Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 78
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0088
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
78

Θεσσαλικοί έπιγραφαί: Γ') Γόννων υπό Α. Άρβανιτοπονλου.

πατήρ ταγού μόνον του Παρμενίωνος έμφανίζεται
άνω ά ρ ε 0. (>4. Ό πέμπτος ήδύνατο κατά τον χώ-
ρον νά είναι 'Ετζικράτης Μικύΰον, ώς φέρεται εν
τοις άνω ψηφίσμασιν αριθ. (>ο-08' ύπάρχει και
Έπιμένης Αριστοκλέους ταγός τοΟ άριθ. 104, άλ-
λ' ούτος αύςάνει ΰπερμέτρως τον στί/ον.

Τέλος ό ταμίας φαίνεται μετά πιθανότητος συμ-
πληοωθεις δια τοΟ ονόματος του κριτοΟ άνω άριθ.
78, διότι ουδείς έτερος φέρει τοιαύτα γράμματα"
ώς πατρικόν ταγού ύπάρχει Ποσίδιππος Μενεκρά-
τονς άνω άριθ. 69.

',4ρι#. ^07 (είκ. ^4. —Εύρετ. άριϋ. 11).
Στήλη μαρμάρου ύπομέλανος έκ των πλευρών μό-
νον άκέραιος. — Ύψ. 0'46, πλάτ. 0 307, πάχ.

0 098.

Ή επιγραφή έ/αρά/θη βαθέως και καλώς, άλ-
λ' έξηφανίσθη τά πολλά έκ τής πάλαι έν ύπαίθρω
εκθέσεως τής επιφανείας" άποδίοομεν όσα διεκρίνα-
μεν ώς ασφαλή και πιθανώτατα γράμματα, ών ύψ.
0"012, διάστιχ. 0"01"

Εικων 14 (εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας οιρεως εκτίπον).
ε.Ύίγρ. άρι&. 107. Προξενικον ι/>ήφισμα των Γοννέων
νπερ ...μα., ϊίν/ο; Μητροπολίτου.

[Αγαθή ι τύχη ι · ή πόλις ή Γοννέων εδωκεν]

. . . ]μα [.....δεινός...........----

Μ]η[τρο]πο[λ]είτη[ι προξενίαν, ισοπολιτ-
ειών, έπινομί[α]ν, έπιγαμ[ί]α[ν, εγκτησιν,
ά]σ[φά]λει[αν] κ[αι] έν πολέμωι κ[αί έν εΐρήνηι

5 κ]αΙ αύτώι καΐ έ[γ]γ[όνοι]ς, κα[θ]άπερ κ[α]Ί [τοις λοι-
π]οΐς πολίτ[αι]ς ύπά[ρ]χει· προ[νοηΘ]ήν[αι δε
τους] έ[ν]άρχους τα[γ]ο[ύ]ς [άναγράψαι τόδε τό ψή-
φισ[μα §πΙ λι]Θ[ίν]ης στήλη[ς και στ-
ή[σαι] ε[πι τό ίερό]ν τής [Αθηνάς τής έν άκρο-

10 πόλει· την δε εις] τ[«]ϋτα [δαπάνην δοΰναι
τους] τα[μίας από των τ]ης [πόλεως προσόδων

(χ«όν (:)).

Μόνον έν στί/ · ο διακρίνεται ή Οέσις πάντων
τών γραμμάτων, άτινα ήσαν 33 κα'ι ών έν έλλεί-
πει έν άρ/ή και τρία έν τέλει.

Περίεργος Οά ήτο ή έλλειψιςτών ταγών" άν ούτοι
έν τέλει δέν άνεγράφοντο, πρέπει νά ύπολάβωμεν
ότι ή κατωνομάζοντο έν άρ/ή ή όλως παρελείφθη-
σαν. Το δεύτερον δέν φαίνεται πιθανόν, διότι το
τυπικόν του" ψηφίσματος είναι όμοιον τω τών κοι-
νών του συντόμου τύ~ου πλην τής αναγραφής τής
στήλης. Επειδή δε ή ΰπαρξις κενοΰ ύπο τήν έπι-
γραφήν είναι αμφίβολος και δύναται νά άποδοθή εις
φθοράν, ήμεΐς νομίζομεν ότι εκεί άνεγράφοντο οί
ταγοί,ώς έν τω άνω άριθ. 104 ψηφίσματι.

Στί/. 2. Μητροπο/Ιτας τιμωμένους βλ. έν άρ.

65. 66. 74. 75.76.116.117.

Στί/. 6-7. Περί τοΟ προνοηΰήναι άναγράψαι

βλ. άρίθ. 70. 88.

Στί/. 8-9. Περί τής λέςεως στή)>ης άντ'ι κίονος
βλ. άριθ. 79" περί δέ τής φράσεως επί τό ιερόν
άριθ. 104.

Στί/. 11. Ήδύνατο νά τεθή τον τα μίαν βλ.
άριθ. 75.

Άριΰ*. 108 (είκ. 15. — Εύρετ. άριΰ. 72).

Στήλη λευκού /ονδροκόκκου μαρμάρου έκ τών
πλευρών μόνον ακέραιος" κάτω φαίνεται ότι ελ-
λείπει ού/Ί ττολύ' ή επιφάνεια είναι ίκανώς έφθαρ-
μένη έκ του εύθρύπτου τής ύλης. — Γψ. 0"·>77,
πλάτ. 0"29, πάχ. 0Ό63.

ΤΙ έ-ιγρα^ή έ/αρά/θη σ/εδόν άοαθώς και με-
τρίους καλώς" ύψ. γραμμ. 0 008-0Ό14, διάστιχ.

0Ό1·
loading ...