίσαμεν το άσφαλώς συμπληρού-

Στί/. 9-18. Ό πρώτος ταγός Παρμενίων τοΰ μενον όνομα Κόρραγος, περί ου βλ. τά προειρη-

Μικΰ'&ου είναι πιθανώτατα ό αύτός τω κριτή τοΰ μένα έν άριθ. 87, ώς πατρικόν ταγοΰ, οίον άπαντα

άνω άριθ. /8 ψηφίσματος καϊ νεωστι ευρεθέντος και έν έτέρω ψηφίσματι δημοσιευθησομένω κάτω

και τω ταγώ επίσης ετέρου νεωστι εύρεΟέντος, υιός ΰπ' άριθ. 149.

δέ τοΰ ταγοΰ Μικνΰου τοΰ Παρμενίωνος της έν Τον έτερον τών ταμιών ήδύνατό τις νά συμπλη-

Μαγνησία τή έπϊ Μαιάνδρω γνωστής έπιγραφής Ρω0"(] Φιλόλαον κατά τά έκδοθησόμενα κάτω υπ'άρ.

και ετέρας νεωστ! εύρεθείσης. Τό όνομα Κρατεύας 132. 133 ψηφίσματα" άλλά το Μάνινχος και ώς

ταγοΰ έπίσης άλλά πατρός τοΰ Φιλομβρότου εύρη- πατρικόν άλλου ταγοΰ άπαντα, οιον τοϋ Παρμενί-

ται έν τω κάτω ΰπ' άριθ. 134 δημοσιευθησομένω ωνος άνω άριθ. 64.

ψηφίσματι. Σημειωτέον οτι μόνον έν τούτω και τω προη-

0 πρώτος τών ταμιών ήτο πατρός Δίκαιον ή γουμένω (και τω έπομένω) ψηφίσματι άπαντώσιν
loading ...