Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 77
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαί επιγραφαί: Γ) Γόννων υπό Ά. Άρβανιτοπούλου.

77

έν τέλει οί ταμία; μετά τους ταγούς και άνευ τοΟ
γραμματέως.

Γα ονόματα Κόρραγος καΐ Μάνινχος είναι νέα
(Μαηχος άπαντα" είναι το αυτό βεβαίως μετά δια-
φοράς έν τη προφορά).

'Αριΰ. 106. (είκ. 13.— Εύρετ. άρι&. 127).
Στήλη μαρμάρου ύπομέλανος δεξιά μόνον έπ' ολί-
γον ακέραιος —Ύψ. 0" 18, πλ. 019, πάχ.0Ό45.

Εύρέθη ολίγον υπέρ τους Νοτιοανατολικούς πρό-
ποδας της ακροπόλεως, έξ ής φαίνεται ποτε κατα-
πεσοΟσα, ολίγον ύπέρ την ϋποτ'.Οεμένην Άγοράν,
περί ής βλ. ΠΑΕ 1910, 247 και είκ. 14, κατά
την διάρκείαν των ανασκαφών τοϋ' 1910 και ή/θη
τότε εις την Αρχαιολογικήν Συλλογήν.

Η επιγραφή έχαρά/θη βαθέως και καλώς" αλ-
λ' έκ της πάλα», έν ϋπαίθρω εκθέσεως και τών
προστριβών της επιφανείας τά γράμματα τοσούτον
έξηφανίσθησαν, ώστε μόλις εικάζονται" σημειοΟ-
μεν ό'σα οπωσδήποτε διεκρίναμεν, ων υψ. 0Ό09-
0 013, διάστιχ. 0 007"

Είκών 13. (εκ φωτογραφίας της όπιοϋίας όψεως εκτνπον)'
επιγρ. άρι&. 106. Προξενικόν ψήφισμα τών Γοννέων
νπ'ερ Εννόστου Σιμμίον Δυρραχίνον

Άγαθήι τΰχηι- μηνός Διθυραμβίου ε]ί[κ]ά[δι·
ή πόλις ή Γοννέων εδωκεν Ευνό]στω [Σ]ιμ[μ-
ίου Δυρρα]χ[ίν]ωι προξέ[νίαν, ϊσοπολιτεί-
αν, άσυλίαν, άσφάλειαν] και πολέμου κα[ι
δ ειρήνης· οί δέ ταγοί και τ]όδε [άν]αγ[ρ]αψαντε[ς εις
κίονα λιθίνην στήσαι έ]ν τώιίερ[ώ]ιτής'Α[θη]ν[άς·
ταγευόντων Νικαν]ορος Άριστόνο[υ, Σ]ι[μ-
δεΐνος, Ε]ΰδήμου Άριστογέ[νΟυς,
Παρμενίωνος Τιμ]οθ[έο]υ, Έ[π . . . δεινός"
10 ταμιευόντων Με]νεκ[ράτους Δικαιάρχου κτλ..

Γήν άρ/ήν τοΟ ψηφίσματος συνεπληρώσαμεν
ούτω, διότι έκ τών στί/. 4-5 συνηγάγοιχεν ότι
ίκανον της στήλης ελλείπει αριστερά, ή οέ συντο-
μωτάτη όδός τοΟ νά φθάση τις διά συμπληρώσεων
εις τά άσφαλώς διακρινόμενα έν τοΤς στί/οις τού-
τοις γράμματα είναι ή παρέχουσα έκάστω στί/ω
ούναμιν 35-38 περίπου γραμμάτων. Λιό τά χο-
ρηγούμενα έν στί/. 3-4 τίμια δυσχερώς δύνανται
νά είναι πλείονα τών τεσσάρων.

Στίχ. 2-3. Το όνομα και τό πατρικόν έΟέσαμεν
παρακινηθέντες εκ τίνων ί/νών αρμοζόντων αύ-
τοϊς" προ του Ω τοΟ έθνικου διακρίνονται τινα ί/νη
γραμμάτων, εξ ων παρεκινήθημεν εις την συμπλή-
ρωσιν. Σημειωτέον ό'τι Δυρραχΐνος δικαστής, Κλε-
όστρατος δ Δαμάρχου, παρεγένετο μετ' άλλων έν
Περραιβία, ίνα δικάση περί τών όρων τών Μονδαια-
τώνπρός τους Αζωριαστάς [Όίίίβηο. 8}Ί1.2 453).

Στί/. 5-6. Ενταύθα υπόκειται τις ανωμαλία
έν τη συντάξει οί ταγοί άναγράψαντες οτήσαι,
όποϊαι οϋ/ι σπανίως εμφανίζονται έν τοις ψηφί-
σαασιν, ώς εΐποαεν άνω έν άοιθ. 88.

Στί/. 7-10. Τά ονόματα τών ταγών δεν διακρί-
νονται διά τοΟ άρθρου τοϋ τών ονομάτων τών πα-
τέρων αυτών, ώς έν τώ άνω αριθ. 80 Α και ίκα-
νοΐς άλλοι; ψηφίσμασι του συντόμου τύπου.

Τόν πρώτον τούτων συνεπληρώσαμεν Νικάνορα,
διότι ούδέν έτερον όνομα εύρομεν έν τοις ψηφί-
σμασι τών Γοννέων παραλήγον ομοίως" εύρηται
δέ τό Νικάνωρ μετ' άλλων πατρικών ώς όνομα
ζ,ροιιροϋ και ταγοΟ άνω αριθ. 51 και 65-68, ώς
πατρικόν δέ ταγού έν τώ ψηφίσματι της Μαγνη-
σίας της επί λίαιάνδρω. Τό Άριοτόνους πατρικόν
ετέρου ταγού βλ. έν τώ κάτω αριθ. 108 ψηφί-
σματι κά..

Τόν δεύτερον ταγόν ήδύνατό τις ποικίλως νά
συμπλήρωση. Σίμων τοϋ Ξενάρχον άπαντα κριτής
άνω αριθ. 78" ταγός Σιμίας Δικαίου έν τώ κάτω
άριθ. 120 ψηφίσματι, Σϊμος Λυσιμάχου και Σί-
μων 'Αριοτομήδους έν νειυστι εϋρεθεΤσι κατα τας
άνασκαφάς του 1911 και ώς πατρικόν ταγού τό
Σίμων κάτω άριθ. 111 κλ..

Ό τρίτος ταγός άσφαλώς συμπληρούμενος δεν
εμφανίζεται άλλα/ου" μόνον κάτω άρ. 111 Οπάρ-
χει ομώνυμος τώ πατρι αυτού Άριστογέ>·ης Ήγε-
μάχου. Ό δέ τέταρτος ετέθη, διότι ό Τιμόϋεος ώς
loading ...